تناسب یارانه های نقدی وافزایش آن با گلوله برف رضا شا

افزایش تورم را جای دیگر بجوئید!!! داستان گلوله برف و سربازان رضا شاه هم ، خود حکایت معنادار و در ضمن زیرکانه و زیبائیست! ‏جمعه‏، 2012‏/04‏/

            شباهت یارانه های نقدی با حکایت جیره سربازان و گلوله برف رضاشاه یارانه های مردم هم شاید از بسیاری جهات تن به این حکایت میساید! البته هنوز نه!! زیرا که اربابان حلقه های ملوکانه! در بحث جهت دار نمودن این بخش از قانون هدفمند کردن کمکهای مستقیم دولت و بیت المال به امت مسلمان و هموطنان غیر مسلم، که تنها جزء بسیار اندکی از بودجه کلان و هزینه های روتین کشور و دولت محترم نهم و دهم بوده است! هنوز نتوانسته اند، راه به جایی ببرند!

                 شاید هم زورشان بچربد!! زیراکه به تحقیق و تجربه یی به طول تاریخ مدنیت ثابت گشته است که هر پولی و هر گونه کمک مادی ! حال چه در بحث عمران و آبادی و چه در کسوت کمکهای یاریگرانه خزانه و منابع دولتی که به مردم تخصیص یابد؛ در مسیر هزارتوی اداری و سازمانی خود با هر شیوه ممکن ؛از دست و پلتیکهای جماعت زالو مرام و حرفه یی امکان گذری بی خطر ندارد.
    از این هم که بگذریم؛ و فرض را بر پاکی و صداقت دلالان سازمانی؛ از جمله مدیران و کارمندان جزء، آنقدر مراحل اداری و روند سازماندهی برای رسیدن این بسته های حمایتی و به اصطلاح یارانه های نقدی و غیر نقدی بدست صاحبان اصلی آن که همان مردم میباشنذ وقت گیر و مراحل بیشمار دارند که....

                  / اما لازم به گفتن نیست که چه مقدار نیروی انسانی، و مخارج تمام این مشاطه گرها؛ با آنهمه جیب ها و کیفهای کوچک و بزرگ؛؛ هرکس به قدر جرأت خود میبرد طعام ازین برکت!!! ؛؛.و قطع شدن دست این جماعت از همین مقدار نقدینگی که بدور از دست دلالان کراواتی و بدون واسطه! آنهم در یک فضای مجازی!از خزانه جدا میشود! و در جیب صاحب واقعی خود قرار میگیرد!! بدون آنکه فردی یا دستگاهی یا سازمانی از این فقیر مطلق یا کمی بهتر! کارمزدی یا حق دلالی ویا آبدارچی گری بخواهد!! /

                    جای ابهام و تردید است که چرا جماعتی نمیخواهند باور کنند، که همین چند ریال ناقابل و در چشم گروهی اندک ؛ هیچ هیچ!! کام بسیاری از خانواده های محروم و گرسنه را با حلاوت و شیرینی خود شیرین کرده است!!
       حتی اگر این جیره نقدی که؛ بدون دلالها و واسطه های بوروکراسی مآب و سازمانهای رنگارنگ! بازهم بیش از این ایجاد تورم کند! یقینآ این تورم و گرانیها این فقیر پابرهنه را زیاد نمی ترساند!! بلکه تنها یا سیاستمداران جاه طلب را و یا کسانی را به وحشت می اندازد، که نمیداند با بنزین هزارتومانی چگونه خود را به ویلای شمالش برساند!! ویا هر روزه ماهی سفید صدهزارتومانی کباب کند و نوش جان نماید!! و بلیط رفت و برگشت اروپای خود و خانواده اش را در اروپا یا در کانادا در جفت آقایان خاوریها چگونه بسلفد!!! /

                       آری مگر میتوان تردید داشت که تورم و گرانیهای خفن، فقیر و غنی را آزار میدهد، و کل جامعه را دچار انواع مشقتها، بیماریهای پیش رونده از سوء تغذیه، و بداخلاقیهای مختلف قرار میدهند. اما بدانیم؛که تورم و چوبهای لای چرخ سلامت روان جامعه، که قسمت اعظم آنهم با دستها و خرده سیاستهای همان رانت خواران و ساپورت کنندگان ایشان بوجود می آید!! /

                      / اما نباید هرگز این توهم و برداشت بوجود آید، که نظام کشور و دولت و مجریانی که ریشه در این نظام مقتدر دارند، ذره یی ناکارآمد و بیهوده اند!! و ملت و مردم یک کشور خود باید ویا میتوانند! امور مختلف و بسیار پیچیده سرزمینشان را رتق و فتق نمایند!! و دست تمام کارگزاران و مجریان نظام را از دامن ثروتهای کلان کشور کوتاه کنند!! و تمام بوروکراسی های به حق یا ناحق را برچینند!
        آری؛ آن زمان است که دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهدشد؛ و هر کودک گرسنه یی باید تکه نانی را از میان جویی از خون برگیرد! همان خونهایی که پدران خودشان بر سر بدست آوردن آن به دوران توحش باز گشته اند، و آنزمان دیگر یقینأ باید به غارها و کوه و بیابان بازگشت. پس چاره همین است! که این هزینه را بپردازیم، تا زندگی راحت و قانونمندی داشته باشیم.

                     اما؛ اما یک نظام کارآمد و پای و تا حد امکان خداترس!!؛ هرچه پاک تر بهتر، و باید برای کنترلها و اجرای قانون بها پرداخت. و در آخر:

             میدانیم که // هزاران میلیارد پول نقد ی که اکنون در راستای تحقق اصل چهل و چهار، و نیز بند هدفمندکردن یارانه ها و پرداخت قسمتی از این یارانه ها؛؛؛ البته از سود و درآمدی که از این طرح عاید دولت میشود!! نه از جیب آقای رئیس مجلس ! و معاون محترم ایشان و و و..و..و!! مستقیم به جیب نیازمندانش میرود؛

                   و البته از همان اوان طرح قرار بر این بود که از عواید چند تریلیون تومانی این طرح به اندازه پشیزی، کمکی هم به فقیران و طبقات متوسط جامعه بشود، که انگار بغیراز رئیس جمهور دلیر ما دیگران فراموش کرده اند!!!  و یا در بسته های حمایتی در بخشهای تولید و کشاورزی و زیربنایی مصرف میشوند،
     اما از نظر برخی متآسفانه !! باید اکنون در میان کاغذها و صورت وضعیتها و اسناد رنگارنگ و در این اتاق و آن هتل در ایران یا دوبی و اروپا، زیر این میز یا روی میز دیگری جولان میداد!! و هر آقا یا ... یا از آن بهره ها به کمال میبرد. حال بگردید طرفداران این جماعت را بیابید؛ و حسد و کینه را در آتش چشمانی که زبانه میکشد ببینید..

ابوالقاسمی.

 masoudwarna@gmail.com.

... Masoud_sedasat@yahoo.com.......

/ 0 نظر / 66 بازدید