عاشورای 88-وتوطعه صهیونیسم وغرب

استکبار با اصل حریت اسلام در عاشورای 88 .

یقینأ مردم ما بیاد دارند که رادیوهای بیگانه بویژه صدای پیراستعمار در دوران انقلاب اسلامی جمع زیادی را گردخود جمع میکردند.البته شک نیست که در آن بازه زمانی استعمار بازی دیگری داشت!وخوشبختانه تیرشان به سنگ خورد،اما آنها بازهم به دنبال اهداف استعماری خود به تلاش خود ادامه دادندکه اکنون بحث ما نیست.

در ان زمان آحاد جامعه ایران اطلاعات سیاسی وسیعی از ترفندهای متنوع این کشورها وحتا صهیونیست نداشتند،واستکبار نیز آلودگی خودرا به جنایات گوناگون در گوشه گوشه عالم اینگونه برملا نمیساخت،وبیشتر سعی آنان در علنی نکردن دشمنی با اسلام ودیگر مکاتب الهی بود.اگرچه اکثریت نخبگان مردم به ظلم وجنایات وخرده سیاستهای اینان واقف بودند.

اما امروز دیگر این صداها علنأ به انواع جنایت واشغالگری ومظلوم ستیزی آلوده ودچارند، ودر هر گوشه جهان که اشغال وظلمی فاحش صورت میگیرد دست و ردپای این صاحبان صدا آشکار وهویداست.در آمریکا ی لاتین ،در اروپا با مسلمانان وضدصهیونیستها ، درآسیای میانه ،در خاور میانه بیش از همه جا بدلیل نفوذ ورونق اسلامیت ،که این روزها ساعتی نمیگذرد مگر اینکه جمعی از مسلمانان به خاک وخون کشیده میشوند ،


اما مهم این است که مسلمانان سرتاسرعالم به خصوص شیعیان ولایت محور که در هر امری به معصومین خود تآصی میجویند وبویژه ملت ایران اسلامی بدانند وباور کنند که هدف جهانخواران تنها یک کشور یا یک ملت نیست ،چرا که اگر اینگونه بود ،دیدیم که عراق و یا افغانستان را چگونه به خاک وخون کشیدند،ویا کشور ونظامهای دیگر را،پس باور کنیم که هدف بزرگ غرب و صهیونیست وحتی دیگر قدرتها ی جهان نابودی یک مکتب است ،انهدام یک فرهنگ غنی وعظیم الهی ست،مکتبی که پایه های آن با استکبارستیزی وآزادمردی بنا و استحکام یافته .مکتبی که ولایت مولای دوم اسلام یعنی علی را در دل دارد ،    ومکتبی که دل را به عشق انتظار ولی حق ومنجی عالم مهدی آرام کرده .

ومکتبی که آرزومندان وآزادی خواهان سرتاسر جهان را حتی غیر مسلمان به امید آزادی وعدالت جلب کرده!!


آری واکنون شاهدیم که نماد وقله این آمال و پرچمدار این نهضت  حسین ابن علیست ،وامروز که عاشورای این بزرگ آزاده است ،مورد هجمه و حمله عمال استکبار ویا فریب خوردگان منحرف قرار میگیرد،ودلیل این انتخاب چیست؟؟
ودلیل آن تحت تأثیرقرار دادن این روز است ،روزیکه نقطه عطف بزرگ جریان مقاومت در مقابل ستمگران است.وهدف دشمن به انحراف کشاندن افکار از این واقعه ومبالغه وسمپاشی توسط  رادیوهای خویش در نقاط مختلف جهان است.

اما جای بسی تأثر وتأسف است که جوانان معلوم الحالی که متأسفانه ظاهرأ فرزندان این کشورند!آلت دست چنین دسیسه هایی مسشوند، اما براستی تفاوت این آدمها با آن کسانی که عاشورای دیگری زائران امام هشتم را به خاک وخون کشیدند یا آنان که در شیراز دست به جنایت وترور زدند چیست؟؟

عاشورای سال 1388  ابوالقاسمی ////

/ 0 نظر / 3 بازدید