مطالبات ملت حقوق اساسی مردم ایران

اعتراضات و خواسته های بحق مردم ایران قابل انکار نیست و این نکته هم انکار شدنی نیست که بخش اعظم حق خواهی و اعتراضات مردم و جوان ایرانی مشکلات و کمبودهای عظیم اقتصادی در جامعه و درون خانواده ها میباشد.
فقر و کمبودهای معیشتی جانکاه و کشنده یی که در خوشبینانه ترین باور بیش از نیمی از جمعیت هشتاد میلیونی مردم را دچار مصیبت کرده است و شاید بیش از بیست درصد از مردم که وضعیت مالی مناسب و بالایی دارند اما آنان نیز باید همیشه در دلهره و بی خبر از فردای اموال و تولیدات خود ... بدنبال مطالبات دیگر باشند!

 پس باید انتظار چنین اعتراضات خیابانی و مردمی را داشت و ناگفته نماند که مطالبات مردم گرچه اصل آن بر کمبودهای معیشتی و فقر است اما بر کسی پوشیده نیست که نسل های کنونی و جوانان ما مطالبات اجتماعی و حقوقی دیگری نیز دارند و نسل های امروز که در انتخاب نیم قرن قبل حضور نداشتند دستکم امروز به نظر و خواسته های اینان چه در بعد  #خرده_سیاستهای_داخلی و یا سیاست های کلان بین المللی توجه شود و عاقلانه به توجیه یکدیگر بپردازیم. 
 مگر نه آنکه فساد و ویژه خواری و حیف و میل ثروت های عظیم این کشور بوی گندش هر گوشه و زاویه یی آلوده کرده است و مگر نه اینکه این فساد و رانت خواری و دستبرد های کلان ریشه اش در مسئولان خود حکومت است! و مگر میتوان دولت را از کل نظام و حاکمیت کشور جدا فرض کرد! یا شاید دولت و مسئولان حکومتی اجرایی یا قضایی و حتی مقننه کشور ایران را نیز بیگانگان از خارج وارد میکنند!

 بهرصورت باید دیگر دست از احمق شمردن این مردم برداشت و به این عوام فریبی های مفرط پایان داد و لذا هر کسی در هر لباس و منصب عذر های بدتراز گناه را رها کرده و به اصلاح خود و پیروان خود و خانواده خود بپردازند.
  چهل سال است که این مردم به سخنرانی های مسئولان و روضه خوانی ها و موعظه های بی پایان و تکراری گوش کرده و کلمه به کلمه را از بر هستند  و لذا تنها چاره فکر کردن به خود و دست کشیدن از خود شیفتگی و خود را حق مطلق پنداشتن است
  آیا روایت مقدس و مهم معصوم سلام اله علیه را که یک ساعت فکر کردن بهتر از هزاران سال عبادت و ذکر است را باور داریم یا نه و آیا هیچ به آن با وجدان خالص عمل کرده ایم...کوتاه سخن اینکه مردم ایران و اکثریت قریب به اتفاق این ملت هنوز هم به انقلاب پنجاه و هفت و دستاوردهای پس از روزهای آغازین انقلاب هنوز معتقد و به استقلال بدست آمده آن دوران متعهد هستند

اما آنچه که این ملت را دل آزرده و نا امید ساخت همانا دور شدن و دور شدن هر روزه از پاکی ها و مردمی بودن و عدالت و آزادی هایی که برای آن هزاران جان قربانی شد و هزاران تن تاب زندان ها و شکنجه های قبل از پیروزی را  به جان خریدند و اما بعکس چیزی که امروز بدست آمده و البته در کنار دستاورد های عظیمی که قابل انکار نیست؛

فساد سیستمیک و دروغ و فریب و مردم فریبی و بر باد دادن ثروت های ملی  که حق و ملک ایرانیان است و اموال و گنج هایی که بدون یک ذره رضایت یا اجازه آحاد مردم در هر جا هزینه میشود و به یغما می رود. و آنچه برجای می ماند فقر رنج بیکاری نا امیدی تجسس در امور شخصی زندگی ها و اقتصادی که در اتاقها و زیر زمین های در بسته و مستتر و تاریک سودا و تقسیم میشود.

   از سویی دیگر متاسفانه یا حافظه تاریخی و سیاسی ملتها و مردم ما بسیار ضعیف است و یا اینکه هنوز نتوانستیم این عادت ناپسند جو گیر شدن افراطی را در هر موقعیت و مراسم و حادثه یی با خود داشته باشیم

 چرا که ما ایرانیان ثابت کردیم که در تمام احوال جشن و سرور یا پیروزی های مختلف و یا حتی سوگواری ها و و بسیار نا پخته و دور از فرهنگی صحیح و عقلانی رفتار میکنیم و لذا همین اعتراضات به حکومت و مطالبات نیز از این قائده مستثنی نیست.

   چرا به این زودی فراموش میکنیم که دشمنان سنتی و اصلی کشور باستانی بزرگ ایران در همین چند ماهه و چند ساله گذشته چه وعده ها و تهدیدات نامردمی و مداخله جویانه یی به مردم و کشور ما داده اند
  مگر عربستان وهابی سعودی در میانه شکست داعش قول و تهدید نکرد که تمام هم و غم و هزینه فراوان را برای نا امن کردن داخل کشور ایران بکار میبندند و تروریست را به ایران وارد میکند

 مگر کاخ سفید    و بخصوص کنگره و سنای ایالات متحده چند ساله اخیر بخصوص علنآ و رسما بودجه هایی هفتاد تا دویست میلیون دلاری را برای باز پس گیری استقلال و براندازی قدرت دفاعی ایران و کمک های نقدی و غیره برای کمک به سازمان های تروریستی معاند با کشور ایران مصوب نکردند و مگر خانم اشرف رجوی هر روزه در کاخ های مجلل مردان تازی و اعراب سعودی و بحرین و امارات و نیز در کاخ سفید      و حتی در کنگره آمریکا پرسه نمیزند
 و مگر همین زن گناهکار و دلال محبت مسعود رجوی صدها و هزاران دختر و زن فریب خورده را یک شبه به محرمیّت #مسعودرجوی در نیاورد... و شخصا هر زمان هرکدام را که شوهرش امر میکرد به اتاق او راهنمایی نمیکرد و حتی دهها زن و دختر که باور نداشتند چه بر سرشان آمده یا شکنجه و کشته شدند و یا با اکراه و ترس به آغوش مردک زنباره و منافق و خدا نا باور پناه نمیبردند.

  آیا دارو دسته تلاویو  در اسرائیل و همین نتانیاهو هر گونه کمک و پشتیبانی از تروریست های ضد ایرانی       و نیز سازمانهایی مانند مجاهدین خلق و داعش و جندالله و کردهای معاند #کوموله و دموکرات  با پول و ادوات کشتار و تسلیحات حمایت نمیکند

  پس چه جای شک و شبهه یی برای دخالت و حضور این دشمنان دولتی و ثروتمند در جمع مردم معترض کشور ما وجود دارد.        و چگونه میتوان گفت که ما توهم دشمن سازی داریم

  آیا ما ایرانیان توهم دشمن داریم یا امریکا که گوش عالم را کر کرده است از اینکه تمام مردم دنیا مشغول جاسازی بمب و کشتار مردم و شهر های آمریکا هستند در حالیکه در هر ساعت دو آمریکایی توسط ششلول بندها و یانکی های خودشان و یا بدست پلیس کشته و روانه گور میشوند...

 و اینها را که من نمیگویم بلکه خود آنها بارها رسمآ اعلام و اقرار کرده اند.

اما بهرحال دشمنان اصلی و سنتی کشور ایران و دشمنانی که بهیچ روی استقلال واقعی و قدرت دفاعی و نظامی ایران را بر نمی تابند و قدرت منطقه یی و جهانی ایران را خاری در چشم خود میبینند! با هر روشی خود را در این معرکه و دعوای بحق خانگی ما وارد میکنند و حتمآ برای انجام اهداف خود نیروهای زیادی از هر نوع! در داخل کشور دارند که
برای کنترل اوضاع در جهت اهداف اسرائیل و سیا  و دشمن اهریمنی و داعشی بزرگتر یعنی اعراب وهابی و تازیان جنوب که خانواده ابن سعود در رأس آنهاست  دست به هر حرکتی میزنند  
اما دلسوزانه یک هشدار به هموطنان عزیز خود میدهم و مهم نیست چه کسانی چه برداشتی میکنند و آنهم اینکه:

 هموطنان مطالبه گر و حق خواه در چنین غائله هایی مواظب جان خود باشند! چرا که در تمام تظاهرات سیاسی و مردمی دنیا به فراوانی دیده شده است که اشخاص نفوذی مردم را هدف چاقو یا حتی گلوله قرار داده اند! و در همین تظاهرات و جنبش سال هشتاد و هشت همه این موارد دیده شد!

   و اگر نبودند این گروه های معاند هرگز کسی به هیئت های عزاداری امام حسین ع جسارت و حمله نمیکرد و یا به پاسگاه نیروهای انتظامی حمله نمیشد و یا کسانی مانند ندا کشته نمیشدند
 سوء تفاهم نشود و بحث مرا به جنایات کهریزک و همه بیرحمی ها و آنچه که همه ما به آن باور داریم ربط ندهید

  فرزندان کوروش کبیر و نادرشاه افشار ننگ دارند از آنروز که جنایتکار بزرگ و

کودک کشانی همچون نتانیاهو اسرائیلی یا ششلول بندهای یانکی و برده فروش! 

مانند ترامپ و تیم او که دستشان به خون میلیونها میلیون انسان بیگناه و زن و

کودک از ویتنام   و آفریقایی جنوبی و تمام آفریقا تا مردم هیروشیما و ناکازاکی و

بوسنی و افغانستان تا عراق و امروز هم در یمن آلوده است و هر روزه هزاران

کودک با تسلیحات و بمب های ساخت همین جانیان به خاک و خون کشیده میشوند!

   پس باید کارت های تبریک این جنایت کاران را به خودشان باز گرداند و خودمان با فساد سیستماتیک و ریشه دار کشور خود مقابله کنیم.   

/ 0 نظر / 69 بازدید