دانشگاه های دولتی ودریافت شهریه..

دانشگاه دولتی واخذ شهریه از بندگان خدا اما...

اخذ ودریافت شهریه دانشگاههای دولتی از دانش پژوهانی که به هر قیمتی در آرزوی بدست آوردن مدرکی معتبر ، انهم از دانشگاههای دولتی وعلی الخصوص دانشگاه تهران ،به گمان من مانند به تله انداختن تشنه ایست که در میان کویر برای به دست آوردن یک جرعه آب حاضر است هر مبلغی را بپردازد.

 دریافت شهریه های آنچنانی یا اینچنانی از دانشجویانی که پشت کنکور مانده ویا میدانند که خواهندماند!!ماجرای مصوبه خرید خدمت سربازی را بیاد می آورد که البته بدلائل مختلف روحی وروانی وتأثیر آن در جامعه ویا موارد دیگر امنیتی ونیز مشکلات وچالشهای منعددی را که در بین اعضای خانواده بوجودآورد؛ تا آنجا که والدین را نیز یعنوان معترضین اصلی آن طرح غیر کارشناسانه دلیلی برای برچیده شدن آن طرخ شد! گرچه گروهی از این فرصت واین خرده سیاست ناکارامد مستفیض گشتند، و در اسرع وقت خودرا به بلادفرنگ رسانده ، وگروهی دیگر کسب وکار خودرا با حذف دوره اجباری زودتر بنانهادند. 

              اما در این موردویژه یعنی دریافت شهریه وندادن کنکور و واردشدن به دانشگاه ونشستن در کنار افرادی که با تمام قوا وتلاش خود در راه کسب معلومات ورقابتی جانانه اکنون مالک یک صندلی در یک دانشکده دولتی شده اند، نشسته وتمام کبر و خودشیفتگی خودرا که از اخلاق سنتی برخی ثروتمنمدان است به فروش بگذارند!  از کسانیکه جسابهای بانکی پدر یا مامانشان سرریز نموده،  وبدنبال راهی برای خرج کردن آنند، شاید این یکی ازبهترین و در ضمن آبرومندانه ترین هزینه باشد! وبدون شک دیگرشرایط وگزینشهای آموزش عالی ودولت را با روابط وفرمول ،پ،پ،  براحتی ازمیان برمیدارند! ودر این میان تنها روستانشینان دانشمندند که به گدایی به حاشیه شهرها وحلبی آبادها پناه میبرند.واین یعنی سایه و شمه یی از نظام سرمایه داری که اندک اندک باعث انحراف وسقوط ملتها میشود.  این یعنی یک خرید واقعی ، خریدی تضمینی ،خریدی که دیگر هر نوکیسه تازه بوران رسیده ئی بتواند فرزندش را ،آقای دکتر یا مهندس خطاب کند، واین یعنی همان راهی که دیگر اشخاص مشخص ویا آقازاده هایی که بدون شک نمیتوانند در یک رقابت واقعی علمی شرکت کنند واز سد کنکور عبور کنند، دیگر نیازی به دکترای افتخاری ومدارک لازم برای برخی پستها نداشته باشند. آری خریدمدرک قانونی میشود! آنهم از دانشگاهی که دولتی باشد.

               اما مورد دیگر پاسخ به گروهی است که میگویند طبقات متوسط وپائین جامعه بیشتر از ثروتمندان و آقازاده ها حاضر به پرداخت شهریه اند !اگر بصیرت واندکی جامعه شناختی در مسئولی باشد، جواب این سوال وچرایی آن روشن است! که بیشتر کسانیکه برای ادامه تحصیلات پول میپردازند ، از قشر کم درآمد و فقیر جامعه اند. ومعمولأ اشخاص متمول وثروتمند بسیار کمنر برای ادامه تحصیل وگرفتن مدرک چنین پولهایی می پردازند!! اما چه خوب است که ایشان واین گروه با کمی تفکر و بصیرت درمی یافتند که چرا اینگونه است! وچرا بی پولها بیشتر خودرا به آب وآتش میزنند تا وارد دانشگاه شوند! 
 1- قشر فقیر آنقدر طعم فقر وگرسنگی را چشیده است وآنقدر سرما تا مغز استخوانش فرو رفته است که میداند تحصیلات عالیه وبدست آوردن مدرکی معتبر ؛ آنهم مدرکی که بی گمان  آنقدر علم ودانش  پشتوانه آن مدرک هست ،که بتواند آینده خودرا تأمین وبه پیشرفت خود ادامه دهد. اما آیا هیچ میدانید که معمولأ این اقشار ضعیف چگونه وبا چه مشقتی این هزینه را که اکنون نمونه آنرا در دانشگاههای آزاد زیاد میبینیم؛ فراهم میکنند؟؟
2- اما بعکس آن بچه پولداری که هرگز علاقه وعشقی به  فراگیری دانش ندارد،واز آن گذشته حجره بابا چه عیبی دارد که این حجره یا خرده بانک را رها کند وعمر واوقات خودش را با کلاس درس ودرس خواندن تمام کند؟ ویا کارخانه کوچک یا بزرگ مامان و بابا ویا بنگاه معاملات ملکی یا اتومبیل را که هیچ انگیزه و دلیلی برای کسب دانش یا بدنبال مدرک بودن برایش باقی نمیگذارد، البته غیراز آن تعداد معدود که در دل آتش وعشق علم ودانش داشته باشند.

               اما بگذریم وسخن آخر را بگوئیم. دانشگاههای ما اگر بواقع ظرفیت بیشتری برای پذیرش وجذب دانشجو دارند، ویا اینکه توان تربیت کارشناسان ومتخصصین بیش از این در قوای حاکمیت ما موجود است ،چه دلیلی دارد که این دو گروه یعنی گروهی که شهریه میپردازد با گروه دیگر که با تلاش وکوشش مضاعف توانسته رتبه بالا تر را کسب نماید، هردو از یک در وارد شوند ،ویا در یک ساختمان درهم آمیزند؟؟ ونیازی هم به این سیستم مدیریت نیست. چرا که دولت حالا که قصد دارد مانند دیگر موارد اقتصادی زیرساختهایی را برای سیاستهای چندساله آینده ایجادنماید، دانشگاههای غیرانتفاعی دولتی ایجاد نماید، دانشگاهی منهای پسوند آزاداسلامی!! والبته کسانی را که صلاحیت وشایستگی نشستن پای درس استاد را دارند، وبویژه در سه ساله آخر دبیرستان یا هنرستان اتوماتیک وار شایستگی خودرا به ثبوت رسانده اند ؛وبشکلی دیگر در آزمونی سه یا چهارساله شرکت کرده وحال با پرداخت شهریه وهزینه نحصیل خود؛ از ادامه تحصیل وپیشرفتهای علمی خود باز نماند. که اتفاقأ ایجاد این تسهیلات وفراهم نمودن چنین بنایی عین عدالت وآرزوی دیرینه کسانیست که در عین شایستگی پشت این سد قطور کنکور از تحصیل بازماندند،وآرزوهای خودرا به گور سردسپردند.             ابوالقاسمی.

 masoudwarna@gmail.com.
masoud_sedasat@yahoo.com.

 

 

 

 

 

 

            

/ 0 نظر / 54 بازدید