نتیجه نهایی انتخابات حسن روحانی

آقای حسن روحانی با کسب اکثریت مطلق آرا پیروزشد.

حجت الاسلام حسن روحانی با کسب هجده میلیون وششصدو سیزده هزار وسیصدو بیست ونه رأی رئیس جمهور دوره یازدهم کشور ایران شد.

مجموع آرائ اخذ شده: 36704156 رأی
آرائ صحیح              : 35458747 رأی
حسن روحانی         : 18613329 رأی  پیروز میدان شد.
محمد باقر قالیباف    : 6077292 رأی
سعید جلیلی          : 4168946 رأی
محسن رضایی قائد  : 3884412 رأی
دکتر ولایتی            :2268753 رأی
سیدمحمد غرضی   : 446015 رأی   

و هفتادوسه در صد از مردم در این جشن شرکت کردند.

/ 0 نظر / 31 بازدید