واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی

شنیدم دولت قصد دارد تعدادی از مدارس دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند!!! 

  بیش از یک صفحه در اطراف این موضوع در همین صفحه نوشتم....اما شاید باور نکنی دوست من...وقتیکه کلید انتشار را فشار دادم...همه مطلبم پرید!!! و در عوض انتشار صفحه مدیریت باز شد.....
    دیگه رمق نوشتن ندارم اما یک سوال همگانی:   این مدارس را دولت به چه کسانی خواهد داد؟؟؟

    حالا من همینو روی تجربه دولتهای سی سال گذشته جمهوری اسلامی میگم...نه نه...فقط مثال میزنم .
      مگه بانک های خصوصی را به چه کسانی دادند!!!!!  یه تحقیق بکن...راحته!
      مگه خودروسازی ها را چه کسانی مدیریت میکنند و ماشینهای سه برابر قیمت رو .....
      مگه بیمه ها بدست چه کسانیه؟....مگه مخابرات پول چاپ کن را به کی دادند////
       مگه  مگه   مگه   مگه     

/ 0 نظر / 30 بازدید