چرا در نظام های دیکتاتور شفافیت اقتصادی و دارایی وجودندارد

 

      مهمترین دلیل قابل فهم دولت برای تجسس نکردن در اموال مختلف مردم، کم کردن اعتماد سرمایه داران! و برداشتن ثروت های خود از بانک هاست! و یا انتقال دارایی های خود به جای دیگر است!! و گمان بر این است که این مسئله ضرر و زیان به بانکها وارد میکند!!
این تفکر و تحلیل بقدری در این دوره تمدن پوسیده و بی اعتبار است، که از هیچ تحلیل گر اقتصادی بر نمی اید ؛ مگر انکه مزدور آقازاده ها و رانت خواران دربار همایونی باشد! چرا؟ در زمانه یی که تمام امور جهان و کشورها بر پایه ارقام و دقت انجام میشود، بخصوص امور مختلف اقتصاد در داخل و خارج، قابل تصور نیست که یک دولت البته از نوع مردمی!!  بدون اشراف بر امور اقتصادی ملت خود، و جابجایی های مالی مهم مردم خود ؛بتواند امور اقتصادی را بدون خطاهای متعدد! پیش ببرد.

   اکنون در کشور ایران هر سازمان و وزارت خانه یی، برای خود حاکمانی جدا دارند! و هر بخشی از تکه پاره های دولت توسط یک یا چند جریان خاص هدایت و مدیریت میشوند.
و به همین دلیل است که سازمانهای مختلف چنانچه به اطلاعاتی هم دسترسی داشته باشند آنقدر با یکدیگر نامحرم هستند! که هرگز اطلاعات خاصی از تبادلات مالی و اقتصادی که احیانأ در اختیار دارند به سازمانهای دیگر نمی سپارند. و حتما هم اطلاعات مختلفی هرچند ناقص یا جعلی در بانکهای ملوک الطوایف موجود است!
و اینگونه است که میبینیم ثروتمند ترین اشخاص حقیقی یا... هرگز مالیاتهای واقعی خود را نمی پردازند! و این مردم ضعیف هستند که باید جور آنرا بکشند! و این گونه است که افراد مشخص براحتی با جعل مدارک یا رابطه های کثیف تسهیلات کلان را میگیرند...و پس هم نمیدهند!
و این است که در کشور ما فقط دومیلیون نفر اعلام بی نیازی از یارانه نقدی میکنند!!! یعنی حتی آن ده میلیون نفری هم که برای دولت مشخص است که ثروتمند و بی نیاز هستند، ثبت نام و اعلام نیاز کردند!!!

        و این نشان میدهد که جرأت و جسارت "فساد اقتصادی" و دروغ در حکومت ایران بی حد است!  در حالیکه "در کشور ما پنج تا شش میلیون خانوار هیچ نیازی به این چهل و پنج هزار یارانه نقدی ندارند" ! اما بعکس "ده دوازده میلیون خانوار بشدت به همین یارانه نقدی نیازمند و محتاجند"

   با تمام این احوال چنین می نماید که ثروت را از هر راهی که بتوانید بدست بیاورید، اگر موفق شدید این پول را به حسابهای بانکی خود برسانید، یا در بالش ها پنهان نمایید! یا پول باد آورده را تبدیل به سکه طلا یا ارز کنید؛ دیگر خیالتان راحت!! که از پل صراط گذشته اید....

         جالب و وحشتناک است. کسانی بیایند و میلیاردها ریال و دلار به طرق مختلف اموال بانکها را که بیشتر اموال مردم است بگیرند بخورند!  و با همین "ثروت های کثیف" و پول دزدی از بانک ها سود های کلان بگیرند! و سهام بورس را بخرند!  با ساخت و ایجاد شرکتهای مجازی ! آنهم در پناه و "حمایت بانک ها"! معبر های جدید برای گرفتن تسهیلات بیشتر فراهم کنند!  و با همین "پول کثیف" رابطه های جدید از میان کله گنده های کثیف بخرند!
        این چند آسیب فقط اندکی از آسیب ها و زیان این نبود شفافیت اقتصادی در کشور ما ایران و نظام جمهوری اسلامی است!  حال کدام ضررو کدام سیاست،  خطرناکتراست؟؟
 
                     " شرایط اقتصادی امروزه" با شرایط و احوال سالهای قبل و یا صدراسلام قابل قیاس نیست. پول و اموال کشور و ثروت هایی که متعلق به همه این مردم است؛ امروزه آنقدر زیاد و کلان هستند، که با کمترین غفلت و نبودن حساب و کتاب ، دزدها و رانت خوار ها قسمت اعظم آنرا میبرند، و با یک پولشویی تمیز در همان بانکهایی که "دولت اجازه سرک کشیدن به حسابهای مردم را ندارد" !! قرار میدهند!!

با یک نگاه ساده میبینید که در هر گوشه و کنار این کشور از روی خاک تا زیر خاک و زمین ! معادن مختلف، که نفت و گاز و مس و آهن ووو تنها گوشه کمی از آنهاست! پول و ثروت بدست می آید..

             اندازه و تعداد مختلف درآمدها ی ریالی و ارزی و جای پرداخت ها و هزینه کرد همه این پول ها و اموال ملی و دولتی آنقدر زیاد و متعدد است، که بدون دقت و سرک کشیدن به اموال مردم هرگز قابل کنترل نیست! و زیان آن بمراتب بیش از ناراحت شدن بخشی از مردم که البته بیشتر آنها مومن و پاک هستند! میباشد.
 آنقدر دلیل و حرف و مثال زیاد است که عوام الناس هم فساد های اقتصادی و عوامل فساد و پنهان کننده های فساد را میشناسند!  اگر زنده ماندم!! همین مطلب را ادامه میدهیم. اما :
                      تنها راه برچیدن فساد و ایجاد عدالت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در کشور ما ایران، و نظام اسلامی!! ایجاد یک نظام "بانک اطلاعات اقتصادی" متمرکز و یکپارچه؛ و البته با امنیت بسیار بالای اطلاعاتی، میباشد. چرا که تنها اشخاص حقوقی! که در زمان های بسیار حساس ؛ آنهم با مجوز یک هیئت امنیتی و مجلس و تقاضا و حضور و مشارکت قوه قضائیه! باید بتوانند به این بانک اطلاعات شهروندان این کشور دسترسی داشته باشند. و این لازمه یک حکومت مردم سالار و مسلمان است.
                        هر کس که میخواهد از نظام بانکی و مزایای اقتصادی کشور استفاده کند؛ باید این توافق نامه را با نمایندگان این مردم امضا کند! وگرنه هم خودش و هم پولش را از این کشور همیشه  دزد زده! بردارد و برود.  و کسی که این اجازه را به نمایندگان مردم ندهد، حتمآ خود او دزد و ناپاک و ثروتش هم کثیف است! و یا بدنبال کسب ثروت و مقام کثیف است! ولاغیر...............ابوالقاسمی

 

/ 0 نظر / 31 بازدید