ابزار تولیدملی با سرمایه ایران چیست؟

تولید ملی و ایرانی چگونه بدست می آید؟؟

masoudwarna@gmail.com.. Masoud_sedasat@yahoo.com.

تولید ملی با سرمایه و نیروی ایرانیان نام بزرگی دارد! عظمت درون این آرزو ی گرانقدر هم آنقدر عظیم است که یقینآ نهایت آرزوی هر ملت و کشوری است.

                 اما چگونه باید در پی بدست آوردن و دنبال کردن این آرمان باشیم؟
    حضرت آقا، مانند همیشه دست روی قویترین موتور پیش برنده توسعه و پیشرفت و به عظمت رسیدن ملت ایران گذاشتند. و ایکاش که این شعار و کلام را که همانند دروازه بزرگی به باغ و بوستانی وسیع باز میشود،و در هر گوشه این بوستان بعدی از ابعاد بی شمار آن شعار هویداست، با چشم دل و فرزانگی میدیدیم، و برای هریک از این ابعاد و زوایا برنامه های منسجم ، واقعی و دقیق مهیا میکردیم، که این بهترین راه رسیدن به حداقل بخشی از این آرمان بود.

                   باید باور کنیم که تولید ملی معنایش تنها در این خلاصه نمیشود، که ای مردم جنس ایرانی بخرید، و یا ای تجار و ای کسبه اینهمه اجناس خارجه را در بازار و خیابان تلنبار نکنید! اما آیا بواقع این تمام ماجراست؟

                  آیا تمام این کژ روی اجتماعی که اکنون تبدیل به یک فرهنگ و باور شده است! برمیگردد به تازه بدوران رسیدگی یا همان نوکیسگی برخی از هموطنان ما؟! و آیا رواست که تمام سنگها را بر سر مردم جامعه بشکنیم؟؟ یقینآ که این درست نیست .و شاید گوشه یی کوچک از این فرهنگ و باور غلط باشد. البته باوری غلط در این زمان! نه در سالهای گذشته و دور،که تمام زندگی و اسباب تجمّلات و همه چیز ما در قبضه کشورهای پیشرفته و توسعه یافته شرق و غرب بود. 

                 زدودن این باور غلط و اثبات آن به ملت ما کاری ساده نیست. و صد در صد، کاری عظیم است که باید با همبستگی تمام ارکان جامعه ما، یعنی دولتمردان و صنعتگران از مدیر تا کار گرانی که وجدان را سعه کار خویش قرار دهند. با همراهی کوششهای جدی فرهنگی مردم ما را به این باور برسانند که اکنون ما هم در جهان حرف برای گفتن داریم.

                  تا آنجا که جهانیان با برخورداری از همین باور به جنگ با ما پرداخته اند. و هنوز هم ما تا رسیدن به آن توسعه و سلایق مردمی در جهان راهی در پیش داریم؛ که باید در رسیدن به آن بکوشیم.

   ابوالقاسمی.

.

.

/ 0 نظر / 35 بازدید