"ستایش"در مجموعه ستایش منفی ترین شخصیت این قصه

آیا "مجموعه ستایش" به ساخت سری سوم میکشد؟  
 سریال ستایش بدون تردید یکی از معدود سریال های کاملآ درام خانوادگی و پر مخاطب ایرانی بود که شبکه سوم سیما مجری پخش آن بود...

      اما ایکاش عوامل چنین نمایش های خانوادگی قبل و حتی در هنگام پیش بردن ماجراهای چنین روایت هایی؛ با مردم بویژه با مخاطبان کارشناس و فرزانه خود! ارتباط بیشتری برقرار کنند؛ و جلسات علنی در مقابل مخاطبان سریال ترتیب دهند!
 زیرا که چنین مناظره هایی میتواند مخاطب را به خوب دیدن و درک بهتر یاری کند.

منظور نقدی بر رفتار ها ی یک دختر عاشق است بنام ستایش؛ که زندگی را تنها از یک بعد، و آنهم بعد عشق به همسر از دست رفته و اجرای وصیت وی میبیند...

 اما اگر نگاهی واقعی به رفتار این دختر که در یک خانواده بسته مذهبی تربیت و رشد کرده است داشته باشیم؛ بدون درنگ در می یابیم که تمام ماجرای این داستان پر از تراژدی را کسی رقم نزده است بجز شخص "ستایش" !

ستایش کسی بود که مرگ برادر خودرا آنهم تنها برادر را رقم زد و باعث مرگ زودرس برادر شد!  چراکه اگر این دختر تنها!! اگر از عقل سلیم و تربیت شده در اجتماع حقیقی! برخوردار بود؛ نه تنها برای رفتن و جرم برادر از نظر مالی و...او را یاری نمیداد و به التماس های برادر عشق فرنگ! توجه نمیکرد؛ بلکه این درخواست را با والدین خود در میان میگذاشت و و و...
    ستایش در دومین اشتباه تربیتی و احساسی خود یعنی همان عشق مجازی و جنسی به دوست برادر و حتی بدون تحمل و شاید پیش آمدن شرایط بهتری برای این ازدواج نا میمون! بدون موافقت خانواده شوهر و همچنین خانواده ساده دل خود که در جهان بعکس پدر شوهر یعنی "فردوس حشمت" که یک مرد کاملآ سنتی و البته ثروت دوست بود؛ از خانواده یی مذهبی و کور دل برخوردار بود!! تن به این ازدواج دادند...
    اما ستایش نقش منفی و اشتباه مهلک خود را در سومین قسمت زندگی یعنی شوهرداری و خانواده خویش مرتکب شد...و با کمک کردن به فرار بی جهت شوهر خود از چنگ قانون...کار به چرایی این زندانی ندارم چرا که از نگاه قضایی و جرم او نیز نقد های فراوانی وجود دارد!
 اما ستایش مرگ شوهر خود را نیز رقم زد....
  اما جرم ها یا بهتر بگوییم خطا و جهالت ستایش به همینجا ختم نشد...در تمام روند این داستان حتی یکمرتبه دیده نشد که این مادر مذهبی و محجبه!!!!!! با یک شخص عاقل و یا روحانی شرعی تماس یا مشاوره کند؟؟
   در حالیکه زمانی که کسی یا پدری از دنیا میرود! دیگر این شخص زنده است که باید با توجه به شرایط خود و توجه به خواسته صاحبان حق واقعی تصمیم بگیرد....

اما ستایش بدون توجه به هیچ آموزه تربیتی چه سنتی و مذهبی و یا گوش دادن به نصایح پدر خود؛ که من پدر ستایش را مرد خوبی نمیدانم!! به هر حال فرزندان خود و صاحبان واقعی و خونی آنها! حتی مادر شوهر  خود؛ دزدید و پنهان کرد...تا به وصیت غیر عاقلانه طاهر شوهر خود عمل نماید.....

   آیا یک مادر که در این قصه باسواد و عاقل معرفی شده است!! و حتی توانسته است یک رستوران را در یک بازار مردانه مدیریت و اداره کند! از جرم جعل عنوان و هویت غیر واقعی فرزندان خود کمترین اطلاعی ندارد....ادامه دارد... 

/ 0 نظر / 35 بازدید