ماندگاری خلیج پارس نیازمند سررمایه و ابزارویژه

 1. خلیج همیشه فارس نیازمند نشاط وشورجهانی ست.
 1. 2.     حفاظت از نام و هویت خلیج همیشه فارس را تنها با ابزار دیپلماسی و رفتار حقوقی نمیتوان دنبال کرد!!
  البته نباید در این نظر و توصیه سوء تفاهم بوجود آید. و تلاشهای مهم و موثر دادرسی ها و حق طلبی های مهم ملی یک کشور را؛ که توسط دیپلماتها و وکیلان کاردان کشور و نظامی دلسوز و البته وطن پرست انجام میشود، زیر سوال برد، و یا ناکارآمد دانست! بلکه منظور این است که باید دیپلماسی و فعالیت های حقوقی را به موازات خرده سیاستهایی کوچک و سیاستهای کلان و ملی دیگر با هم پیش برد.
 2. 3.     اما گمان ما بر این است گرچه شعار ها و رفتارهای مقطعی و احساسی و البته کارهایی فرهنگی و اجتماعی انجام میشود؛ اما هرگز کافی و سیاست گذاری شده نیستند.
   زیرا بنظر میرسد که ما بیش از آنکه بخواهیم خلیج فارس و مالکیت نام و هویت آنرا برای جهانیان ثابت کنیم ، و ملتهای دیگر را با واقعیت آشنا کنیم! بیشتر خود و ملت خود را آماج تبلیغات و تکرار مکررات قرار میدهیم!
   و البته این رویه در تمام شئونات و مسایل مملکت و نظام ما جریان دارد.
 3. 4.      ما با کسانی مجادله میکنیم و رگ گردن خود را متورم مینماییم!! که خود آنها بهتراز ما میدانند که ما بر حق هستیم و طرفهای ما ناحق میگویند و تمام اسناد نداشته آنها جعلی و دروغ است!!
  اما ما با دشمنانی مواجهیم که از هر ابزاری برای کوبیدن و عذاب کشور ما استفاده میکنند. و یقینآ ایجاد نام جعلی و دروغ خلیج عربی و یا ادعای حق بر جزایر ایران باستانی از همین مقوله میباشد. و اتفاقآ یکی از مهمترین ابزار دشمنان بر علیه ماست!!
 4. 5.     پس سیاست مهم و کلان ما باید سیاستهای اجتماعی و البته منظور در سطح جهانی آنست!
   ما باید مردم جهان را به خلیج فارس بیاوریم! اما کدام مردم را؟؟ شاید گمان میکنید آن کسانی را میگویم که با هزینه های آنچنانی دعوتشان میکنیم!! و در سمینارهای پرهزینه و نشست های چرت آلودی که فقط بر سر میزهای ضیافت پرشور و سرحال هستند!! گرچه به آنگونه میهمانیها هم نیاز داریم و در عالم سیاست و کشورداری برخی از آن نشست ها غیر قابل اجتناب است. اما این همه کار نیست! و اتفاقا بخش کوچک کار ماست!
 5. 6.     باید مردم عادی و پرشور جهان ! بخصوص اقشار جوان و حتی خوشگذران های پاک را و هنرمندان مهم را! در تمام طول سال در میانه خلیج همیشه فارس و مجمع الجزایر ایران باستان؛ گرد هم جمع کنیم. باید برنامه های سالانه و مخصوص داشته باشیم! جشنواره هایی فقط با نام خلیج همیشه پارس!! که نام پرشیا و پارس یعنی ایران را نیز با خود یدک میکشد!!
   و در این راه تنها ابزار ما سرمایه گذاری های وسیع و همخوان با جهان مدرن امروز و پر جاذبه برای مردمی که در دل عشق و مهر و در سر شور و نشاط دارند! نه آنان که دلها شان مالامال از سیاست بازی و سیاهی های جدیت و خشونت است!!   آن کسانیکه نه تنها به دنبال مفت خواری و ادعاهای متکبرانه نیستند! بلکه خود هزینه میکنند، و اصالت را از بی ریشه گیها تمیز میدهند ... آن انسانهایی که با خود نام و اسناد ایران و خلیج پارس  را در جای جای زمین بهمراه خاطره های خوش خود توزیع و پخش میکنند...و اما چگونه؟...
      برای راه کارها و چگونگی توصیه ها حتمآ ادامه این مطلب را بخوانید...  ابوالقاسمی
/ 0 نظر / 29 بازدید