ما خودرو را ارزان نمیکنیم وکمین صفرنخریدخائن است

#کمپین خودروی صفر نخرید ! ضدانقلاب  و خیانت کار است!!

"نعمت زاده وزیر صنعت دولت یازدهم" که "ثروتمندترین وزیر دولت روحانی" است. "طرفداران کمپین نخریدن خودروی صفر" را خائن به انقلاب و دشمن تولید ملی خطاب کرد! 
 وی با حمایت همیشگی از خودروسازان داخلی گفت: همینکه خودرو را گران نکردند یعنی اینکه ارزان میفروشند.
 وزیر سرمایه دار اما نگفت که دو سال قبل سایپا و ایران خودروی زالو صفت! ناگهان و یکجا قیمت خودرو را سه برابر کردند!!

    باید از این وزیر پیر دولت اصلاحات پرسید:  که آیا این مردم کارد به استخوان رسیده از فرط فقر بستوه آمده به انقلاب و کشور خیانت کردند! یا:
    امثال شما و ... که در سی سال گذشته میلیاردها دلار !!!! ثروت و پول از جیب و اموال این کشور تازه انقلاب کرده و ناشی در کشورداری را تاراج کرده و به حسابهای خود و انساب خود در داخل و خارج از کشور واریز کردید...
 و اکنون هم در کمال وقاحت و طلبکارانه مردم دزد زده و جنگ زده و افراط زده و ..را ضدانقلاب !! و خودتان را امام راستی ها میدانید..

در این مطلب رسمی که سند خودرو ی داخلی است نوشته...   وبخوانید تا روشن شوید

/ 0 نظر / 42 بازدید