مصر؛پس از انتخاب رئیس جمهور محمدمرسی؛چه خبر

هفتم تیر نودویک//

مصر پس از انتخاب رئیس جمهور چه خبر است؟؟
   رئیس جمهور کشور مصر توسط مردم انتخاب شد.

                     رئیس جمهور مصر در مبارزه یی سخت و نفس گیر انتخاب شد.  مبارزه یی تنگاتنگ میان انقلابیون اسلام گرا؛ و سوی دیگر ارتش و نظامیان رژیم حسنی مبارک، که اکنون قدرت را در مصر قبضه کرده و حکومت میکنند!!   

                     انقلاب ملت مصر در طول یک سال و نیم گذشته، از ژانویه 2011تا حال با مقاومت سخت و همه جانبه صهیونیکا (صهیونیسم،آمریکا) مواجه بوده است. لذا تنها قدم مصر و اخوان المسلمین و اولین قدم اصلی، همان کنار زدن شخص حسنی مبارک و نزدیکان او از رأس قدرت بوده و بس!! چنانچه این دیکتاتور و بستگانش حتی هیچ مجازاتی هم نشدند!  محکومیت حکم حبس ابد برای یک پیرمرد در حال موت، یک شوخی و فریب بیشتر نبود.   مردی که برخی گناهان را گردن گرفت، و دیگران را تبرئه کرد. و خودش هم به عنوان یک مریض در خانه یا بیمارستان بستری شد!! 

                  دومین اتفاق مورد توجه انقلاب مصر، انتخابات مجلس قانون گزاری مصر بود. انتخاباتی که نمایندگان قانونی مصریان را به مجلس روانه ساخت.
 اتفاق انقلابی و مهم دیگر، انتخابات رئیس جمهوری مصر بود که محمّد مرسی به عنوان اولین رئیس جمهور قانونی مصر با پنجاه و یک و نیم درصد آرا انتخاب و با تمام مقاومتها و رایزنی های شورای نظامی و ضد انقلاب مصر و صهیونی کا، انقلاب پیروز؛ و شورای نظامی مجبور به اعلام رسمی محمدمرسی گردید.
   اما، ارتش مصر ؛ برای کنترل انقلاب مصر در این روز های گذشته چه کرد؟  و برای مدیریت این موقعیت بوجود آمده، و خریدن زمان کافی برای بستن اسباب سفر!! و یا مقابله با پیشروی های گام به گام ملت مصر، دست به چه ابتکارهایی رذیلانه زد؟  سیاستهایی که دیکته شده صهیونی کا و غرب هستند!!    حرکت هایی که هر کدام از آنها به تنهایی میتوانست یک ملت را منقلب کند!!   بهرحال، ضد انقلاب و حکومت مصر! برای اجرای طرح های متعدد خود قبل از هر چیزی نیاز به قدرت نمایی و نیز سنجش میزان تعصب ملت مصر و اخوان المسلمین برای انقلابشان داشت!!

                    اولین حرکت نظامیان مصر در دادگاه نمایشی حسنی مبارک و دیگر اعوانش انجام شد، و در کمال قدرت سران اصلی رژیم دیکتاتور که به اندازه شخص حسنی مبارک گناهکار بودند را تبرئه و آزاد کرد!! با نیت نشان دادن قدرت خود در مقابل ضعف مردم و انقلاب ملت.     حسنی مبارک یعنی دیکتاتور مزدور و خائن را که دیگر نیازی به آزادی نداشت، به حبس محکوم کرد!  و متاسفانه دیده شد، که به جز یک فریاد اعتراض دیگر هیچ عملی انجام نگرفت.  و اخوان المسلمین با فکر انتخابات رئیس جمهوری و سپردن انتقام به زمانهای آینده!  انتظار را بر انقلاب و افتخار ترجیح دادند!!
  ( آینده این را به ما نشان خواهد داد!!)

   پس اعتماد به نفس نظامیان در سرکوب کامل انقلاب بیشتر شد. و بدنبال آن ضد انقلاب مسلح مصر در حرکتی دیگر با شبه کودتای خود سنگر اصلی انقلاب مصر را یعنی مجلس قانون گزاری و نمایندگان برگزیده ملت را منحل ! و این سنگر بزرگ و واقعی را فتح و ویران نمود.  این حرکت شورای نظامی  نیز  برای سران   و رهبران انقلاب مصر عبرت نشد، حتی با دسیسه بررسی قانون اساسی و ابلاغ متمّم قانون اساسی که اختیارات رئیس جمهور آینده را تا حد یک حاکم داخلی کاهش میداد!  پس این گوشزد دیگری بود به ملت مصر، که رئیس جمهور و دولتش نیز میتواند همین گونه برکنار و منحل شود!!  و این نشان و ابلاغی بود از قانون هیچ کاره بودن رئیس جمهور، و تشریفاتی بودن این نهاد در آینده کشور مصر.

     اما در مقابل این همه قدرت نمایی کودتاچیان شورای نظامی، ائتلاف احزاب مصر و ملت مصر اجازه بهم خوردن روند و نظم انتخابات و در نتیجه باطل کردن آن را به دشمن ندادند!  و با حضور خود در صحنه انقلاب ، شورای حاکمه نظامی را وادار به قبول حقیقت و آرای مردم کردند. و شورای نظامیان مصر، با تمام ترفندهای اسرائیل و غرب نتوانستند مهره خود را بر ملت مصر تحمیل کنند. و خوشبختانه برگزیده مردم مصر یعنی محمدمرسی که معرف ائتلاف احزاب مصر بود، از حزب اخوان به پیروزی رسید.
      با وجود تمام وقایع سال گذشته، و حتی انتخاب شدن اخوان المسلمین، یقینآ محمدمرسی ،رئیس جمهور کنونی مصر، دوران پر چالشی را پیش روی دارد. و آینده مبهمی برای مصر متصور است.   چرا که هنوز نظام صهیونیستی مصر با تمام قدرت فیزیکی و تسلیحاتی خود در رأس قدرت ، و آماده کودتای کامل و سرکوب شدید انقلاب مردم است!! و این شورای نظامی محمدمرسی را انتخاب همه مردم مصر نمیداند!! و این را از تبلیغات رسانه ها و صدای بیگانه میتوان شنید!!      

ملت مصر باید بدانند که تنها راه نجات و پیروزی بزرگتر انقلاب مسلمانان و غیر مسلمانان  مصر ، اتحاد تمام اقشار سیاسی و غیر سیاسی مصر است، و بدون شک سران مورد احترام مردم کلید اصلی این وحدت خواهند بود.  و یقینآ جاه طلبی و کبر و حسد های احتمالی این رهبران، نتیجه یی جز تفرقه و دشمنی و شکست کامل انقلاب نخواهد داشت.  و اولین قربانیان خود این سران خواهند بود.   این انقلاب باید بیدار بماند!  
  دوشنبه 4/4/1391  ابوالقاسمی


/ 0 نظر / 31 بازدید