مطالب آینده بزودی

در مطالب آینده فقط منتظر هنر وفناوری یا ادبی باشید.

 وهمچنین مطالبی بهداشتی وعامیانه وارزشمند. انشاءالله.

وچنانکه در مورد مسائلی فنی بویژه ساعت ،هنر وکار روی چوب،وسوالی داشتید باکمال میل در خدمتم.    ابوالقاسمی

/ 0 نظر / 4 بازدید