کارت سهمیا و قطع یارانه نقدی شهر ها مشکل نقدینگی وتورم را حل نمیکند

 1. "کارت سهمیا " و "قطع یارانه نقدی "چاره تورم و نقدینگی نیست.
  ایده کارت سهمیا در شهر ها و یارانه نقدی در روستا بازگشت به دوران کوپن فروشها ! و حیف و میل حق مردم است.
  دولت حق ندارد برای نجات خود و ایده ها و خرده سیاست های جاهلانه ! نیمی از جمعیت شهر ها را در فقر و هول و بلا قرار دهد!  و یقینآ کسی که این طرح سیاسی و غلط را ارائه کرده، تنها از یک کانال، ماهی چهل یا پنجاه میلیون تومان!! شاید هم دلار! درآمد دارد... مانند همین وزیران کارخانه دار و صنعت پناه!!!!
  بسیاری از دهک های بالا و بی نیاز شناسنامه های روستایی دارند! و خانه های نیمه مسکونی در شهر و در روستا!!! بدون شک؛ روستائیان هم یارانه را میگیرند و هم به روستا ها باز نمیگردند! و راه آنرا خوب بلدند!
  دولت فقط از یک گروه می ترسد و حساب میبرد!! و آنهم خودیهای آقازاده و سرمایه دار است! و الا:
  حذف پنج یا چهار دهک بالا  از لیست یارانه بگیران نقدی بهترین و عاقلانه ترین راه گذر از این بحران دروغین است!!! در شهر و روستا !!
         و هیچ تفاوتی بین شهری و روستایی نباید قائل شد...بلکه شهری به صدها دلیل برای کمک نقدی اولی تر میباشد...
  نگاه یکسان به شهر و روستا و توزیع یارانه نقدی به پنج دهک  مفلوک و بیچاره در شهر و هم روستا از واجبات و عین تدبر و عقل است. فراموش نشود که حدود پنجاه میلیون نفر در روستا ها و شهرها، نیازمند یارانه نقدی هستند و باید بگیرند!
  اول اینکه روستا ئیان پول خود را در شهر خرج میکنند! میتوانید تحقیق کنید، زمانی که یارانه ها واریز میشود، چند میلیون از هموطنان روستایی سراسیمه به شهر و بازار های شهرها هجوم می آورند! البته هستند تعدادی که با پول خود کسب درآمد میکنند! که در شهرها این مورد بیشتر است.
  دوم اینکه: پول یارانه در شهر ها ؛ پس از پرداخت قبوض مختلف ،،فراموش نکنیم که بخش قابل توجهی از این پول به حساب اپراتورهای مخابرات و تلفن و هزینه اینترنت میرود!،، و یا برای کلاسهای مختلف علمی و آموزشی هزینه میشود!! اگر این کمک نقدی دولت نبود، یک سوم از هنرجو ها و کار آموزان این کلاسهای دوره یی حذف میشد!!! میتوانید تحقیق کنید. و مقداری به کرایه های مختلف حمل و نقل...تعلق میگیرد.
  آیا میدانید که چند در صد از همین کالای یارانه یی را که به مردم در شهرها میدهید، خانواده های نیازمند، این اجناس را با نصف قیمت یا حتی یک سوم ارزش آن !به دلالان و دکان داران بی انصاف میفروشند؟؟؟!!! اما چرا؟
 2.  چون به اندکی پول نقد نیاز دارد! حال برای خود یا دیگر اعضای فقیر خانواده اش!  آیا این کم توجهی به وضعیت مردم و حیف و میل همین کالا نیست؟
  اما بحث این است که این ایده یعنی کارت سهمیا و قطع یارانه شهرها و پرداخت یارانه به روستاها! هیچ آبرو و اعتباری برای دولت آقای روحانی نخواهد آورد!
  چرا خودتان و مردم را گول میزنید؟ چرا نمیخواهید اعتراف کنید که نقدینگی های مسموم کننده ، دلار یا ریال و مسکوکات، در جای دیگر است که دست بدست میشود، نه این سه هزار میلیاردی که مردم جابجا میکنند!! آنهم شاید بیش از نیمی از این پول جابجا میشود!
  چرا باید با قربانی کردن آسایش بیست و پنج میلیون فقیر مطلق ، در کشور! دست به یک سعی و خطای دیگر بزنید؟ که حتمآ غلط  و اشتباه است؟!  اما میدانم که سیاست یعنی ظلم و شیطنت! و در عالم سیاست بخصوص از نوع ریایی آن! تنها گزینه یی که بی ارزش است، مردم و مردم و ملتها هستند...  
    ابوالقاسمی
 • masoudwarna@gmail.com
/ 0 نظر / 30 بازدید