نمایندگان و انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی

سیاست زدگی آفت انقلاب و مجلس خواهدبود!
مجلس سیاست زده دیگر مجلس ملت نیست.

                انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره نهم نمایندگان ملت،  بامداد پنج شنبه رسمآ کلید میخورد.

                 البته بی گمان ملت ایران به پای صندوقها خواهند رفت و نماینده مورد نظر خود را انتخاب میکنند. و یقینآ مجلس هم در موعد خود تشکیل میشود.
       اما بواقع نمایندگان جدید با چه ذهنیتی کرسیهای مجلس را تصاحب میکنند؟ یک وکیل که خود را نماینده مردم یک کشور میداند باید چه ویژگیهایی داشته باشد، کدام ویژگیها هستند که مجلس شورای اسلامی را تبدیل به مجلسی میکند که مورد نظر امام راحل و آحاد ملت باشد؟
         اهداف هر کدام از کاندیداها از ورود به این حیطه چیست؟ آیا هدفش اعتلا و سربلندی کشور است؟  آیا در کنار این سربلندی به جامعه و رفاه ملت هم می اندیشد؟

                   آیا همه اینها را با حفظ اندیشه های ناب فرهنگی سرزمین مادری می خواهد؟ و آیا به خواست اکثریت ملت خود که جان و مال و فرزندان خود را در پای آن هزینه کردند، احترام قائل است؟  آیا راهی را می گزیند که شخصیت در رأس امور بودن مجلس را حفظ و صیانت کند؟      

                پس اگر بدنبال این اهداف باشد، قبل از هر چیز باید مجهز به بصیرت باشد! و بتواند با چشم عقل و بینش خوب ببیند، بصیرتی سیاسی داشته باشد، اما سیاست زده نشود، نگاه اجتماعی و مردمی داشته باشد، اما خود را در معرض فروش قرار ندهد!  به حزب و ایدئولوژی خود وفادار باشد، اما مصلحت ملت را فدای حزب بازیهای بچه گانه نکنند!  

                  و در آخر بدانند که یک مجلس سیاست زده دیگر مجلسی اسلامی نیست!  که یک مجلس حزب زده دیگر هرگز خانه واقعی مردم نخواهد بود. و این همان نقطه ایست که نماینده مردم به کانون های ثروت و قدرت تکیه میزند.
        و آن زمان دیگر نه تنها که به وعده هایی که به موکلین خود داده است وقعی نمی نهد، بلکه به پند و نصایح ولی و رهبر هم توجه نمیکند.

                   اما یقینآ مردم با بصیرت خود سره را از نا سره باز میشناسند، و انتخاب میکنند.

   ابوالقاسمی

/ 0 نظر / 30 بازدید