کشتی و ماکتهای بی نظیر

ماکتهای زیبایی که شما نظر میدهید!!!

        زیباترین و دل انگیزترین ماکتهای تمام چوب؛ بهترین و خوش نقش ترین چوبها از جنگلهای ایران و روسیه!!!!

      کشتی های بادبانی ..کشتی ها و قایق های هتلینگ و بادبانی و چوبهای جنگلی

             حتی طرح کلی را نیز میتوانید اعمال سلیقه کنید.

        آنچه زیبایی در محل زندگی شما که چوب اصلی ترین مواد آنست!!!   فقط ایمیل و قرارداد.....

        مخارج و پرسانت سایت با نظر محترم خود این عزیزان!!!   

            ابوالقاسمی استاد زیبایی و خلاقیت.

masoudwarna@gmail.com...
masoud_sedasat@yahoo.com

www.masoudeabolghasemi.blogfa.com
www.simasatmasoud.persianblog.ir

masoudwarna@gmail.com
masoud_sedasat@yahoo.com..

www.masoudeabolghasemi.blogfa.com...

/ 0 نظر / 4 بازدید