پیروزهمیشگی میدانها

باز هم ثروتمندان پیروزمیدان شدند.مشاهده کردیم که این ماجرای هدفمند کردن یارانه ها هم که سالها خوره وموی دماغ بعضی ها شده بود،تقریبأ با خیر و خوشی به نفع آقازاده های محترم از جای سختش گذشت!!وهمه معجزه برداشتن یک حرف یا جابجائی یک (ویرگول)را در یک ماده قانون ملاحظه کردیم!!

بله جناب دکتر شما تمام تلاش خود را با تیم خیلی کوچک خود در مقابل سپاه عظیم اقلیت دنیا طلب کردید ،واگرچه شاید دولت به برخی اهداف خود رسید!اما آنچه که میخواستید نشد!!

البته شاید تصور میکردید که رفیقان وصاحبان شعار وآرمان قدیم هنوز درکنار شما هستند ،اما متوجه شدید که نبودند.وهر کدام به بهانه ئی کنار کشیدند.یکی را حسد ربود،یکی راوعده هاربود،برخی را آینده نگری جداکرد، و خلاصه اینکه این غنیمت مانده از خرده سیاست قطع یارانه ها که از آن به جراحی بزرگ اقتصاد ایران نام میبرید نیز تنها جای زخم آن بر تن استخوانی این مردم فقیر خواهد ماند وبس.

ودرآینده ئی نه چندان دور میبینید که از همین کانال که با حذف دهک وجایگزینی آحاد ایجاد گردید ،چه دست اندازی که به نام اقشار آسیب پذیر بیش از حال به حقوق این ملت خواهدشد.

بله جناب رئیس جمهور شما آرزوهای بزرگی در سر داشتیدو دارید،اما محال است که همین مافیای کوچک داخلی خودمان اجازه دستیابی به برخی را که در جهت منافع آنان نیست به شما یا هر کس دیگر بدهند.شاید بگوئید که چرا اینگونه است؟و بعضی فکر کنند که چرا انسانی راضی به بی نیازی انسانی دیگر نیست؟

ومن به شما عرض میکنم،چون انسان برای کشتن انسانیت پای بدین جهان گذاشت،یعنی بشر آمد که بشریت را نابود سازد.واگر بجز این بود ،انسان اکنون به کمال رسیده بودنه به وحشی گریهائی که در اقصی نقاط عالم شاهد آن هستیم!!!وتمام جنایت وغارتگریهای کلان واشغالگریها از جانب مافیای ثروت وسرمایه صادر میشودو به عینه شاهدیم که دولتهاو حکومتهای برگزیده تنها مجری سیاستهای مستکبران وسرمایه دارانند ولاغیر!!

وسخن کوتاه،اما بسیار مضحک است وجای خنده دارد که آقای نماینده در مجلس اسلامی ما میگوید:آقایان الطفات داشته باشید،کسیکه درآمد یک روزش یا ماهش پنج میلیون ویا دهمیلیون است که دنبال ده بیست هزار تومن پول یارانه دولت راه نمی افتد!!!

آقا انگار نمیداند که همین آقامیرزاهای معتمد ومال دار قدیم بودند،که صبح وقت حجره رفتن به تعداد اهل وعیال وصبوی برای ناهار وآبگوشت ظهر نخود را به شماره تحویل صبیه میدادندوظهر هم بازخواست مینمودند!!!وهمون آقا میرزاها اکنون حجره را تبدیل به میز و تجارت کلان الکترونیک یا کارخانه داری میکنند!!بله آقا اینه.

                                                                                                   ابوالقاسمی./11/8/88

/ 0 نظر / 4 بازدید