تروریستها دو استاد دانشگاه را ترورکردند

ترور ،ترور، ترور،وبازهم ترور ناجوانمردانه دو استاد دانشگاههای ایران.

               که خوشبختانه یکی از این جنایتها ناموفق بود. ترور وحذف اندیشه واندیشمندان آزادیخواه در جهان؛ راه وهدف دشمنان ملتهای آزادیخواه ایران وجهان است .

                رژیم صهیونیسم اسرائیل که خود مسلسل اتوماتیک آمریکا وغرب است، بارها بدون هیچ ریایی به این شیوه مبارزه خویش اعتراف صریح کرده است.

               فراموش نخواهدشد که مالک ریگی معدوم که سرکرده یک گروهک آلت دست آمریکا وصهیونیستها بود با قطعیت به کشاندن دامنه ترورهای خود به مراکز داخلی ایران اعتراف کرد، وبه این درخواست ودستورالعمل غرب اشاره داشت.

              اما اینکه چرا جامعه علمی کشور را در این مسیر ترجیح داده اند یقینأ بدلیل پیشرفتهای شگفت آمیز کشور ایران است که این توسعه وپیشرفت  آنهم در علوم مدرن وپایه که تنها چندین کشور مشخص در آن عرصه بودند، والگو شدن کشور و مکتبی که توانست براحتی به فراسوی سرزمینهای دور ، از شرق دور ونزدیک تا غرب وتا آمریکای لاتین پل بزند ،واعلامیه حقوق حقه خود را تلاوت کند وبه عالم جار بزند.  

          ماجرای مرموز "سایت ویکی لیکس"! نیز حلقه یی از همین زنجیر توطئه غرب وصهیونیسم است، که در یک کشور اروپائی که شهره آفاق است وبنام آزادیهای دروغین به انتهای بی بندوباریهای حیوانی رسیده اند وکشوری که خود یکی از خانه های تیمی سرمایه داران صهیونیست است، براه انداخته اند.  چراکه حتی یک احمق نیز نمیتواند تصورکند که هزاران عملیات جنایتبار غرب و آمریکا به این راحتی ،ودراین وسعت بدست یک یا چند سایت باز  ووبلاگ نویس گمنام افتاده وافشا شود!! 

              که مسلم است با بررسی نوع افشاگریها وعملیات غرب در این اسناد براحتی میتوانید ابهام آنرا کشف کنید ،که این خود مجالی دیگر را میطلبد. 

                   شهادت این شهید بزرگوار را به ایران وایرانیان وبه جامعه علم ودانشگاهیان وعلی الخصوص به خانواده دلشکسته این شهید عزیز تبریک و تسلیت میگوئیم.   ابوالقاسمی.

masoudwarna@gmail.com.

/ 0 نظر / 4 بازدید