هدفمند کردن یارانه ها در چالش بخش نقدی آن!!

در مسیر هدفمند کردن یارانه ها و سوبسیدهای دولت که قبل از آن این سرمایه بزرگ خزانه بی پروا و ظالمانه به جیب و زندگی بخش کوچکی از ملت سرازیر بود!چه کسی باور نداشت، چه مشکلات و چالش های بزرگی در راه است؟

هرچه کار بزرگتر مصائب آن نیز بزرگتر!

                   اما آنچه که کار دولتمردان و شخص رئیس جمهور را در این مسیر سخت تر کرد! البته جدای از موانع سیاسی و تحریم ها، و سنگ اندازی های حاسدان داخلی! و سرمایه داران لیبرال!  که براستی دستشان از هزاران میلیارد ثروت!  ، کوتاه گشته بود! مسئله مهم و اساسی کمکهای نقدی یا همان یارانه نقدی معروف! است.

                 و این سی هزار میلیارد همان پولی است که لیبرالها و سخن گویان محترم ایشان به هر دری میزنند تا بلکه دوباره آنرا بدست آورند!! بدان معنی که بازهم باید این ثروت بزرگ از مسیرهای بروکراسی اداری و گردنه های هزارتوی ناپیدا!! به اقتصاد خوشفکران اقتصادی و تولیدی اختصاص یابد. حال این بخث بماند...

                مگر نه اینکه قرار قانون بر این بود که بیست درصد یا پانزده در صد از این درامدهای کسب شده، به بخش تولید در کارخانجات و کشاورزی وو... اختصاص یابد!! و آیا مگر این همان بیست درصدی نبود که آقایان محترم دولت را مجبور کردند که باید به ثروتمندان ایرانی هم همچون خانواده های فقیر و متوسط هم به یک اندازه یارانه نقدی تعلق گیرد!؟؟  و با همین قانون ناعادلانه عملآ دست دولت را بستند
در حالیکهدر باب پرداخت کمک های نقدی به مردم از همان اول قرار بر شش دهک یا بقول ما طبقه دو و سوم جامعه بود، و همین عین عدالت بود، چرا که هنوز هم اغنیای جامعه چندین برابر یک فقیر یا نان شب خور از مواهب و برکات و ثروتهای این مملکت بهره میبرند !! و این بسادگی قابل اثبات است.

  بهرحال در کمال شگفتی دیده شد که همان آقایان اروپانشین و منصب دار و پنج تائی ها قبل از هر فقیری یارانه نقدی ناچیز را که پول توجیبی بچه کوچکشان هم نمیشود!! گرفتند!!! گرچه هنوز هم از گرانی تورهای گردشگری اروپا و امریکا و گرانی بلیط هواپیما و حقوق بالای کارگران کارخانجات خود ناله میکنند، و حتی بسیاری از همین سرمایه داران عمدآ تولیدات خودرا کاهش دادند و یا در بازار تجارت و ارز اخلال های بزرگ ایجاد کردند!!
 و این هیاهو را ختی تا عرصه های ورزشی نیز گستراندند!!ادامه این مطلب را بخوانید

/ 0 نظر / 29 بازدید