ساعتساز(نگهداری،عیب وتعمیر)

عیوب ساعت (ق-6)گمان میکنم ساعت وابزار داخل یک ساعت رادر پنج مطلب گذشته شناخته باشید

،                 البته باید بسیار خوشبین وساده باشد هر کس که گمان کندکه تنها با یادگیری نام ابزارساعت یا هر وسیله دیگری میتواند تبدیل به یک سرویسر شود!!

                  اما این قول را میتوانم به شما بدهم که چنانچه همراه با مطالعه دقیق با دقت به موتور وابزار تشکیل دهنده قسمتهای مختلف  ساعت با دقت توجه کرده باشید،دیگر با این وسیله بسیار کاربردی ولوکس غریب نخواهیدبود

مسعودابوالقاسمی

 

                 اما نگهداری ساعت درقدم اول، ودر فدم بعد به شناخت عیوب و خرابیهای یک ساعت خواهیم پرداخت .ونگهداری واستفاده درست از ساعت را بدین جهت اول انتخاب کردم که این یک موضوع عامه ومردمی است که همه ما به دانستن برخی نکات مهم در حفظ ونگهداری بیشتر ساعت خود نیازداریم.

 

مهمترین نکات دوام ساعت

 

قبل از هر نکته ئی باید یکی از مهمترین بی دقتیهارا در نگهداری یک ساعت بخصوص ساعتهای مچی عرض کنم.  واین همان رفتار وباور غلطی است که اگر به آن دقت شود من گمان میکنم که قشر سرویسکاران وتعمیر گاههای ساعت تقریبآ بیکار خواهند شد!!!ویا بازارشان بسیارکسادخواهد شد.

 

اما این مورد مهم وواقعی چیست؟

آب،آری آب

شاید خیلی از مردم زمانیکه به ساعتساز مراجعه مینمایند با این جمله مواجه میشوند. که: ساعت شمارا نفوذ آب خراب کرده است. واین یک واقعیت است.

              چرا که تقریبآ هشتادتا نود درصد ساعتهای مارا نفوذ آب خراب ومعیوب مینماید،وبدتراز آن اینکه رسیدن آب به درون موتور ساعت خرابیهایش شدیدأ از موارد و بلاهای دیگر بیشتر است.

واما چرا.:

آب آسیب زیادی به ساعت وارد میکند..

            توجه کنید که چنانچه مثلآساعت الکترونیک شما باطری خالی کند تنها با تعویض یک باطری 5/1.میشود مانند روز اول ../

یا حتی ساعت از دست شما رهاشود ومحکم نقش زمین گردد  ،شاید یک یا دو قطعه از لوازم آن معیوب شود وبا تعویض این لوازم بازهم شمارا از دانستن وقت آگاه مینماید.

اما فاجعه زمانی بزرگ میشودکه ساعت زیبای شما براثر سهل انگاری ویا یک باور غلط ویا اینکه با اعتماد به مبالغه یک ساعت فروش ساعت عزیزتان را نیز به همراه خود غسل میدهید،

 

             ومن حالا شما عزیز را قانع میکنم که چرا بیشترین خسارت را به ساعت شما آب وارد میکند!!

            دقت کنید که چنانچه ساعت شما ضربه  بخورد یک یا دو قطعه آن آسیب میبیند .  اما همین ساعت را اگر زیر آّب فروکنید! با نفوذآب به درون ساعت ،این آب با تبدیل شدن به بخارو بازنشستن برتمام نقاط ظریف ساعت اثرمیگذارد وهمه نقاط موتور این ساعت را خراب وسفت میکند،وچند برابر برهزینه تعمیرروی دستتان خواهدگذاشت. درحالیکه ضربه خوردن یا دستکاری تنها یک جارا معیوب میکند!!

 

واین را بدانید که تمام تعمیرکاران وساعت سازهابراین عقیده اند که هیچ ساعتی از نظرمادرمقابل نفوذآب ایمن نیست .

             خوب بخوان  (چنانچه ساعت اصلی وکاملآ نو باشد،نوددرصد(90%) ،واگر برای تعمیر یا هر بهانه دیگریباز شدهباشد، نودونه درصد (99%) آب به داخل آن نفوذ خواهدکرد. )، لذا هیچوقت ساعت خودرا به آب نزدیک نفرمائید،که مسئول ومقصر خرابی ساعت تنها خودتان هستید. اما دلیل این مورد وخاصیت آب برای ساعت مچی زیبای شماکه خدا آنرا برایتان نگه دارد!!!

            اول خواص آب :: آب مایعی بسیار روان ورونده هست واز هر روزنه ی کوچکی عبورمیفرماید،وحتی میتوانم بگویم که این منفذ هرجا که باشد بویژه اطراف کلید (سردسته کوک)که به آب نزدیک است،یعنی هنگام شستن دستها درست رو به پائین وبه طرف ریزش آب است، واین روزنه ها خودشان مانند یک پمپ ومکنده عمل مینمایند،و یک معما وچرای دیگر::

            به چه دلیل ساعت شما پس ازتعمیر شدن بدست ساعتسازها دیگر آب بیشتری درآن نفوذ میکند؟؟

            پاسخ: یک، کارخانه های ساعت سازی (ساعتهای استاندارد واصل)اولأ که قاب ساعت را که نو میباشد وهنوز هیچ ضربه ئی به محل کلید ودرب پشت یا هرجای دیگرآن وارد نشده میبندند،ودر ضمن واشرهای ساعت (واشرکلیدها،واشر پشت،ودر برخی واشر بالا سمت شیشه ساعت)که ازجنس مرغوب واستاندارد میباشند،وضمنأبا استفاده از نوعی گریس ضدآب نیزمجهزو مونتاژمیشوند این یک دلیل، واما دلیل بعدی من:

           ساعت شما پس از مدتی استفاده روی دست شما چنانچه روزنه ئی هم داشته باشد به مرور زمان بر اثر (جرم گرفتن) چنانجه ضربه یا دست نخورد.با همین جرم ویا چرک هوا خودبخود(آب بندی) خواهدشد وتمامی راههای نفوذ آب وحتی نفوذ هوای مرطوب مسدود میشوندواین است که شما (بعضیها ساعت خودرا هم غسل مستحبی میدهید) وآبی به درون آن نفوذ نمیکند!!  وحالا چرا بعداز تعمیر ویامثلأ تعویض باطری وبازوبسته شدن ،میبینید که زیر شیشه ساعت بخار زده است ومعنی آن اینست که:(آب داخل ساعت است،وچون ساعت را روی دست خود میبندید،وحرارت 37درجه دست شما آب داخل ساعت را بخار میکندوزیر شیشه جلوه مینمایند)واگر ساعت را بازکنید ودر جای خنکی قرار دهید مشاهده میفرمائید که بخار مفقود گشته ونیست..

.......... تذکرمهم::هرگزخیال نکنید که بخارآبی که ناپدید شده است اوضاع به حالت عادی بازگشته!!خیر، چون این بخارمجددأ به حالت مایع بازگشته وروی تمام قطعات ساعت بخصوص سوراخهای پایه چرخها نشسته وبه خراب کاری خود مشغول است) پس ساعت باید (باز ،خشک،وشاید اگرلازم باشد سرویس شود).

         برگردم به چرا بعداز بازشدن دیگرآب به داخل آن دخول میکند؟؟چون، یکی اینکه واشرهای استاندارد مخصوص کارخانجات مهم (مانند ساعتهای سویسی یا ژاپنی اصل)دیگر به حالت اولیه خودبازنمیگردند وباید تعویض شوند،اگرچه واشرهای موجود مانند اول نیستند،و دوم اینکه ساعت پس از سرویس وشستشو جرمهای خود وچرکی را که از دست ماوزمانه کسب کرده بود پاک میشود وازدست میدهد!!وبرای ایجاد مجددآنها باید چندماهی تحمل کرد،وساعت را به آب نزدیک هم نکرد.

          پس باورکنید که آب هرساعتی را بمرور ازبین میبرد،واینکه باساعت دوش بگیزید یا وضو بگیرید هیچ افتخاری ندارد،بله ممکن است ساعت شما بدلیل نو بودن وقوای لوازم خود بزودی خرابی را نشان ندهد وبه کارخود ادامه دهد!!اما یقین بدانیدکه همین آب بسیار ناچیز مأموریت خودرا انجام میدهد.(مثالی مهم) ::

 

         انسان همان لحظه که متولدمیشود وپای بدین عرصه مینهد،وبرای بقامشغول خوردن وو...و میگردد روند ویا شروع ایجاد انواع بیماریهای وی نیز ازهمان بدو تولدآغازمیگردد.به عنوان مثال رگها وعروق بدن این نوزاد از همان آشامیدن وتناول اولین خوردنها رسوب چربیها را آغازمیکنند،تاآنجا که در سنین میانسالی ویا حتی جوانی به مرحله بحران بیماریهایی مانند انسداد عروق کرونر یا دیابت ووو...وو.و خواهدشد،اگر چه تمام این موارد درافراد مختلف بدلیل نوع زندگی ،علاقه مندیها،وعادات خانوادگی و  و تفاوت میکند!!!!

 

          عذرم را بپذیرید از مطلب خود دورشدم(اینهم یک عادت بداست).اما خواستم بگویم که علتها ذره ذره زمینه خرابیهاوسقوط را ایجادمیکنند،هم ساعتی که آب آنرا کم کم خراب میکند،وهم نوجوانی وانسانی که ذره ذره یا فریب سیاسی میخورد ویا کم کمک شست وشوی مغزی میشود که ناگه .......ودیگرهیچ.

 

        ترفندی برای ضدآب کردن ساعت: زمانی که میدانید ساعت شما سالم است ویا نیاز به تعویض باطری هم ندارد، خلاصه اینکه نباید این ماههابازشود، کمی گریس نسوز ومقاوم مانند واروارین را با مقداری خاکستریا سینکا یا سریش طوری مخلوط کنید که ماده ئی سفت اما قابل انعطاف بدست آید. بعد ساعت را با پارچه کهنه ئی تمیزکنید.  واکنون ماده خمیری شکل را به تمام نقاط ساعت بمالید،بخصوص محلهای دور درب ساعت ومحیط شیشه وکلید را با دست خمیر را طوری فشار دهید ومالش دهید که چنانچه روزنه یا منفذی در جایی وجوددارد کاملأ با ماده دست ساز شما پرشود،ودر همین حال سردسته یاهمان کلید ساعت را میتوانید بیرون ودر حالت تنظیم بگذارید که خمیر داخل سردسته ساعت هم برود.  تمام حالافقط:

          کلیدرا بعداز تنظیم کامل ساعت فشاردهید برود داخل واکنون با یک تیکه پارچه نرم(چند دستمال کاغذی) کاملأ مالش داده وتمیز نمائید،طوریکه هیچ اثری از گریس یا خمیره باقی نماند. نکته مهم:  ساعت را حتمأ تامدت زیادی به آب نزنید تا جرم وغبارهوا هم به کارشما اضافه شود،انشاالله که دیگر آب به ساعت شما نفوذ نخواهدکرد.اما من شخصأ بازهم توصیه میکنم که ساعت نباید زیر آب برودویا آب روی آن ریخت،چون ساعت با هیچ آبی دوست نیست،چه آب استخر وحوض وچه آب دوش خانه شما....

 

         آیا پوست دست شمانسبت به بند ساعت حساسیت دارد؟ سیاه میشود؟ویادانه وجوش میزند؟ این راه را بیازمائید، یک عدد لاک که بیرنگ وشیشه ئی باشد یا ازبساط آرایش صبیه کش بروید ویا اینکه اگر موفق نشدیداز یک مغازه آرایشی تهیه کنید،1ابتدا با یک پارچه ساعت خودرا از جرمها ویا احیانأچربیهای دیگر پاک کنید. حالا با یک برس خوب یاهمان فرچه خودلاک بطوریکنواخت تمام پشت ساعت وبندساعت را یکنواخت با این لاک بیرنگ بپوشانید،برای خوب شدن کارتان توصیه میکنم هنگام لاک زنی ساعت را به دست نگیرید بلکه آنرا پشت ورو در یک محل ثابت مانند میز بخوابانید،تا رنگکاری شما یکنواخت وباکیفیت شود!

          البته میتوانید دودست لاک بزنید،یک دفعه که کامل خشک شد،یک مرتبه دیگر هم تکرارکنید.لاک زدن یک استفاده دیگرهم دارد،که درز درب پشت ساعت را آّب بندی میکند.اما یک استفاده دیگر،  اگر بتوانید بامهارت طرف روی ساعت وبند آنرا با همین لاک بیرنگ بپوشانید،رنگ زرد وطلائی ساعت تا مدتها سالم ونو میماند،اما باید این کار را ماهرانه انجام دهید،که برس لاک زنی شما خط نیندازد ومنظره زشتی ایجادنکند.

در مطلب آینده به عیب یابی وتعمیر ساعت میپردازیم.

هرگونه استفاده یا کپی وبرداشت بدون اجازه ممنوع است.

                  اما شک نکنید که چاشنی هوش وعلاقه مفرط باید موجودباشد وهرگز نمیشود بدون داشتن این دو برادر موفق شد.

/ 7 نظر / 3770 بازدید
mohammad emamparast

سلام، ریال دیگر پول ایران نیست، در معاملات، دلار، ریال را جاگزین کرده. ناوهای امریکا آمدند از تنگه هرمز ردّ شدند و هیچ غلطی نکردیم. بمب اتمیمون هم به درد عمه مون میخوره و یک روز یا خودمون را خواهد کشت یا یک سری مسلمانان بی‌ گناه در اطراف اسرائیل را . فتنه را نابود کردیم. فحاشت را رونق دادیم.مواد مخدر و مشروبات در کشورمون بیشتر از خارج گیر میاید.‌ای کاش در جنگ مرده بودم تا امروز جلوی خانوادم شرمنده نبودم که من یکی‌ از باعثین آوردن این نظام به اصطلاح اسلامی بودم . گاهی وقت‌ها فکر می‌کنم انقلاب من ، اسلام من، امام من، بسیج من ، کجاست. قالیباف، علایی، شرم بر هر سه ما. میدونید من کی‌ هستم.فاعتبروا یا اولی الابصار.

بازاریاب

دوست عزیز سلام اگر تمایل دارید مدیریت قوی تری بر وبلاگ خود داشته باشید،امکانات بیشتری به مخاطبین خود ارائه نمایید و یا یک گام بزرگ برای ورود به دنیای وب مستران بردارید ما توصیه می کنیم همین امروز از امکانات رایگان ارائه شده توسط تیم اندیشه ی برتر نهایت بهره را ببرید و با تبدیل وبلاگ خود به وب سایت خواسته های خود را محقق کنید. هم اکنون اقدام کنید و از امکانات دامین و هاست رایگان برخوردار شوید http://designer.moshakhasat.com همچنین در صورتی که تمایل دارید از طریق وبلاگ خود کسب درآمد کنید آدرس زیر را نیز حتما ملاحظه بفرمایید http://www.moshakhasat.com/index.php?route=information/information&information_id=9 با تشکر 1345414321.8

امید

آیا پسر 9 ساله می تواند درمورد نحوه ی کار سیستم ساعت اطلاعات پیدا کند؟[لبخند]

مامنون

سينا

عااااالي بود يني عاااالي

زهرا

سلام من یه هفته بیش تر نیست که ساعت خریدم اما گاهی اوقات ساعتم کار نمیکند و می استد لطفا بگید چکار کنم