خریدماشین ایران باچه قیمتی؟؟

ماشین دست چندم خارجی بخرید، بهتراز پراید 8هشت هزاردلاریست!!

حدود هشت هزار دلار یک پراید؟؟؟  اگر شش ماه یا یک سال ماشین نخریم می میریم؟؟

  فرضآ یک یا یک ونیم میلیون هم ارزانتر!!  چه ربطی به ماشین هفت میلیونی فقیرانه دارد؟؟؟

/ 0 نظر / 30 بازدید