تعلل دولت در هدفمندی یارانه ها مشکوک است

در بخش پرداخت یارانه ها حذف چهار دهک یا سه دهک عاقلانه ترین راه است.
      اگر از این سه دهک ثروتمند واهمه دارند به ملت بگویند.
      اگر بگویند که نمیتوانیم این سه دهک را پیدا کنیم، که یک شوخی بزرگ است.
دولت یازدهم چوب این چهل و پنج هزار تومان یارانه را بدست گرفته و بر سر هر انتقاد و مشکلی میکوبد!!  حال یا مردم را احمق حساب میکنند، یا واقعآ خود قدرت برقراری قانون را ندارند.
      مگر دولت میتواند بگوید که هیچ آمار و مستندات اولیه یی از وضع درآمد ها و زندگی خانوارها و افراد حقیقی ندارند!!  این که یک شوخی مسخره است...
      سال اول قبل از برقراری یارانه ها در همان آمار اولیه اقتصادی خانواده ها، بیش از سه دهک خودشان برای گرفتن یارانه اقدام نکردند...یعنی اصلآ اعلام موجودی نکردند!!! مگر همان ها انصراف ندادند>> حالا اگر شیخ های بازاری و میرزا حاجی ها یارانه میخواهند !!! چه عرض کنم؟؟... 

 

/ 0 نظر / 30 بازدید