بانک های لیبرال در خدمت یقه سفیدها و دولت حکومتی

 1. بانک های لیبرال در خدمت فساد یقه سفیدهای حکومتی
  شفافیت اقتصادی و سرمایه داری؛ کابوس آقازاده های مفسد و دوستان ایشان است.
  صاحب بانک های کشور چه کسانی هستند!!
   رصد کردن حساب های بانکی هیچ دردی را دوا نمیکند!!....
 1. 2.      لیبرالیسم های یقه سفید؛ در پناه نظام! همان راهی را میروند که استعمارگران غرب رفته اند...و نتیجه آن میلیونها میلیون فقیر و مفلوک بجامانده در بیغوله های شهرهای جهان است. و در برابر آن تلنبار شدن نود و پنج 95% ثروت های منقول و غیر منقول جهان ؛ در دست این پنچ درصد است! و این همان وضعیت حال و آینده مردم کشور ما ایران است.
  و مابقی ثروت های کشور نیز در اختیار دولت هاست!  و  نبض و نصب دولت و مسئولان هم در دست همین پنج درصد یقه سفید است !
 2. 3.     در کشور ما و در نظام جمهوری اسلامی! از سی و پنج سال قبل تا کنون بانک های کشور و سیاست ها و تعاملات مالی بانک ها؛ کدام وقت پاسخ گوی رفتار خود بوده اند؟! که حالا باشند! بخصوص در این برهه از تاریخ ما که یقه سفید های مورد حمایت حکومت! بانک های خصوصی خودشان را تأسیس کرده اند ! و بنوعی بانک مرکزی کشور را بیشتر تحت فشار و رانت خواهی خود قرار داده اند!!
  هیئت تحقیق و تفحص بیش از یک نمایش سیاسی داخلی برای آرام کردن روشن فکران و مسلمانان واقعی جامعه نبوده و نیست...عمل کرد این تحقیق و تفحص ! و  ترس بانکها از این تحقیقات برای من عامی هم روشن است...و دفعه اول نیست!
 3. 4.     چرا بانک های کشور ؛ دولتی یا خصوصی؛ نباید در مقابل نمایندگان یا یک مرجع مقتدر پاسگوی ضرر و زیان خود! از جمله معوقات میلیاردی خود که تنها یک نمونه از این رانت هاست باشند؟؟ اگرچه نظر بر این است که هرگونه مقتدری را این آقازاده ها میخرند! و از خود میکنند!! اما کشوری که مردم پایین دست جامعه در آن نقش سیاسی داشته باشند؛ یقینآ این اندازه مفتزح نخواهد بود!
    مجلس شورای اسلامی تنها نهاد کشور است که میتواند و باید پی گیر این مفسده بزرگ داخلی کشور باشد...و نمایندگان دلسوز کشور نباید هیچ امری را بر این مسئله ترجیح دهند.
   مگر کدام قانون اجتماعی و وضع شده دیگر وحی منزل است که قوانین اقتصادی و بانکی باشند؟  چرا مسئولان پاکدست و دلسوز کشور دست به یک انقلاب در جهت وضع قوانین مدرن تر و پیشرفته نمیزنند؟
   همیشه از درست شدن زیرساخت ها و وضع قانون های جدید یا متمم های قانونی یا اصلاح قانون در هر زمینه یی سخن گفته شده است!! اما تنها در همان حرف های پای منقلی باقی مانده و فراموش شده اند!!!  چرا؟  چون همان آقازاده های یقه سفید اجازه ندادند!
 4. 5.     جای بسی شگفتی است که اینهمه ثروت و پول بیت المال را  اشخاص خاص از بانک ها گرفته و پس نمیدهند! و هر ساله هم بر آمار و ارقام این معوقات افزوده میشود!!! و هیچ کسی فریاد " اناالحق : سر نمیدهد!!!  و بازهم بدون هیچگونه ترس و واهمه یی میدهند و اکنون که دیگر کاملآ خود همان دوستان یقه سفید بر مسند کار نشسته اند و طرح و لایحه میدهند و وای بر این مردم که حق دارن اگر بگویند به قول شهید بهشتی:
    کادالفرقان یکون کفرآ     ..   و یقینآ حق دارند که بگویند .
 5. شاید اینها ز مسلمانی ماست!!!!
/ 0 نظر / 31 بازدید