تلویزیون با قصه های رایگان عشق و خانواده را تهدیدمیکند.

           قصه های رایگان تلویزیون عشق را به قهقرا خواهد برد.

             صدا و سیمای ایران سالها مبلغ شهیدان و خانواده های شهید انی بوده است که با عشق و غرور کوچک ترین یادگار شهید را با عشق و غرور توتیا ی چشم  میکنند.
در هر کنار و زاویه یی که بوی فرزند را بدهد، عکسی و یادگاری نصب شده است. زیرا که از خاطرات و آنچه که یاد عزیزشان را زنده کند، به آرامش روان میرسند. چه خانواده ها که چندین عزیز را تقدیم سر فرازی این ملت و مردم خود کرده و دیگر هم خواهند کرد.

                            اما نه! مطلب ما هیچ ارتباطی با شهادت و عشقهایی آسمانی ندارد، زیرا که منظور ما عین فرهنگ و غرایز انسان است، که کم و بیش در تمام انسانها وجود دارند.  زیرا؛ چه مردان و زنانی که در حساس ترین دوران عمر خود در حادثه و حتی بیماری های مختلف داغ و سوگ خود را بر قلب اطرافیان و نزدیکان خود حک کرده و رخت سفر مرگ بسته و رفته اند.
    اما خانواده این رفتگان ناکام،  در کمال شجاعت با زندگی در میان عکسها و یادگارهای عزیز خود هم گریسته اند و هم به زندگی و روزمرگی های دیگر اعضای خانه ،توجه و رسیدگی کرده اند.  آن هم در زمانی که شاید هنوز مراسم خاک سپاری عزیز از دست رفته نیز به پایان نرسیده است. 

                        این فرهنگ و استحکام قلب و روح ما ایرانیان بوده و خواهد بود!!  اگرچه مسئله ضجه زدن در حد افراط، که معمولآ در جوامع دیگر کمتر مشاهده میشود، مطلبی دیگر است، و خود نوعی نمایش از همین خرده فرهنگ های ماست!!        
    آیا این نوع برخورد با موضوع مرگ، که در اکثر فیلمها و سریالهای مرگ زده، و غم زده ما جزء لاینفک داستان های ما می باشد، رسم ایرانیان است یا حکم دیوانگان؟!! 

                    تحصیل کرده های نا بالغ و پایتخت نشینی که با مرگ هر عزیزی درب اتاق اورا قفل میکنند، یادگارهای وی را در آتش دان مخفی میکنند، و خود نیز تا چندی ترک زندگی و دیگر فرزندان می نمایند!!   آیا در کدام فرهنگ کسی اجازه دارد که اینگونه مردم را برنجاند، و از زمین و زمان متنفر و منزجر سازد؟؟
      آ یا پروژه های رایگانی که از مردم گدایی میشوند! این گونه اند!!    نا بازیگران ! نا نویسندگان و نا فیلم سازهایی که به دلیل خرده سیاستهای غلط، و فراوانی پول آنهم در اختیار؛ نا خودیهایی که با پنبه سرگرم سازی، و خود فراموشی، و یا خود گم کرده!گردن این ملت و فرهنگ این مردم را میزنند!! و کسی ککش هم نمی گزد!! 
                          ‏چهار شنبه‏، 2012‏/03‏/07  ابوالقاسمی

/ 0 نظر / 34 بازدید