ملت عراق،مظلوم تراز همیشه.

ملت عراق مظلوم تراز همیشه.                                                      نباز کشورعراق در شرایط کنونی،وحدت و وفاقی ملی است.

     بی گمان کشورعراق که یکی از کشورهای نفت خیزخاورمیانه هست،برای دست یابی به استقلال، امنیت وآرامشی منطقی برای مردم وکشور باید هزینه های سنگین مالی وجانی بپردازد،اما بدون شک مهمترین نیاز کنونی کشورعراق وحدت وهمدلی نسبی ملت است،سنی وشیعه، در مسائل ملی یک کشور باید از خود وخواشته های خود عبورکرد.        .

            کشور عراق نیز اکنون با وجود ابعاد گوناگون ومتفاوتی که در محیط کاری ومقاومت خود دارد ،برای رسیدن به یک امنیت نسبی ،وآرامشی که ملت مظلوم آن تنها چیزیست که اکنون بدان نیاز دارند ،متأسفانه راه سخت وشاید طولانی در پیش داشته باشد.
       
چالشهای دولت موقت عراق گوناگون واز جنسی متفاوتند!! مهمترین چالشی که کشور عراق با آن روبروست وبدون وجود آن هرگز روی آرامش وسکون را نخواهد دید، وفاقی ملی ووحدتی همه جانبه است که متأسفانه ندارند،ودشمنان داخل وخارج اجازه برای ایجاد چنین شرایطی را نمیدهند. چیزی که بابررسی شرایط موجود دست یافتنی بنظرنمیرسد!  

            اولأاینکه کشور وملت عراق سالهای زیادی را در لوای حکومت دیکتاتور صدام حسین و بعثیون زندگی کرده ؛وبدین جهت بعثیها که اکثرقریب به اتفاق ایشان سنی مذهب هستند ،اما در بین ملت از یکسو که نفوذ ورابطه زیادی دارند واز سوی دیگر مورد حمایت سلاطین منطقه ؛بخصوص وهابیها ودیگر دشمنان سنتی شیعیان هستند. اگرچه این عده کم ودر اقلیتند، اما به سفارش وپشتیبانی بسیار جدی غرب و وهابیت وبعضی اعراب دیگر خواستار بدست آوردن بخش بزرگی از مسئولیتهای کلیدی کشورعراق هستند.

              وشاهدیم که برای نیل به این هدف چه کمکهای وحشتناک وصبوعانه یی از تروریستهای وهابی وآمریکایی میگیرند! وابایی هم از روشدن این موضوع ندارند!  چنانکه همین روز گذشته تروریستهای القاعده یعنی بن لادنیها که سرشان در آخور اسرائیل و سلاطین عرب بخصوص سعودیهای وهابی میباشد چگونه با جنایت تکراری خود جهت برهم زدن گردهم آیی سران دولتی وقومیتهای دیگر عراق را با حمله وگروگانگیری در کلیسا وحمله به مراسم عروسی، دهها نفر را به خاک وخون کشیدند.

             وجای تأمل وشک است که قبل از این حرکت تروریستی،وهابیها پیشنهاد داده بودند که این اجلاس را در ریاض عربستان برگزارکنند!!  اما سران کشور عراق بدلائل حقه و صحیح این مسئله را رد کردند مگر یک جریان متصل به اسرائیل و بعثیها!! واین حمله تروریستهای القاعده و بن لادنپاسخ نه گفتن ملت عراق به شیطان بود.

            بهرحال عراقیها از چند سو مورد فشار هستند، یک بعد این فشار آمریکا وغرب است که شدیدأ با حاکم شدن شیعیان مخالف است وبرای نیل به این مقصود دست به هرگونه حیله گری وجنایت آشکاری میزند. بعد دیگر صهیونیسم واسرائیل است ،که با وجود وابسته بودن به آمریکا وانگلیس ،اندیشه های شوم ومتحجرانه خودش را دارد، ودربسیاری از کشتارها و ترورهای عراق یا مستقل عمل میکند ویا به کمک تکریتیها میشتابد!

           

 اما با وجود تمام این مشکلات ملت عراق باید بدانند که تنها چیزی که ایشانرا به سرمنزل مقصودمیرساند، وحدت و یکپارچگی ویا همان وفاق ملی میباشد. ویقینأ برای رسیدن به این منظور باید امتیازات قابل توجهی را برای هم قائل باشند،ودر اوضاع کنونی تنها نظرشان گرفتن بهانه ها از بیگانگان ودشمنان اصلی باشد.  وسپس با گذشت زمان وکمرنگ تر شدن امید دشمنان مشترکشان، حل نمودن اختلافات داخلی هرچند که بزرگ ودشوار باشند ،حل خواهندشد.

/ 1 نظر / 4 بازدید