سرک کشیدن به حساب مردم و مخالفت حسن روحانی

 چرا دولت ها توان سرک کشیدن به حساب های شخصی را ندارند

 آیا بررسی حساب های مالی و اقتصادی خط قرمز دولت و نظام حکومت است؟

  براستی چه افتضاحی در فساد مدیران و مسئولان سی ساله وجود دارد که از افشا شدن آن اینهمه میهراسند؟؟
  فقیران بیست سی سال قبل؛ ثروتمندان افسانه یی امروز!!  هنوز یارانه میگیرند...
  بهانه های رئیس جمهور اصلاحات !!!!! مضحک و بچه گانه است.... در همین صفحه بزودی قبل از مرگ.. 

/ 0 نظر / 34 بازدید