از عجایب انتخابات امسال(92) مانور طرفین بر سر اطاعت قانون است!

 • ·                برای رئیس جمهور شدن و رسیدن به میز ریاست قوه مجریه کشور ایران نزدیک هفتصد نفر احساس تکلیف کردند!
   اما برگزاری این جشن تکلیف تنها پس از معاینات دقیق شورای نگهبان از این بالغ شده های به حد تکلیف رسیده !اعلام خواهد کرد!  اما شما چه فکر میکنید؟ ...کدام مکلف واقعی را میشناسید؟
   آیا تنها احساس تکلیف و حتی بالغ بودن برای ایجاد عدالت و امنیت در کشور ما کفایت میکند؟ و یا مهارت داشتن در انجام "پولتیک های سیاسی" رفاه و آرامش ملت ما را ارتقا میدهد؟  آیا تمام شرایط و فضای دهه چهارم انقلاب جوان ایران یعنی حال را؛ با اولین سالهای انقلاب اسلامی و دهه دوم این اتفاق بزرگ سیاسی جهان!  بدون دخالت احساسات میتوانید درک کنید؟
 • ·                  سخن با ده یا دوازده نفر از رجال سیاسی معلوم الهویه هایی ست که اجازه شرکت در این جشن تکلیف داشتند! یا میگیرند...وگرنه بیش از هشتاد درصد از ثبت نام کنندگان ؛ نه از روی احساس تکلیف ثبت نام کردند و نه میخواهند و نه نا آگاه هستند که ...بهرحال هر یک نظری و یا ماموریتی خاص دارند!اما
   مسئله اینجاست که بحث ها و نگرانیهای فراوان از طرف ملت و شعارها و ادعاهای زیادی نیز از سوی نامزدها وجود دارند.  
   - قانون!   
 • ·                قانون ؛ شعار کلی و بی چون و چرای تمام نامزدهای رییس جمهور یست.  اگرچه خود همین کلمه قانون چند گونه است!
    اما مهمترین گونه های قانون! اول قانون اساسی و اولیه کشور است؛ که با نشأت از روح شارع مقدس نوشته و به ثبت مردم ایران رسیده است.
   و گونه دوم قانون!  خرده قوانینی است که بعدها در طول دهها سال بنا بر مصالح و شرایط پیش آمده؛ توسط نظام جمهوری اسلامی؛ وضع گردیده است؛ و گرچه شاید من یا برخی دیگر از آحاد مردم کشورمان نقدهایی بر این گونه قوانین داشته باشیم! چنانکه من عقیده دارم که وضع این قوانین و تبصره ها ی بر ماده قانون ها؛ اکثرآ با اعمال نفوذ لابی ها و گروههای سرمایه داری یا بعکس گروههای تندرو و سالوس وو... وضع شده اند.
  البته نوع سومی هم در این تقسیم بندی قانون من وجود دارد ! که منظور یک تعداد قوانین است که با زور و سختی و البته شکاکیت زیاد و بنا بر اقتضای موقعیت! با ذره بین و توسط سیاست مداران از دل قانون های قدیمه و جدیده بیرون کشیده میشوند! که مارا با این مقوله فعلآ کاری نیست؛ و جرأت آنرا هم نداریم!
 • ·                 4 اما بهر حال اکنون وظیفه ما این است که پیرو و مطیع قانون کشور باشیم . لذاست که اولین شعار نامزدها پایبندی به قانون است. اما اینکه چه اندازه به شعار خود عمل کنند مهم است!
   در این راه  یا همچون علی ع در خون خود میغلطید؛ و یا مانند طرف های متخاصم ما در آژانس اتمی قانون و حق را له کرده و علیه حق مشروع و حقوقی ما همراه با صهیونیکا و غرب میشوید! البته با طیف میان این دو نقطه. یا پوینت تو پوینت!! پس باید صاحب خصوصیت هایی باشید تا بتوانید به این شعار بسیار سخت عمل کنید!  
 • ·                 5اولین شرط قانون مدار بودن، شرط وجدانی آن است! یعنی اینکه در عمق روح و جان خود به قانون و اطاعت از آن ایمان و باور داشته باشید. بله، ایمان و باور مهم است اما هرگز کافی نیست!
   چون بسیار زورمندانی هستند که میتوانند بر این قانون مداری شما غلبه کنند.  این دشمنان قانونی بودن  شما در دو گونه کلی هستند!  یکی خلق و خوهای دیگر خود شماست، مانند، حرص و طمع ؛ثروت دوستی حب مقام و قدرت وو...؛ و دومین دشمن شما،  انسان های دیگرند که برای غلبه بر شما  و دور زدن قانون و رسیدن به اهداف خود به هر حربه و لطائف الحیل دیگر دست میزنند. 
 • ·                 6 پس از خواست و باور قلبی، دوم: اقتدار و خوی ستیز با رقیب! آری؛ اقتدار!  قدرت و توان کافی برای رویارویی با قانون شکنان زیاده خواه را داشته باشید. و اول شرط این خصیصه داشتن اعتماد به نفس است.
   از یاد نبرید که اینجا سخن از یک بحث و جدل خانگی یا یک کار اداری و شرکتی نیست!  بلکه حرف، حرف تمام مشکلات و سختی های اداره و مدیریت داخلی و خارجی یک کشور بزرگ ایران است به وسعت دو میلیون کیلومتر مربع؛ که هر گوشه اش پر است از محتوا و معنا ! و کار ، و کار!!  که هر یک به تنهایی صخره یی بزرگ است! برای یک قانون مدار که خود را لایق فرماندهی این عرصه اجرائی کلان دیده است. و ادعا ی نامزدی ریاست جمهوری را دارد.
 • ·                 7 قانون و قانونی بودن باز هم بدون اجرای عدالت و بین تمام بند های قانونی ، به عدل و انصاف رفتار کردن! هیچ راه موفقی برای رسیدن به اهداف قانونی خود ندارید. چرا که قانون یک بند و چند تبصره نیست!  
  قانون در کوچکترین واحد خود یک کتاب است به قطر تمام خواسته ها و نیازهای آحاد مردم یک سرزمین و مکتب آنها ! و یقینآ نمیتوان مثلآ :  اعدام را اجرا نمود، اما بخشش ها و مجازات های جایگزین یا رأفت انسانی را فراموش کرد! یا نمیشود به سرمایه داران بزرگ و شاهان کوچک تسهیلات و کمک برای کار و تولید!!! قانونآ !  اعطا کرد، اما قوانین مربوط به واحدهای کوچک و جوانان و تازه کاران را رها کرد.  
   شاید بی قانونی نشده باشد! اما یک یا چند بخش از همان قانون به نفع کسانی و ظلم و بی عدالتی به کسانی دیگر ، فراموش شده است.
 • ·                 راستی وقتی که فکر میکنم، تنها اگر نگاه و برنامه ریزی درستی راجع به همین یک موضوع، یعنی قانون داشته باشیم، و به آن بپردازم، انگار دیگر چیزی برای گفتن باقی نخواهد ماند !  اما نه ، اینگونه هم نیست! 
  چرا که باید به قوانین آینده فکر کرد. همان طرح و لایحه و برنامه هایی که یک نامزد انتخابات رییس جمهوری برای کشور و توسعه همه جانبه و امنیت و ثبات و ... مردم ادعا میکند و دارد.    

   و مهمتر از همه اینها ، آیا به آنچه که میگوید عمل هم خواهد کرد؟ آیا اعتقاد قلبی هم به ادعاهای رنگارنگ و سیاسی خود دارد؟  این جزئی گویی ها ! ادامه مطالب ما خواهند بود... انشاءالله.  ابوالقاسمی
 • masoudwarna@gmail.com
/ 0 نظر / 32 بازدید