سهام عدالت و سرقت دولت تدبیر

سهام عدالت را دولت تدبیر و امید و کلید!! یا میفروشد و یا بازپس میگیرد 

سهام عدالت بطور قانونی به مبلغ یک ملیون تومان در دولت نهم و دهم محمود احمدی نژاد به حدود 50 درصد مردم آسیب پذیر و کم درآمد یا بی درآمد کشور ایران ما داده شد و به تصویب قانونگزاران کشور رسید

  و طبق روندی قانونی قرار بود سود این یک ملیون تومان سهام از همان زمان بخشی پرداخت و بخشی نیز از بابت تسویه حساب برداشته شود و اتفاقآ تعدادی هم دو مرحله نصف سود را گرفتند بهرحال

 با روی کار آمدن دولت رقیب یعنی حسن روحانی و دولت یازدهم بارها و بارها طرح های مختلف برای مالیدن این طرح و یا کم اثر کردن آن به نفع دولت و باجگیرانشان اعلام کردند

  در دولت قبل بذلیل نیاز به آراء وانتخابات بعدی جرأت طرح این مسئله را نداشتند و وقت خریدند اما اکنون در دولت دوازدهم که نیازی به رأی مردم و انتخابات ندارند با جرأت دست به هر کاری بر علیه جیب خالی ملت و حساب صفر مردم فقیر میزنند

 و وقیحانه قصد کردند که میلیاردها تومان پول هم از مردم فقیر و ساده ایران بگیرند چرا که چهل ملیون نفر هر نفر پانصدهزار تومان تقریبآ وووو به خدا پناه میبریم از شر دولت ظالم  
اما خوشبختانه کسی استقبال نکرد..چرا که از کف دست مویی در نمیاد

   سهام عدالت قانونآ بدون کم و کاست به صاحبان ثبت نام شده ان تعلق دارد

   حتی اگر سود آنرا نیز همچون هشت سال گذشته ماست مالی کنند و نپردازند

  اصل این سهام متعلق به صاحبانشان است و هیچ تفاوت نمیکند
  کمیته امدادی باشد یا ازادشده فقیر و بیکار زندانی و یا کارگران کم درامد

  آن روحانیون حوزه ها و آیت اله های محافظ حجاب و مرگ بر آمریکا و درود بر فلسطین امروز کجا هستند که این حرمت و هلال و حرام را اخطار دینی بدهند

  مگر نه اینکه این پانصدهزار تومانی که نقشه کشیدند از مردم بگیرند !!! غیراز دزدی آشکار و حرام است 

/ 0 نظر / 43 بازدید