فوریت ایجادحساب حامی تولیدملی مجلس شورا تصویب شد

حساب پس انداز حمایت از تولید دسته گل جدید مجلس شورا.

  حمایت از تولید و ایجاد کار از اوجب واجبات هر کشور و ملتی است که شعار توسعه ملی را در دستور کار خود دارد.  و هیچکس منکر این سیاست نبوده و نیست،  مگر دشمنان یک ملت...

         چه کسی نمیداند که مردم انقلابی ایران از روزی که پیمان وفاداری خود را با خون سرخ خویش مهر کردند و به رهبر کبیر و بنیانگذار انقلاب اسلامی تقدیم کردند!! حتی یک لحظه دست از حماسه سازی و ایثار برداشته باشند؟؟ و یا یک روز در این راه پر مخاطره سیاسی؛ عقیدتی و یا مالی و اقتصادی پایشان لرزیده باشد؟؟!!

            مگر آن جماعت قلیلی که از همان اول برای ثروت اندوزی و پست و میز ؛ آمدند! و دشمنانی که هرگز با پند و نصیحت دوست نخواهند شد.    
لذا هیچ بیانیه و سخنرانی نیز در دل ایشان اثر نخواهد کرد...  آری این مردم در سخت ترین حوادث در طول سه دهه گذشته؛ همچون هشت سال جنگ و خون و نیز در مقابل انواع جنایات و خون ریزی های تروریستها و انواع توطئه های استکبار خارجی در پای سیاست های رهبر خود حماسه ساختند! و در مقابله با انواع تحریم های خارجی و خرده سیاستهای ظالمانه سرمایه داران ریاکار داخلی و اقسام کمبود و گرانی و فقر مطلق حماسه ساختند؛ و مردانه وار ایستادند و اکنون نیز چنین خواهند بود.     

در حالیکه اکنون نوع و سطح زندگی ملت ایران هیچ قابل مقایسه با بیست یا ده سال قبل نیست!! اما افسوس که آدمی فراموشکار و گاه نیز ناسپاس است؛ و از مرز انصاف خارج میشود!!   

کسانی را میبینیم که در قله های پست و مقام و ثروت های مخفی نشسته اند؛ و دست در دست سرمایه داران و با آمیرزا های چرتکه بدست به سیزده بدر میروند!! و همین آقایان به هر دری میزنند تا اینکه کانال های جدیدی برای تأمین و حمایت مثلآ تولید کنندگان گنده گنده!! ایجاد کنند!!  
که یقینآ یک نمونه از این تولید کننده ها ؛ مدیران ارشد و صاحبان اصلی خودروساز و قطعه سازان وابسته اند!!! همین تیمی که در یک سال گذشته پادشاهی و قدرت خود را ثابت کرد؛ و صدها میلیارد ثروت را در عین سختی ها و مشکلات مردم به جیب زدند و میزنند!!یا برج و بارو سازان بزرگ..وو..(بله؛ صنایع کوچک زیر دستی را هم میشناسیم) 

اما حاشا اگر یک میلیون از این حسابهای حمایت از تولید! به تولید کننده های کوچک و متوسطی برسد که بخواهد با ده یا پنجاه میلیون !! کار و تولید کوچکی را راه بیندازد!؟  از آن گذشته خود این گونه مصوبه ها هزینه های مضاعفی را بر گرده این ملت بی خبر تحمیل میکند!!
در حالیکه هر جایی که پول و ثروتی بدون مشارکت مردم دپو و تجمیع شود؛ در کنار خود دهها مفسده و فساد بوجود می آورد. و در آینده این را خواهیم دید پس تنها وظیفه این ملت شرکت در انتخابات آینده و برگزیدن فردی اصلح و دلسوز که هیچ وابستگی به رجال ثروتمند نداشته باشد؛ و گذشته یی روشن داشته باشد و... ادامه...

امافراموش نشود که همین نقدینگی میان اقشار جامعه بازار خودروساز و صنایع زیردستی را گرم میکند.

 

 

/ 0 نظر / 30 بازدید