اسرائیل بدنبال شعله ورکردن جنگ و نفاق اسلام و مسیحیت!

آزادی اندیشه یا جنگ و هجمه به پیامبر دین بزرگ اسلام!
 1  ترور های فرهنگی و مذهبی جریان جدیدی نیست. و رد پای این تهاجم کثیف و رذیلانه را بویژه از زمان استعمار انگلیس بیش از دوره های دیگر میتوان دید!
اما آنچه که حرکتهای ضد توحیدی و استعماری را در این دو دهه گذشته با جریانات قبل از آن مجزا میکند! گستاخی و بی باکی تندرو های مسیحی ضد اسلام!  و صهیونیست ها یی هستند که بیشترین سودا و توهّمات را در سرهای گیج خود می پرورانند!!

             2    اکنون کسانی که از دموکراسی آمریکایی غربی!! و آزادی اندیشه و بیان آزادانه نظرات در غرب ؛بویژه در سرزمین یانکی ها دم میزنند! شاید بهتر درک کنند که غرب وحشی و حال اتاق فکر خطرناکی به نام  ؛؛؛صهیونی کا؛؛ی جهانی! آن آزادی و بی بند و باری را برای چه روزی و با چه هدف دراز مدتی میخواستند! 
   3  بدون شک اگر آنروز دهان منتقدان فراوان خود را چه در جامعه واقعی و مردمی و چه در هالیوود می بستند! امروز که خود انتظارش را می کشیدند! با این فراغ بال و بی شرمی جراّت نمی کردند که به ساحت بزرگترین انسان برانگیخته پروردگار یعنی محمد مصطفی صلی اله علیه اهانت کنند! و اینگونه دست صهیونیسم جهانی را برای انجام وحشیانه ترین اعمال تروریستی و توهین به هر مقامی که بخواهند، اینچنین باز گذارند!!
  اما تمام چشمهای جهان در ماجرای وال استریت و قیام نودونه درصدی ها نهایت آزادی آمریکایی را با آن همه خشونت مشاهده کردند. و البته دیده شد که ملت آمریکا هنوز تا انجام یک خیزش و انقلاب واقعی راه زیادی را باید بپیمایند! اما آنروز حتمآ خواهد آمد.

             4       اما مسلمین جهان بدانند که نه رسول خاتم و نه دین عالمگیر اسلام، با حرکت و بال بال زدن این پشگان و مگس های خرد و زبون هیچ گزندی ندیده و دیگر هم نخواهد دید! چه رسد که امروز این اراده خداوند است؛که هر روزه بر جلال و ابهت این دین توحیدی و اخلاق مدار و مدرن می افزاید.

                    و به مدیران کاخ سفید میگویم:
           5          که این حرکت زشت و نمونه های دیگر آن مانند پاره کردن کتاب خدا؛ که البته کاغذ و جوهری بیش نیست؛ و چنانکه بخواهید قرآن و اسلام را از سر راه خود بردارید !! یقینآ باید دلهای مسلمان و عاشق شهادت را و دست و اراده خدا را بشکنید و پاره کنید! و خود هم میدانید که بسیار حقیر تر از این حرفها هستید!

و صهیونیکا با کمک سرمایه داران بزرگ تمام تلاش خود را برای ایجاد یک جنگ بزرگ و گسترده مذهبی انجام میدهند.  و نجات خود را تنها در یک جنگ صلیبی بزرگ بین مسلمانان و مسیحیان میبینند. و البته این راهی بسیار صعب و خطرناک است؛ که اندیشمندان بزرگ باید با تمام توان خود از وقوع آن پیشگیری کنند.
 ابوالقاسمی

/ 0 نظر / 33 بازدید