اعلام "قیمت های جدید خودرو" مردم را شگفت زده کرد

  بعضی خودروها ی پرفروش! 50 تا 100 دلار شاید ارزان شوند...

   "آلکاپون" های مونتاژ خودرو در ایران ؛ مجلس را ضربه فنی کردند!!

    "خیامی" بهایی!  لنگی به طول و عرض چند زمین فوتبال! پیش پای مافیای خودرو ساز و قطعه ساز داخلی ایران پهن کرد...   

   شرح مطلب بزودی... 

 

 

/ 0 نظر / 32 بازدید