فساد و رانت در فضای دینی سرکش میشود

در فضای مذهبی و دینی؛ فساد رایج تر و فاسد جسور تراست.

 • چرا "سیاست و دین" بدون حضور معصوم نمیتوانند در کنار و هم راستای هم حرکت کنند؟ آیا سی و پنج سال "حاکمیت دینی در ایران " و نتایج ملموس بدست آمده در زمینه های مختلف فساد، ثروت اندوزی، دنیاطلبی، عوام فریبی، فقر، شکاف طبقاتی وحشتناک! کسب و کار های عمده و حرام، ربا خواری جزئی و کلان بانکهای اسلامی! انحصار قدرت  و کسب مقام و ثروت، بوجود آمدن هزاران مقدس نما و روحانی نمای درباری! حیف و میل و دزدیدن منابع بیکران طبیعی و غیر طبیعی مردم اصلی سرزمین؛ و و و...دهها فساد و قانون شکنی و غیر اسلامی دیگر، که اکثر این حلقه های فساد غیر شرع و عرف را اگر نگاه کنیم، آخرین حلقه اصلی به یک مقدس نما یا روحانی نما ! به قول خودشان! یک آخوند نما متصل است...ولاغیر.  حال اگر آقازاده یی باشد یا از انساب و دوستان این آقا هم باشد؛ همان است.
  بهرحال "غیرمعصوم" است! و میتواند لغزش و انحراف داشته باشد. و هر مشکلی با یک تماس آقا حاجی! حل میشود.
  لغزش چیست؟
 •  اگر کارخانه یی دزدی کرد؛ یا کم فروشی کرد؛ یا اجناس سمی و غیربهداشتی را سالها به مردم فروخت، و ناگهان ! از جایی افشا شد! سیاست دینی و روند جامعه امروزی ایجاب میکند که از افشای نام و عنوان و ... این دزدها جلوگیری کنند!! اما آیا دین و شرع هم همین را میگوید؟ و دزد اموال را به مال باخته ها ، آنهم در سطح یک کشور!! معرفی نمیکند؟؟!!! هرگز.
  پس دین با سیاست یکی نیست.
   کسی نیست که نداند؛ بانک ها ی دولتی و غیر دولتی؛ با پول مردم و منابع مختلف! کسب و کار حرام انجام میدهند! و سودهایی بسیار کلان و نجومی را به جیب مدیران و صاحبان اصلی خود میریزند! سهامدارانی که کمترین تفریح خانواده هایشان سفر اروپا و خرید از شانزه لیزه است..با پول ربا و نزولی که بنام سود بانکی از مردم میگیرند!
  البته سیاست اقتصادی کشور با توجیه اقتصادی این ربا و دزدی را با اجازه "روحانی درباری " جایز و حلال میداند!! اما آیا دین و شرع هم این توجیه کثیف اقتصادی را حلال میکند؟؟!! هرگز...
   پس اینجا هم دین با سیاست غیر معصوم همراستا و یکی نیست " . هر کدام از سازمانها و نهاد دولتی یا شبه و وابسته به حکومت...که نام ببرید ...فساد در آن نهادینه و لاعلاج شده است...و هیچوقت مفسدینی که بر حسب اتفاق واسطه ها یا دلالانشان دستگیر شده اند افشا نشده اند!!! اما چرا ؟!!؟؟؟
   چون که حلقه آخر یا مقدس نما بوده است و یا آخوند درباری!!! و اینها از مقدسات مردمند و نباید تحقیر شوند!! حتی اگر دهها سال میلیاردها دلار خود و انسابشان  اموال این کشور را برده باشند. و این فقر و فلاکت را برای این مردم تحت ستم هدیه داده باشند! کسی جرأت جسارت به ایشان را ندارد.
   اینکه دیدید مهدی و محسن و فائزه ه نامشان فاش شد و ظاهرآ به دادگاه کشیده شدند؛ اشتباه خودشان بود که به فتنه هشتاد و هشت آلوده شدند و دیگر نمیشد کاری کرد...وگرنه خواهید دید که یک گل هم به صورتشان نمیزنند!!!
  "اپراتورهای تلفن و مخابرات " یکی دیگر از کانال های درآمد و ثروت اندوزی همین رانت خواران آقازاده هستند؛ که هیچ دستگاه چاپ پولی نمیتواند با این سرعت پول چاپ کند! اگر فرصت بود که یکی بیک توضیح دهم که با چه روش های مکارانه یی هر لحظه و ثانیه؛ حتی در خواب! پول را از جیب شما و فرزند تان میربایند! بدون دلیل میفهمیدید که تمام سود این شرکت ها از نظر شرع و قانون اسلام و قرآن و معصومیت؛ حرام است.
  اما سیاست و توجیه اقتصادی و منافع "وال استریت "نشین ها ! آنرا لازم و حلال و مباح میداند! و البته با فتوای روحانیون دربار !!!
    اما قرآن و اسلام معصوم چه میگوید؟  حرام است. معصوم میفرمایند:
    هر گونه منافع و سودی که بوسیله ترغیب و تطمیع و ابهام آلود از مردم کسب شود...حرام و طرف منفعت مال الابد در آتش جهنم خواهد سوخت...و هر بچه یی که از این پول حرام ارتزاق کند زاده مال حرام است...
   حال شهرداری ها که نیاز به شرح ندارند!  تمام تقلب ها و فسادی که در اثر سوء مدیریت و سیاست زدگی مسؤولان حکومتی اتفاق می افتد ووو...
  و مافیای خودروساز و قطعه ساز که خود سلاطین  بی تخت و تاج هستند! و با کمال قدرت و انحصار طلبانه! هر ماشین ایرانی ساز را چهار تا پنج برابر قیمت واقعی به مردم تحت ستم می فروشند !
   آیه شریفه وای بر کم فروش یا گران فروش حتمآ برای روحانیون اعلم فقط یک شوخی است!! یا به قول "رهبر کبیر راحل انقلاب"  مردمی ایران؛ شاید در حاشیه های کتاب دین چیزهای دیگری نوشته اند!!! که ما بی خبریم.
  و گرنه اگر روحانی نما یا آخوند درباری نبودند! بی تردید از اینهمه ظلم و فساد واضح و گناه بر می آشفتند؛ و دنیا را زیرو رو میکردند؛ همانگونه که برای بد حجابی و قلیان کشیدن !! هر ساعت چند فتوا صادر مینمایند...
    آیا برای تجارت چند درصد سود شرعی و جایز است؟؟  ده درصد؟  بیست درصد! پنجاه درصد، صد درصد! دویست یا چهار صد درصد!!! اینها فتوای حلال و حرام ندارند؟؟!!!
 •  زمان رژیم منحوس پهلوی فراموش نکردیم که چند نفر آخوند درباری و مدّاح و دعا گوی درباری و وابسته به نظام داشتیم...و البته آنها هم دوستان و فرزندشان سود های کلانی از بابت این تقدس نمایی بدست می آوردند..گرچه تعدادشان بسیار اندک بود ...اما بیا به دولت ما و ببین چه ننگین است!! گمان میکنید اکنون یعنی سال یکهزار و سیصد و نود و سه... چه تعداد آخوند یا روحانی نمای درباری داریم؟؟؟....
   حال از برنج فروشی!! چای فروشی!! که ما آگاهیم چه خبر است نمیگوییم. اما در کشور کنونی ایران باصطلاح اسلامی!  بخشی نیست که آلوده به فساد و گرفتار دزدان نباشد...فقط میتوانم بگویم؛ ضربه و آسیبی که به اسلام در داخل کشور خودمان؛ وارد شده و هنوز نمیتوانید آثار اسفبار آنرا درک کنید بی نظیر بوده است...
   بی دینی ها؛ بد حجابی ها، بی نمازها؛ سبک شمردن دین از طرف جوانان، ظهور شیطان پرستان نا آگاه ، و انواع بی تقوایی تنها یکی از نتایج این بی اعتماد شدن به دین و سیاست دینی است، که هنوز اول راه هستیم...
  از پنجاه میلیون بزرگسال این کشور، حدود پنج تا هفت میلیون نفر نماز میخوانند..و کسانی هم که اعمال واجب دیگر دین را بجا می آورند؛ از میان همین جمعیت هستند و نه بیشتر.
  کسانی را در سطح همه شهر میبینیم که علنآ به دین و ...جسارت میکنند!  اما چرا؟...
  از سیاست های خارجی هم بخاطر برخی نکات مثبت آن برای اسلام و مسلمین هم نمیگوییم. اما به علمای اعلام و روحانیون موحد و اسلام پناه، و آنان که در مجلس نماینده این مردم هستند عرض میکنیم؛ که بخاطر انسانیت به این ریشه های فساد و مفسدین در هر لباس و مقامی که هستند؛ حمله کنید و از حقوق موکلین خود دفاع کنید.... و یا "اسلام و تشیع علوی" را نجات دهید... انشاء اله...
/ 0 نظر / 38 بازدید