اروپا مهاجران جنگ و آوارگان سوری را پناه داد

   مهاجران و آوارگان جنگ های خاورمیانه و اکثرآ  "آوارگان سوریه" پس از قریب سه سال حمله و جنگ تحمیلی "تروریست های تکفیری" داعش بطور گسترده و  سیل وار به سمت کشورهای اروپا سرازیر شدند.
  اما این مهاجرتی آسان و بی خطر نبود! بلکه بعکس هجرت و سفری پراز ریسک و مرگ و مخاطره بود که همچنان ادامه دارد. و این انسان های مظلوم که مانند همیشه قربانی نظام ها و حکومت های از یکسو زیاده خواه و از سویی خودکامه و افراطی هستند!

و همچنان خود و خانواده و فرزند و غنچه های بیگناه و معصوم خود را بدست صخره های بی رحم و امواج خروشان دریای نا آرام میسپارند؛ تا شاید به امنیت و آرامشی انسانی برسند.
 و میروند تا شاید ذر سرزمینی دیگر محبت و ترحم را از دیگران درخواست کنند.

 اما در این بحران و تراژدی انسانی تا کنون قریب سه هزار نفر جان از دست داده اند که بسیاری از آنان کودک و زنان بودند...بهرحال :

       بهر حال هر اتفاقی را از جنبه های متعدد میتوان بررسی کرد، که بعضی درست و بعضی نیز متعصبانه و نادرست است.
 در همین میان عده یی از اروپائیان با زمینه های اسلام هراسی که سالها در جهان ایجاد شده است؛ از آمدن سیل مهاجران مسلمان به کشورهای خود نگران خود و یا مسیحیت خود هستند! البته نژادپستان افراطی مانند نیونازیهای آلمان که مسئله جدیدی نیستند.

     اما میخواهم در اینجا مخالفان اروپا را ، حال به هر دلیل کنار گذاشته و به جنبه یی دیگر بپردازیم .که گروه هایی از اروپائیان از آن غافل نبودند. چراکه بسیاری از آنها از هوش و هنر مسلمانان خاور میانه بی خبر و غافل نیستند.

     در بعضی از نقاط جهان بخصوص در غرب و اروپا جمعیت آنها  بشدت سیر نزولی داشته ؛ بطوریکه اکثر جمعیت این کشورها به میانسالی و پیری رسیده اند.
کشور آلمان خود بیش از دیگر کشورها در این بحران جمعیتی بسر میبرد.

   از سوی دیگر سیل مهاجران نشان میدهد که قریب هشتاد درصد آنها جوان و در سنین هفت تا بیست و پنج سالگی زندگی خود هستند! و این یعنی صدها هزار نیروی جوان و آماده بکار که خود سرمایه ای عظیم برای هر کشوری میباشند.
 مهاجران تازه نفسی که با خود صدها هنر و حرفه و احیانآ سرمایه های مادی به کشور میزبان خود تقدیم میکنند.

  شاید روزی که آرامش و امنیت به سرزمین های مادری آنها بازگردد، تعدادی از این مهاجران کوچ کرده به خانه خود بازگردند! اما بسیار بعید است کودکان و جوانانی که در یک سرزمین پیشرفته و امن دارای زندگی و شغلی مناسب و از همه مهمتر آزادی هایی که هرگز در کشورهای خود نداشته اند! همه را رها کرده و بازگردند.

 اما نباید از یاد برد که در میان این مهاجران هستند افرادی که با خود مشکلات و نا امنی هایی را نیز خواهند برد..و این مسائل هم غیرقابل اجتناب است، که بی تردید کشورهای پذیرنده این مهاجران در نظر خواهند داشت...

 و ما ایرانیان خود سالهاست که پذیرای چند میلیون آواره جنگی از شرق و غرب هستیم. و با مسائل آن نا آشنا نیستیم...  در ادامه همین بحث اتفاقات آینده.... 

/ 0 نظر / 42 بازدید