اطلاعیه در مورد مطالب هنری و صنعتی

معرق کاری چوب؛ رنگ و نقاشی چوب؛ و تعمیر ساعت؛
که از مطالب اصلی و تألیفات من در این وبلاگ میباشند؛
بزودی و بنا به درخواست دوستان، بروز و بازنویسی میشوند!

  امیدوارم زمان این فرصت را به من بدهد؛   ابوالقاسمی

/ 0 نظر / 31 بازدید