اعتیادزنان وایدز3

اعتیاد در جوانان صددرصد باید زمینه های شکل گیری را داشته باشد./ودر بسیاری موارد ویا ناهنجاریها ومشکلات داخل خانواده سهم پسران ودختران از نابسامانیها مشترک است،اما باید دانست که زنان با داشتن عواطف واحساسات زنانه که لازمه زن بودن ومادر شدن میباشد ،وبا داشتن درک وبینشی مضاعف گاهی بیشتر حالت معمول وتوان مقاومت را از دست میدهند ودست به رفتاری بسیار متفاوت و خطرناک میزنند،ویقینأدر لحظه هیچ چیزیرا به جز نجات خود از این مهلکه در نظر وفکر نمیآورند،وخود نمیدانند که قدم در جه کوره راه سیاه وتاریکی نهاده اند که چیزی به غیراز نکبت وپشیمانی در این وادی سیاه و هولناک در انتظار این فرشته مظلوم نیست.

فرشته ئی که تنها شاید در اثر بی توجهی های والدین وخودخواهی زیاده از حد آنان در دام شخصی شیطان صفت وشکارچی،به خیال خود قدم در دنیای آزادگان وخوشبختیها گذاشته است!!! ویا اینکه نه،هرچه بادا باد !!فعلأ از این معرکه و یا جهنمی که خانواده برایم ساخته اند بزنم بیرون ویا همینجا در کنج اتاقم با چند دود ویا یک قرص بی خیال همه چی بشم بازهم هر چه بادا باد !!!

اما نمیداند که هزاران سیلی و بد گفتن پدر یا مادر شیرین تر از یک دوستت دارم جوانی است که تنها وتنها از جسم و وجود تو تمتع وکام گرفتن را میطلبد وبس.وایکاش باور میکردی که مردان با چه اشک تمساحی پیش می آیند وآنقدر عاشقانه ناله سر میدهند که برای آرام کردنشان البته به اضافه طبیعت عادی وجنسی خودت دیگر یک عمر بدنبال معصومیت از دست داده ات به در و دیوار میزنی ،اما دریغ که آن را نمی یابی.وبالاخره میفهمی که این یکی عاشق دلباخته تورا با تمام بدبختیهایت رها کرده و دیگر برایش تکراری شده ئی،وحتی دیدن تو دیگر حالش را بهم میزند.حال یا تورا به دوستان شیطانی دیگرش هدیه میدهد،البته اگر هنوز از زیبائیت چیزی مانده باشد!!ویا برای امرار معاش وهزینه سنگین اعتیاد خود حالا دیگرتو باید کسی را به دام بیندازی.نه زاری نکن واشک هم نریز،ازاین به بعد میتوانی ساقی بنگ و کراک و شیشه شوی یعنی چند دانه مواد بفروشی تا یکی یا دو دانه هم گیر خودت بیاد.واین عاقبت توست،تا وقتی که یا از سرما ویا خماری در بیغوله ئی خشک شده باشی.

همانگونه که یک فرد معتاد در پی آن نشئه ولذت اولین مصرفهای مخدر میگردد،اما هرگز دیگر آنرا پیدا نمیکند.وهر روز بیشتر در منجلاب سیاه ونکبت بیش از پیش اعتیاد فرو میرود.تا جائی که دیگر درعفونت بافت بدنش جای انگلهای تکثیر شده و کرمها   تنگ میشود و دسته دسته فرو میریزند!!!!

اما این چند جمله را گفتم که بدانید زنان در جوامع جهانی بسیار آسیب پذیرتراز اقشار دیگرند،ولازم بود که تنها یک پرده خیلی کوچک از آینده آنانرا که عین واقعیت است وما به چشم خود دیده ایم برایشان مجسم کنم.ومهمتر از آن اینکه دختران و زنان ما بدانند که به دلائل مختلف در مقابل این ناهنجاریها تحمل کمتری دارند واین برمیگردد به ضعف جسمانی این قشر در مقابل مردان که هم طاقت وعادت بیشتری دارند وهم دستشان برای ارتکاب ویا زدو بندهای بیشتر باز است.

واین مورد مهم را بخصوص مددکاران ورواندرمانهای ما باید باور کنند که :

در بحث اعتیاد ودرمان نسبی هیچ نسخه ئی را نمیتوان برای بیمار ومددجوی دیگری تجویز کرد.وهر بیمار با یک مددکاری جدی ودقت بیشتر مشخص میشود که نوع درمانش متفاوت از بیماران معتاد دیگر است واتفاقأ بزرگترین چالش ومشکل و اینکه انواع درمانها وحتی پیشگیریها جرا درست جواب نمیدهند همین مسئله است.که زحمت مضاعف وبرگزیدن افرادی دلسوز و عاشق این رشته یعنی ازخودگذشتگان را میطلبد.

وباز هم در میان کلام خود میگویم که آموزش (آموزش ویزه دختران وزنان بخصوص مجرد)بله باید بطور کاملأ شفاف وبی پرده دختران وزنان هدف را بدون شرم وکاملأ باز با واقعیات وآسیبهایی که در کمین آنهاست آشنا کرد.

باید برای آموزش وروشنگری جوانان مخصوصأ دختران وخانواده های آین آقشار وقت گذاشت وهزینه کرد.وبا دعوت از بزرگترهای آنها به آلدین فهماند که در برخی میهمانیها ویا پارتیهای شبانه جوانان چه میگذرد؟

باید به والدین جوان فهماند که درست است که دوست وهمکلاسی دختر عزیز شما با او رفت وآمد داردآگرجه برادری ندارد یا مرد نامحرمی در منزلشان نیست،اما چندین پسرخاله ویا پسردائی ویا پسرعمو دارد،پس باور نکنید که هر محیطی امنیت لازم را برای فرزند شما داراست.

 وامامهم دیگر/خیال نکنید که زنانی که به ویروس کشنده اچ آی وی مبتلا شده اند حتمأ به مواد مخدر مبتلا بوده وهست،ویا  خدانکرده انحراف اخلاقی داشته است،چرا؟ که شاید از طریق همسر خود به این بلا مبتلا گشته ،ویا از دیگر افراد خانواده مثلأ فرزندان مشکوک،ویا دریک دندان پزشکی،وتیغ یک آرایشگر وتزریقی معمولی..//

وبه دختران عزیز پرورده در سراسر این جهان ازهم گسیخته که فعلأ سیاست پیشه گانش همچون گذشته چیزی بجز کشورگشائی واشغالگری و فریب یکدیگر ندارند وواصل را فدای خرده سیاستهای مزورانه خویش نموده اند،یا به قول من واجب را ترک کرده و به مستحبات گیرداده اند!!میگویم که عزیزان من در اولین قدم با صبر وشکیبائی خانواده خودرا بر هر بهشت دروغین دیگری ترجیح دهید،چون کارد هیچ وقت دسته خودرا نمیبرد.هراندازه هم که خشن وپرخاشگر باشد.

ودر دومین قدم و تصمیم اولأ غرائض طبیعی وجنسی را در حدامکان در خود مهارکنید. ودوم اینکه بعنوان یک ایرانی انساندوست مخصوصأ همزبانان وهموطنان خود هم شرط میبندم وهم قول موفقیت میدهم که یک/ورزش وفعالیت مستمرونفسگیر ودوم مطالعه کتابها وآثار نفیس/وسوم بودن در کنار خانواده که اصالت را به شما برمیگرداند..واینها مواردیست که شکارچی را از شما ناامید ودور میسازد.واینرا بدانید که حتمأ یک عشق واقعی وسالم روزی زنگ خانه شمارا خواهد زد..

آخرچگونه میشود اینرا هضم کرد دختر یازن جوانی که درآینده حتمأ تصمیم دارد تشکیل خانواده دهد وبعنوان یک مادر آرزو دارد که صاحب فرزندانی سالم با خانواده ئی سلامت باشد ،اکنون در این دوران پرخطر و صعب العبور حافظ سلامتی خویش باشد با شنیدن یک کلمه (میمیرم برات)اسیر دیو شهوت گشته وجسم سالم وشکوفه مانند خودرا در اختیار کسی قرار دهد که نمیداند این شخص تا چند ساعت قبل با چه جرثومه ئی مشغول معاشقه بوده وخوداونیز چه نوع عفونتهائی را حامل است؟

چرا زنان مظلوم ترین قربانیان اعتیادند؟.وچرا این بار سنگین وغیر قابل تحمل بیش ازهمه بر شانه آنها سنگینی میکند؟

آری یک دلیل بزرگ آن همان است که گفتم وآن اعتیاد خود زنان آست،حال به هر علت،خشونت،فقروگرسنگی،نیاز،نداشتن هیچ الگو وآموزشی درمهارت زندگی،فرار از خانه وخانواده،بدآموزیها،بی بندوباری وخوشگذرانی های افراطی وناسالم، فریب دوستان ورفیق بازی،پول بی حساب و و.....وبعدهم بیماریهای سخت ومحتمل بودن آن وحال درهر صورت یک معتاد مفلوک و بیچاره وشاید آلوده به عفونتهائی مانند ایدز ،که روی دست جامعه مانده ونیازمند کمک و دستگیری،.

اما بایدباور کرد که زنان لطمات وآسیبهای دیگری نیز از بابت اعتیاد دیگران متحمل میشودکه او را میسوزاند.

هیچ کس نمیتواند خودرا جای مادری بگذارد که فرزندیا فرزندانی معتاد داردو روز وشب از این مصیبت و رنج میسوزد...ویا اینکه همسر مردی معتاد ومنزوی باشد که باید هم او را تحمل کند وهم زن ومادر یک خانه سوخته باشد!!و وای بر این زن که چه میکشد ،وچگونه با مظلومیت ،لحظه هایش قربانی بلای بیرحم اعتیاد دیگری میشود!!!

 

اما چاره چیست ؟؟،اینها که همه درد بودو صورت مسئله، راه درست کدام است؟چون خسته شدید در مطلب بعد به آن خواهیم پرداخت .برای کمک ویاری با من باشید ونظر خودرا به من ودیگران بگوئید.....تابعدی نزدیک.

                                                                                             ابوالقاسمی.

Masoud_sedasat@yahoo.com

/ 1 نظر / 8 بازدید
معصومي

سلام مطلب خیلی جالبی نوشتی استفاده بردم. با مطلب نابودي غيرت ومردانگي از آثار زيانبار روابط ناسالم ………… به روزم اگه انتقاد و پیشنهادی داری خوشحال می شم بشنوم