اقتدار نظامی و دفاعی گزینه اصلی ایران است

قدرت نظامی و توان مقابله با هر نوع تهدید خارجی از مهمترین اهداف در کشور های مستقل است؛ موقعیت استراتژیک و حساس ایران در مهم ترین منطقه جهان این اهمیت را برای ما صدچندان میکند!
               هستند کسانی که به هزینه ها یی که برای توسعه صنایع نظامی کشور می شود انتقاد دارند. و البته با توجه به اینکه برخی این نقدها که به چگونگی و حواشی این توسعه ها مبپردازند قابل توجه هستند. اما هرگز نمیتوان موقعیت و شرایط ایران را از انظار گوناگون با هر کشور دیگری سنجید و مقایسه کرد!
              اگر میبینیم کشورهای ریز و درشتی هستند که از نظر قوای نظامی و قدرت دفاعی عددی نیستند، و حتی نیازی هم به داشتن یک قوای نظامی و بازدارنده احساس نمیکنند! چونکه بدنبال استقلال نبوده و نیستند! و معمولآ اینها تحت قدرت و قیمومت کشورهای قدرتمند دیگرند...اما کشوری مانند ایران، که وارث امپراطوری بزرگ کورش کبیر است، و به تاریخ نادرشاه افشار میبالد! در شأن خود نمیبیند که تحت قیمومت و نفوذ کشوری غربی باشد که تمام دوران بودنش به اندازه یک دوره از تاریخ حکومتهای ایران زمین نیست!
            یقینآ دشمنان ما تصور نمیکردند، که کشور ایران بتواند از آنهمه نقشه ها و توطعه یی که برای ساقط نمودن انقلاب مردم انجام دادند جان سالم بدر ببرد! و دست به احمقانه ترین رفتارها زدند که جنگ هشت ساله ایران فقط یکی از آن دشمنیها بود! و این سیاست برای آنان یک خودکشی سیاسی بود! گرچه صدهاهزار انسان را در دو کشور مسلمان کشتند! آنهم با حمایت دیوانه یی بنام صدام حسین و بدست خود مسلمانان!
           اما این جنگ نابرابر! چشم و گوش ایران را باز کرد! و دشمن را شناخت و پی به قدرت و توانایی های خود برد...و این شد که حالا هست...و اگر امروز ایران با اقتدار در مقابل جامعه قدرتهای اول جهان بر سر میز مداکره مینشیند و چانه زنی میکند، به پشتوانه اقتدار نظامی و استقلال جدی خود است...و کسی نمیتواند این حقیقت را انکار کند. و فشارهای مختلف سیاسی از جمله تحریم های اقتصادی، تنها کاری بود که بر علیه نطام ایران میتوانستند انجام دهند...
          و این واقعیت هم قابل انکار نیست که فساد و حیف و میل بی حسابی در این راه صورت میگیرد! و این حقیقت هم قابل مشاهده است که کسانی در این راه یعنی مقابله با جهان دست به اعمال نفوذ های زهر آگین میزنند! و بدون تمایل مردم اصلی این کشور غیر عربی! در سیاست های خود تک روی میکنند...و این همان چیزیست که مردم ما آنرا نمیخواهند و بستوه آمده اند...

مردم ایران بارها فریاد زده اند که ما کینه قدیمی با کسی نداریم...و حاضر هستند که زندگی را با دیگر مردم جهان از نو شروع کنند. و اگر رقابتی دارند در مذاکرات و دیپلماتیک حل شود...مردم ایران نمیخواهند واشنگتن را تسخیر کنند..نمیخواهند بدون دلیل آغازگر هیچ جنگی باشند..حتی با اسراییل...مردم ایران میگویند که مسلمانان فلسطین و میانمار یا آفریقا برای آنها تفاوتی نمیکند و و و. . .

/ 0 نظر / 31 بازدید