سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

معرق انجامش یکسوی کار اما رنگ و پلی استر نیم دگر آنست.
ساعت ٩:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/۱٥   کلمات کلیدی: پلی استرمعرق

با سلامی دوباره: یقینآ معرق کاری بخصوص اگر معرقی بدون عیب باشد بیسیارارزشمنداست.

اما مهمتراز کار معرق ،حال چه معرقی تخت باشد یا برجسته ویا کاری تلفیقی،بهرحال اینجا دیگر موضوع مهم رنگ وپلی استر کاری کار است. بطوریکه یک رنگ کار هنرمند چنانچه استادی واقعی باشد قادراست حتی برخی عیوب کار معرق را نیز پنهان کند.
  پس بازهم بزودی رنگ وپلی استر معرق ویا منبت ومشبک را همراه با فوت کاشی گری خواهم گفت   انشاءلله. روزبه جان دوستت دارم........خیلی