سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

هدفمندشدن یارانه ها در جهت شتاب توسعه وعدالت
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٧/٢٧   کلمات کلیدی: هدفمندکردن ،یارانه ها ،بیعدالتی

هدفمندکردن یارانه ها که راهی برای پیوستن به اصل 44قانون است آنقدر مهم بود که قبل از آن باید آطلاع رسانی وآموزش وسیعی انجام میشد.

           لذا اکنون ملت بیش از این عدالت را درک میکردند!    ابوالقاسمی
کلیک ادامه مطلب....


هدفمند شدن یارانه ها وبرداشتن بیعدالتی وظلمی بزرگ.  هدفمند کردن یارانه ها یعنی برداشتن غده بدخیم وسرطانی، ظلم وبیعدالتی آشکار وفاحشی راکه بدون شک هنوزهم اکثریت هموطنان ما درک صحیح ودرستی که دلیل موجه این اقدام عظیم که بدست رئیس جمهور معتقد به آرمانهای اولیه امام کبیر و این اقدام بزرگ است، ندارند. وحتا دولت محترم کنونی هم که دههاسال انتظار این روزها ودست یافتن به این آرمان را داشتند، متأسفانه در جهت معرفت مردم واطلاع رسانی گسترده تر وموثری قدم برنداشتند.

        زیرا چنانچه ملت ما آگاه بود که چگونه بیش از هفتاد درصد بیت المال مسلمین را با نام سوبسید و یارانه تنها کمتراز بیست درصدجمعیت ثروتمند وسرمایه داران میبرند، یقینأ برای انجام این جراحی بزرگ اقتصادی قبل از این سالها فریاد یا مظلوما سرمیدادند! سالهای زیادیکه صدای فریادمن وتعداد معدودی دیگر به گوش کسی نمیرسید.

        واین بیعدالتی که البته تنها بیعدالتی وظلم در جامعه ما نیست ،وهنوز هم از نسلهای اول انقلاب وپیروان واقعی خمینی کبیر،،رح،، هستند کسانی که آرزویی بجز تحقق آرمانهای آن مرد بزرگ والهی ندارند.
بهرحال بیعدالتی واضح در پرداخت وهزینه این اموال هزاران میلیاردی کشور،  یعنی باصطلاح
یارانه ها ی دولت به طبقات کم درامد ملت ایران !! تنها یکسوی این هرج ومرج اقتصادی ست. وروی دیگر این سکه بیعدالتی، مصرف ظالمانه منابع
وسرمایه های طبیعی کشور است ،که تنها بدلیل همین ناآگاهی وجهل، بی پروا مصرف میشود،بدون اینکه خود بدانیم چه میکنیم وجگونه ثروتهای طبیعی کشور را که تنها متعلق به ما نیست ونسلهای آینده وفرزندان ما هم نسبت به آن حق وحقوقی دارند بیرحمانه مصرف میکنیم. 
وفاجعه زمانی وحشتناکتر میشود که شاهدیم این منابع را البته با خرده سیاستهای جهت دار
دولتهای پیشین کسانی میبرند که بیشتر مصرف میکنند. وگرنه مردم چه میدانند که چه کسانی از آسفالت وجاده های پرهزینه بیشترین بهره را میبرند، یا هواپیمای مجانی سوار میشوند،یا گاز وبنزین مجانی، سفرهای جهانی آنهم رایگان یا ارزان، قطارهای ارزان ونزدیک به رایگان! سفرهای اروپا و....صدها قلم دیگر که از حوصله بحث ما بیرون است. آنهم با پولی که ظاهرآ متعلق به پاپتی های جامعه هست!!

       سیاستگزاران ما وبزرگان ما باید بدانند که گفتن ما وشنیدن وبه به گفتن مردم جامعه ما دردی را دوا نخواهد کرد، واین تفاوت دارد با اینکه یک فرد بواقع درک کند که این مسئله مصرف بویژه مصرف وهدر دادن انرژی که ظاهرأ در  برق وآب یا گاز وبنزین بیشتر تجلی دارد تا چه اندازه جدی وخطرناک است .
آنهم خطر ونیازی بسیار نزدیک فرارسیدن دورانی ،تا مرز نیازمند شدن وبحرانی که استکبار جهانی ودشمنان قسم خورده این کشور انتظار آن روز را میکشند.  شنیدن اینکه ما یعنی یک کشور هفتادو چند میلیونی از کشور چین که بیش از یک ونیم میلیارد جمعیت دارد انرژی را بیشتر مصرف میکنیم کافی نیست  تا ما به خودآییم! بلکه در کنار آن باید این عالی جنابان وسرمایه داران نوکیسه را که، هم مصرف میکنند، وهم به من وشما یعنی به ملت میخندند، آنچنان نقره داغ کرد که جای این داغ همچون جای داغ گاو وشتر تا ابد با ایشان همراه باشد، البته اگر روابط محکم وتنیده این محترمین نامحترم فرصت این انقلاب دوم واصیل را به پیروان واقعی بنیانگزار جمهوری اسلامی ایران بدهد!!! .  بلکه این فاجعه باید درک شود. واین درک عملی نیست مگر با آموزش کودک در مهد کودک و دبستان تادانشگاههاو تا همیشه زمان!

 وتا آن روز که ما به روشهای موثر آموزش نسلهای آینده پی ببریم و آموزش کودک وخانواده را که من بارها در مطالب خود فریاد زدم جدی بگیریم، لازم است که برخی موارد را اجباری کنیم و جرائمی را برایش در نظر گرفت، تا آنزمان که به معرفت وهوشمندی لازم برسیم. زیرا سرمایه داران وثروتمندان یکشبه ما وبعضی یا تمام آقازاده های تازه بدوران رسیده ما آنقدر خودخواه ومتکبر هستند که تنها لبخند زدن را بلد هستند ومردم عادی ویا کم اطلاع و فقیر هم که تکلیفشان مشخص است.

 اما تمام این موارد هم دلیل چنین ظلم وستمی به مردم متن جامعه نخواهدبود. مواردی مانند تثبیت نشدن جو حاکم در زمان انقلاب ویا جنگ تحمیلی ودفاع مقدس وسخت تراز اینها مبارزه ونزاع با کسانیکه ظاهرأ در سبک وشمایل خود ماهستند.واین سخت ترین جنگ وجهاد است. اشخاص منافق وبی دین ونوکرصفتی که خطر وجود واقداماتشان در براندازی انقلاب یک ملت بزرگ که با مال وجان خود وخون حسینی درخت این انقلاب عظیم را بیش از سه دهه آبیاری کردند و دم بر نیاوردند . واین در حالی بود که آقازاده ها ومدیرانی با گستردن سفره ثروتهای این کشور ثروتمند که قبل از انقلاب وخشم این ملت  به کشور شاه معروف بود!! ودر همین زمان هم که مردم ایران اندکی به مسائل مالی در رابطه با به بیراهه رفتن بیت المال ویارانه های دولت آگاهی نسبی بدست آوردند، هرگز این تمام آنچه که حق این مردم فقیر وستمدیده است نمیباشد.

 چرا که این یک از هزار بیعدالتی وظلمی یست که این بیچارگان در آن زیست میکنند ودر میان انواع  ظلم وبیعدالتی دست وپا میزنند.وروز وشب چشمشان براهی مانده که قرار است منجی آنها با اسبی سپید از راه برسد ،وعدالت را در تمام این جهان پهناور ترویج دهد. وبه امید آنروز که ما برای وقوعش همیشه در انتظار بسر میبریم . 

 
                                               مسعود ابوالقاسمی

.////masoud_sedasat@yahoo.com m
..    //masoudwarna@gmail.com