سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

آمادگی مطالب جدید(شعر ،رنگ)
ساعت ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۳٠   کلمات کلیدی: سبک شعر ایرانی ،معرق ،رنگ ونقاشی چوب

با عذرتقصیر وسلام.  نقاشی ورنگ کاری چوب را که کامل در همین وبسایت هم شرح دادم، اما بنا برقولی که داده بودم:

چند مطلب مفید آماده است ! نقاشی ورنگ چوب،رنگسازی وبدست آوردن رنگ دلخواه، . و2سبکهای شعر ایرانی، که به محض مساعدبودن حالم تایپ میکنم، انشاءالله .
مسعودابوالقاسمی