سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

نیمه شعبان،حلول معصومیت ماندگار..
ساعت ٢:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٥   کلمات کلیدی: معصومیت ماندگار ،نیمه شعبان

کدام انسانیت نسوخته هست،که انتظار منجی عالم وقیام قائم آل محمد،مهدی موعود در دل نداشته باشد؟

کلیک ادامه مطلب.  ابوالقاسمی.


        نیمه شعبان ،حلول معصومیت ماندگار.  

        نیمه شعبان جلوه ورحمتی  الهی بودکه ظهور نمود. جلوه ئی که خود ثمره عشقی پاک ،وتقدیری آسمانی بود که حضرت حق در دل یازدهمین عصمت وجانشین حقه خویش قرار داد.

        وعشقی که پژواک واقعی آن را تنها در سیما وقلب معصومیتی باکره در روم وسرزمینی دور میشد دریافت وحس کرد. وعشقی آسمانی که دختری را به دل کندن از تمام شوکت ومکنت دنیائیش وادارد،ورنج ومشقات وحقارتهای سفری دور را در سودای وصال معشوق ربانی خویش به جان بخرد،وعالم ظاهر وباطن با شگفتی مشاهده کردند که این فرجام واین وصال صورت گرفت.

         عشق و وصالی که تنهانمونه اش را میتوان در وصال زن ثروتمند وپاک عرب یعنی خدیجه کبری به جوان امین عرب یعنی محمد که انتخاب شده پروردگار بود ،برای سنگین ترین بار مسئولیت واهتمام که همان نبوت ورسالت وی بود.

          دو محبوبی که در صلب وبطن خویش حامل دختری منتخب واطهر بودند بنام فاطمه ،آری همان فاطمه ئی که ازقبل به خواست خداوند ، برگزیده علی ابن ابی طالب بود ،تا اینکه از نتیجه این عشق و وصال ،پاکترین وبهترین مردان خدا، حجت حق باشند در میان مردم، تانشاید که امر وفرامین خدا به انحراف وکژی افتد.

          ونیمه شعبان نیز آبستن مکتب پررمزو راز انتظار ومهدویت بود. ونیمه شعبان همان ساعت وزمانی که خداوند با علم وصلاح خویش وجود حجت را در زمانی نامحدود در میان مردم تثبیت کرد،وزمینه قیام مهدی ومهدویت را با تولد پسری از بطن نرگس خاتون بنانهاد.

         وشیعیان وحدانیت ونبوت وامامت را در هر لباس وهرجامعه توحیدی که باشند به رحمت خود وانتظار منتظران منجی حق ویوسف زهرا وانقلاب مهدی موعود امیدوار ساخت.ونیمه شعبان یعنی وعده معصومیت ماندگار. وتولد حجت جاوید برهمگان مبارک باد.

ابوالقاسمی//masoud_sedasat@yahoo.com/.