سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

تحمل ملت هم اندازه ئی دارد.(تحریم4)
ساعت ۱۱:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢٢   کلمات کلیدی: تحمل ملت

قدرت وتوان مضاعف باقاطعیت، کلیداستقلال همیشگی ودستیابی به اهداف ملتهاست.

ادامه مطلب را کلیک فرمائید. ابوالقاسمی


قدرت مضاعف وقطعیت، تنهاکلید دستیابی به اهداف ماست.                 ‏شنبه‏، 2010‏/06‏/12 پس از سه دهه گذر از انقلاب بزرگ کشور ایران و تجارب عظیمی که با پرداخت سنگین ترین هزینه های مالی وجانی بدست آوردیم،اکنون گمان نمیرود که ملت ما تحمل جنایات بیشتر،وبدتراز آنهمه جنایت،تاب وتحمل دهن کژیهای دشمنان ددخو را که حتا راه ورسم دشمنی را نیزنمیدانند، داشته باشند. وبی گمان این بیتابی و خواست ملت حق آنهاست.

         در تمام طول سالهای گذشته، فجیع ترین جنایتهای ضدانسانی را به ملت ما روا داشتند،واین در حالیست که ما در تمام این شرایط حرف از گذشت ومحبت ،ودوستی ملتها زدیم. اما به تجربه دیده ایم که دشمنان حیوان صفت ما در مقابل تمام انسانیت ما مغرورتر ووحشی تر ظاهرگشته اند، وهرکجا که ما بالبخند از این خودشیفتگان قلدر استقبال کردیم،آنان بیشتر نیش کثیف؛وپنجه خونآلودشان رانمایش میدهند.

       در دهه های گذشته که هنوز مسئله انرژی هسته ئی حتا در اذهان هم نبود،ویا گزینه ئی نیز برای ایجاد بهانه برای دشمنی کردن وبراندازی نظام ایران نبود،سالها در سنگرهای عراق با ملت ما جنگیدند،وصدهاهزار مسلمان را در این منطقه قتل عام کردند.

      ومهمترین دلیل جنایت خودرا نیز پیشگیری از صدورانقلاب ایران بخصوص جنبه اسلامیت آن میدانستند،که البته همین عین حقیقت بود،اما با تمام کوشش وتلاش نه تنها موفق به منزوی کردن این کشور مستقل وولائی  نگشتند،بلکه اکنون مشاهده میکنیم که عکس این مسئله اتفاق افتاده است.چنانچه کشور ما در دورترین نقاط عالم ،از آسیا تا آفریقا وآمریکای لاتین دوستان بسیار مهمی را درکنارخویش دارد.ویقینأ روند روشن شدن اذهان مردم ستمدیده در سراسر جهان دیگرتوقف نخواهدداشت.ویک جامعه شناس واقعی براحتی میتواند اینراثابت نماید.
وکم اتفاق می افتد که روزنامه و یا هر رسانه دیگری،چه دوست وچه دشمن درعنوانهای اول خود خبر یاتحلیلی راجع به این کشور مهم خاورمیانه نداشته باشند!

      اما اکنون منظور من زیاده گوئی وتکرار دانسته های مردم با بصیرت این کشورنیست،بلکه نظر ما چیزی ورای این بازیهای سیاسی هست که دشمنان ما توسط ایجاد وبزرگنمائی آنها مارا به خود مشغول کرده،و متأسفانه خودما نیز بنا بر دفاع واثبات توانائیهای خود در این مقوله ناخواسته به دشمنان خود کمک میکنیم!!
 ودشمن نیز برای مساعدکردن زمینه های؛ جنگی نرم،ویارگیری ؛وتخدیروانحراف جوانان مومن ما از هیچ دروغ ونیرنگی ابا ندارد(البته این رسم سیاست است.) و با استفاده کامل از آخرین ومدرن ترین ابزارسایبری ورسانه ئی  خود دراین باره تلاش میکند.

        آری ،ملت ما اکنون درخواست اقدامی عملی وجدی را برای حفظ غرور ملی ،ومقابله به مثلی هرچند کوچک؛اما قاطع دربرابر این متکبرین غیراصیل دارند.وبر این عقیده اند که باید به اینها فهماند که این ملت شجاع نه از دیدن هویج این دشمن سنتی شاد میگردد، ونه چماق آنها مارا به وحشت می اندازد.
حال این چماق چه چماقی اتمی باشد،ویا چماق تحریم ومحدودیتهای اقتصادی.

      برکسی پوشیده نیست که اعمال اینگونه تحریمها براوضاع اقتصادی ما بویژه بر اقشار کثیر فقیران کشورما اثرگذاراست، اما ملت ما در مدت سی سال گذشته ودر آن شرایط ترور وجنگهای ناجوانمردانه وپس ازآن وجوب بازسازی خرابیهای جنگ ودفاع ملت ما درمقابله با توانمندیهای دشمنانی که همین دشمنان کنونی شرق وغرب وهمسایگان خودمان بودند. دشمنانی که باستثنای بعضی همسایگان ،هنوز هم دشمن اصلی ما هستند.

       وملت ما تمام آن کمبودها وتنگدستیهارا ،درکنار ازدست دادن عزیزانشان واهدای  جانشان به اسلام وخدا ،  با جان ودل تحمل کردند،ودم برنیاوردند. وگرنه حالا که اوضاع بمراتب امن تراز آندوران است،اگرچه فقر و....!!

 

     پس جان کلام اینکه این مردم با درک شرایط سیاسی ووضعیتی که گاهأقابل ذکر هم نیست،قاطعانه درخواست دارند که غرور ما ایجاب میکند که از لبخند وگشاده روئی وبرخی مخارج میلیاردی،تشریفاتی و یا غیره ما.....نند...بکاهیم! تا اینکه جنایت پیشگان عالم بدانند که ما اخم کردن وترشروئی را نیز خوب میدانیم!!! وچنانچه قدری از این ثروت خداداده که مانند قالب یخ در هر دستک ودفتر آقازاده ئی ویا مزدوری !!آب و ذوب میشود!به زخم عمق دل ما هم میخورد، اخم کردن که سهل است ، سیلی مارا نیز نوش جان میکردند.

///ن. ابوالقاسمی.   masoud_sedasat@yahoo.com