سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

اینجاایران است وخانه ملت ایران...
ساعت ۳:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۳/۱٠   کلمات کلیدی:

غافل ماندن از روزمرگیهای مردم بویژه طبقات پایین دست وفقیر جامعه به بهانه اجرای سیاستهای کلان بزرگترین بی عدالتی در حق ملت است..که،

لطفا ادامه مطلب راکلیک فرمائید.


اینجا ایران است،صدا وسیمای ملت ایران،نه کمیته امداد!!!