سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

پیمان ضدتسلیحات استارت 2وابعادآن
ساعت ٤:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢٦   کلمات کلیدی: پیمان ،استارت2 ،خلع سلاح

پیمان استارت 2 /راهکاری نوبرای غرب...   

              ابر قدرتهای سیاسی ونظامی با کمک یاهمفکری صهیونیسم دریک سناریوی جدید وکلان طرحی نو وبسیارمکارانه جهت یکدست نمودن بازار جنایت خود در مقابل کشورهای جنوب وملتهای  معترض ومظلوم در سر دارند وقدمهای اول را نیز با همکاری روسیه در این راه برداشتند. کلیک ادامه مطلب.////ابوالقاسمی


پیمان استارت 2 /راهکاری نوبرای غرب   

              ابر قدرتهای سیاسی ونظامی با کمک یاهمفکری صهیونیسم دریک سناریوی جدید وکلان طرحی نو وبسیارمکارانه جهت یکدست نمودن بازار جنایت خود در مقابل کشورهای جنوب وملتهای  معترض ومظلوم در سر دارند وقدمهای اول را نیز با همکاری روسیه در این راه برداشتند.

 

            شاید بتوان گفت که این پیمان باصطلاح ضد تسلیحاتی ، بنام  استارت دو یکی از خطرناک ترین سیاستهای کلان استکباراست که برای مقابله با کشورهای ضدصهیونیست بویژه ایران ودیگر مسلمانان در حال توسعه میباشد که طرح واجرا میشود.

            اگر چه با خوش بینی بیحدی میشود نکات مثبتی را که نام تروریستهای جنایت پیشه وانتحاری باعث آنست در این نشستها مشاهده کرد،اما این در صورتی است که اندکی صداقت در این سران میشد یافت.اما همه جهان سابقه صداقت ویعنی بی صداقتی وغیر قابل اعتماد بودن این سران را در حافظه خود دارند!!

 

            کشورهای اتمی وتادندان مسلح که نمایش مسخره کم کردن تسلیحات اتمی خود را برای استارت زدن این پروژه برای اولین قدم مطرح میکنند،خود نیز آگاهند که حتی یک یا دو کلاهک اتمی ایشان قادراست تمام این جهان را ویران کند!واین درحالیست که خود این کشورها اعلام کردند که در کنار نابودی چندصدکلاهک قدیمی به نوسازی و به روزکردن صنایع هسته ئی خود ادامه خواهند داد!!

 

در حالیکه نامشروع ترین کشور در قلب همین منطقه استراتژیک واقتصادی خاورمیانه شاید بیش از دویست بمب هسته ئی را انبار نموده،وبرای مصرف آن برعلیه دیگران روزشماری میکند!!

 

          اما جهان استکبارستیز در خاورمیانه یا که آمریکای لاتین یا شرق آسیا ،بایدبیدار باشند وبدانند که این یک مظلوم نمائی آشکار و یک نمایش کاملآ کذب است ،که ابرقدرتهای غرب وشرق با رهبری امریکا وهمفکری اسرائیل برای خلع سلاح کشورهای در حال توسعه وملتهای مستقل برپا کرده اند.

 

          وهرگز همچون گذشته نیت آنان انسان دوستانه نیست،واز نگاه آنها تروریست کسانی هستند که برای استقلال وپیشرفت خود تلاش مینمایند،وبیزارند که حتی دقیقه ئی زیر یوغ بندگی این جنایت کاران وگانگسترها باشند.

ابوالقاسمی.4/15/2010