سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

اوباما جوکر روز
ساعت ٦:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢٥   کلمات کلیدی: جهان ترسی ،دانش ایرانیان

باور کنید این روزها با این همه فقر وغم لطیفه گفتن هم کار سختیه.

    اما اوباما ،رئیس امریکا میتونه :آخه تصور کنید که تمام جهان از دست دلالان اسلحه وخرید وفروش انواع سلاح میکربی وهسته ئی وهمه رقم دیگرش که به دست همان شرکتهای مافیائی وحتی دولتهای تروریسنی که در غرب معوی دارند وبه کسب وکار مشغولند،والبته حق امثال اوباما و...و...را هم میرسانند.

اوباما از خواب خرگوشی بیدار شده ومیگه که تروریستها تازگیها بدنبال سلاح هسته یی هستند.

البته باید دانست که این سخن هم دنباله همان نقشه های سفر کردنش وایجاد جهان ترسی از ایران ودانش ایرانیان است...

ابوالقاسمی25/1/89///