سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

احساس ونصیحت درمقابل تکنیک وهیجان
ساعت ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/۱۸   کلمات کلیدی: فرهنگ ،هالیوود ،روزنه خرافات ،سینماگران ما

احساس واندرزدر مقابله با فرهنگ وتکنیک هالیوود!!!؟/0(نیمه اول)                            

بی شک نمیتوان  صنعت نمایش سازی ویا همان سینمای بی در وپیکر وقدرتمند آمریکارا که همان صنعت عظیم وپیشرفته سینمای جهان ونامش هالیوود است را ،بادیگر مراکز سینما دردیگر کشورهای این جهان پهناور قیاس کرد !!

 

 آیا میدانید که هالیوود این غول سینمای عالم چگونه بهترینهارا گرد هم آورد،وسیاهچاله نمونه ها شد؟

ابوالقاسمی//


 آیا میدانید که هالیوود این غول سینمای عالم چگونه بهترینهارا گرد هم آورد،وسیاهچاله نمونه ها شد؟

؟ وآز ان مهمتر با جه هزینه هنگفتی این نخبگان سینمادوست را توانسته است در یکجا گرد هم آورد ،وبا امکانات عظیم وپیچیدیده ودر کنار این داستان وداستانکها با خلق جلوه ها ی مهیج وویژه هنوزهم اول بودن خودرا  به رخ تمام جهان فیلم ونمایش بکشد واز همه مهمتر که خوی جهانخوارگی وخلق قلدری خودرا  بسازد!وبازگوید!وازآن ارزشی دروغین بسازد؟

                      ودر این میان بوضوح میبینیم که سینماگران ما تنها بدنبال آنند تا نانی را بیابند که به نرخ روز باشد.اما با کمال تأسف دراین برهه از رمان که روند آن نقطه عطفی برای تاریخ است ،بخصوص تاریخی که دین توانست با قدرت تمام در این کتاب قطورو ناتمام تاریخ رخنه کند و خودی نشان دهد ،ومخالفان ودشمنان قدرتمند این رویداد تاریخی از روزنه های دیگری وارد شدندتا این روزنه خطرناک وجدی را مسدود سازند،زیرا که نسیم این رخنه وروزنه آرمانهای انسانی را دیگربار بیدارخواهدکرد.

                     شاید بیجانباشد که بگوئیم یکی از برنده ترین قمه های دشمنان ملتهای اصیل دین باور،آلودن دین ومذهب به خرافات بدعتها وسحر وافسون است که متأسفانه بعضی نمایش سازان ما روی به این وادی حزین آورده اند!وتنها پاسخ ایشان در مقابل این نقد اول اینکه تمام کار ما با حضور ومداخلات کارشناسان مذهبی است،ویا اینکه با یافتن واژه ومثالی در میان انبوه روایات وتفاسیر جورواجور که به گفته خود مراجع حقه و واقع بین حتی صحت وسقم آنها نیز در مظان تردید است!!
چنانکه تا چشم به هم زدیم با میلیاردها ریال ودلار نمایشهای مضحک وعامه پسندی به حلق این مردم در اغما فرورفته فرو کردند!!که به عنوان شاهد میشود از سریالهای اغما ،میوه ممنوعه ،چشم برزخی وو..و یادکرد که البته نکات مثبت تعداد اندکی از این تیارتها را نمیتوان نادیده گرفت.(
وهرگز هنر ونقش آفرینی هنرمندان بزرگمان را کمتراز دیگر آکتورهای ستاره وجهانی نمیدانم)

                   وعجیب تر این است که تعداد مخاطبان کثیر این نوع سریالها را نیز دلیلی بر موفقیت سازه های خود میدانند!!آری این دیگر نورعلانوراست!چرا که من همین فردا یک میکروفون به دست میگیرم ودر میان مردم (ازهمه قشر)سوال میکنم که مثلأ همین شبکه مبتذل فارسی وان (ازنگاه من )چگونه است ،وخودتان هم میدانید که این نظرسنجی چه نتیجه ئی دارد..

بله شبکه ئی که ازآن به عنوان یک پنجره خانوادگی یاد میشود ومأموریتش آموزش فحشا ولجن مال کردن خانواده ولگدمال نمودن فرهنگ وسنتهای اصیل جوامع هست وبس.،،،بله شاید هم خانوادگی باشد !اما نه خانواده من مسلمان وایرانی،بلکه یک خانواده امریکائی یا کره ئی..!!! که حتی صحبت کردن از بکارت دختران ویا حتا مردان رایک مزاح وخرافه میدانند!!اما در این تحقیق جزئی خواهیم دید که حداقل سی درصد از خانواده های ما روی چنین شبکه های مبتذلی قفل کرده اند ،بویژه نوجوانان که نقطه هدف اصلیند...


                  پس بیائید نقد شرع وعرف را ونقد گناه وثواب را به اهلش بسپاریم،ونااهلان را به صرف گذاشتن یک ریش نیم متری و سبیلهائی صوفیانه به هر حوزه ئی راه ندهیم،که این ماجرا سرو ته درازی دارد که مجال نیست به هر در بازی واردشویم..

 

                 اما اصل و اهم طرح مطلب من سینمای پیشروی آمریکا بود در مقابل سینمای عشوه فروش وکلیشه ما که تنها در مقالات علمی یا تزهای دانشگاهی ویا تفسیر کاردیگران پیشروست !!!همچون دیگر موارد ما ،اما در عمل هیچ !!!!

در دیگر مطلب باعنوان (رقابت گریه و زاری واحساس با     تکنولوژی وایجادهیجان وباور!!) !!تصور میکنید کدام پیروزاست؟بخوانید،بی ضرر نیست!!!    (ونظر محترم شمارا به دیده میبوسم،ودر صورت موافقت با تفسیر به این کتابخانه میسپارم).

   ابوالقاسمی///simasatmasoud.persianblog.ir