سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

مطلبی مخصوص ادیبان مودب
ساعت ٤:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/٢۸   کلمات کلیدی: بیماران ،دلسوزان ادیب

خواهش میکنم که این مطلب را غیراز دلسوزان ادیب ونیک رفتار نخوانند.

آنهم فقط در لینک دنباله مطلب (صدق الله العلی العظیم)

اما از یک مژده وسروده این بزرگوار هرگز نمیتوان گذشت.

خداوند به تمام بیماران ازجمله این ادیب بزرگ و نیازمند شفا عطا فرماید.انشاءالله.

ازپیام خود مارا بی نصیب نفرمائید.وادامه مطلب را کلیک....


سیمرغی که بال وپررا ارزان به تاراج داد!!!

تنهاخدامیداند که حتی در تصور هم نمی آوردم که روزی یک درام مملو از جنون و عشقی بمراتب پاکتر از صدها مجنون افسانه گون وبیباکیهای مردان این دوران برج وماشین ومعجزات الکترون که آمیخته با صدها معمای رمزآلوداجتماعی واشباع در احساسات یک درام عشقی صددرصدواقعی ومداخله ناخواسته نیروی زحمتکش پلیس نیز تأثیر عمیق وموثری در این درام پیچیده گذاشت ،تا آنجا که خود نیز اسیر ودلباخته شخصیت مظلومی در خلال این داستان مهیج گشت،وهمین شکوفه زیبای احساس ماجرای این قصه وهم آلود ودلهره آور رابه سمت وسوئی متفاوت سوق داد ...

اما خداوند شاهد وراوی این داستان مهیج را که ذره به ذره آنرا با تمام بیماری وتوان رو به افول خود مینگارد ،وتمام یادداشتهای مستند این غمنامه زیبا را با تمام مشقاتش گرد اورده،به دوام حیاتش میداند،که با شرایط وی مگر پروردگاربا استجابت خودپایان این خاطرات را رقم زند.

          با ضمیمه ئی پراز احساس در قالب دیوان شعری که چندین سال است به دلیل نداشتن کمترین استطاعت مالی در لابلای ورق پاره های فرسوده درحال زائل شدن است..

اما مهمتراز این بیماری این حقیراست که نیاز به جراحی قلب ومداوای این عضو بیرحم دارد که نمیخواهد چندی دیگر مارا تحمل نماید.وهیچ نوع بیمه ئی این سوخته را پشتیبانی نمیکند!!!

اگر کسی طبق ارائه هر مستندی نیت کرد که به ادبیات این مملکت ویا حتی یک انسان سوته دل دست یاری دراز کند به این ایمیل ویا شماره تلفن تماس بگیرد. وصددرصد با قول من ومردانه نام این نیکوکار در آینده ودر مجلدها ثبت خواهدشد.

ایمیل:///ABOLGHASEMI_02@LIVE.COM     ,TEL/09360455496 

اما حیف است که بدون فیضی وسودی از سروده های این عزیز این مطلب را به پایان بریم..واما:

      این از اولین سروده های این هنرمند وادیب گمنام این دیاراست که میخوانید:   سال62

 

        بی پناهی ما شهرتش فسانه شده                     دردو سوزدلم عادت زمانه شده
        سوخت سینه از فراق رخ یارایدریغ                       کین مسیرپر گنهم جای صدبهانه شده
       گرحدیث عشق من ازعابدان جویی                      هرورق زخانه دل وصف سوگنامه شده
       تاکمندزلف سیاهت بدیدچشم ترم                       ریشه ریشه دلم همچوشانه شده 
      تیرناوک مژگانت ای صنم  آخر                              بهرسینه ما از ازل نشانه شده
        وانچه تیر  بلا بود زاشنا دیدم                             مویه های غریبم ناله یی شبانه شده
...

                               (سوته دل)
برداشت بدون ذکر نام وتخلص ممنوع است

 MASOUD_SEDASAT@YAHOO.COM///  بااین ایمیل هم میتوانیدتماس بگیرید