سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

رقابت احساس وعاطفه با تکنولوژی ونوآوری(1)
ساعت ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/٢٧   کلمات کلیدی: سینما ،هالیوود

احساس واندرزدر مقابله با فرهنگ وتکنیک هالیوود!!!؟/0(نیمه اول)                         

بی شک نمیتوان  صنعت نمایش سازی ویا همان سینمای بی در وپیکر وقدرتمند آمریکارا که همان صنعت عظیم وپیشرفته سینمای جهان ونامش هالیوود است را ،بادیگر صنایع سینما دردیگر کشورهای این جهان پهناور قیاس کرد !!


آیا میدانید که هالیوود این غول سینمای عالم چگونه بهترینهارا گرد هم آورد،وسیاهچاله نمونه ها شد؟

؟ وآز ان مهمتر با جه هزینه هنگفتی این نخبگان سینمادوست را توانسته است در یکجا گرد هم آورد ،وبا امکانات عظیم وپیچیدیده ودر کنار این داستان وداستانکها با خلق جلوه ها ی مهیج وویژه هنوزهم اول بودن خودرا  به رخ تمام جهان فیلم ونمایش بکشد واز همه مهمتر که خوی جهانخوارگی وخلق قلدری خودرا  بسازد!وبازگوید!وازآن ارزشی دروغین بسازد؟

                      ودر این میان بوضوح میبینیم که سینماگران ما تنها بدنبال آنند تا نانی را بیابند که به نرخ روز باشد.اما با کمال تأسف دراین برهه از رمان که روند آن نقطه عطفی برای تاریخ است ،بخصوص تاریخی که دین توانست با قدرت تمام در این کتاب قطورو ناتمام تاریخ رخنه کند و خودی نشان دهد ،ومخالفان ودشمنان قدرتمند این رویداد تاریخی از روزنه های دیگری وارد شدندتا این روزنه خطرناک وجدی را مسدود سازند،زیرا که نسیم این رخنه وروزنه آرمانهای انسانی را دیگربار بیدارخواهدکرد.

                     شاید بیجانباشد که بگوئیم یکی از برنده ترین قمه های دشمن دین ،آلودن دین ومذهب به خرافات وسحر وافسون است که متأسفانه بعضی نمایش سازان ما روی به این وادی حزین آورده اند!وتنها پاسخ ایشان در مقابل این نقد اول اینکه تمام کار ما با حضور ومداخلات کارشناسان مذهبی است،ویا اینکه با یافتن واژه ومثالی در میان انبوه روایات وتفاسیر جورواجور که به گفته خود مراجع حقه و واقع بین حتی صحت وسقم آنها نیز در مظان تردید است!!
چنانکه تا چشم به هم زدیم با میلیاردها ریال ودلار نمایشهای مضحک وعامه پسندی به حلق این مردم در اغما فرورفته فرو کردند!!که به عنوان شاهد میشود از سریالهای اغما ،میوه ممنوعه ،چشم برزخی وو..و یادکرد که البته نکات مثبت تعداد اندکی از این تیارتها را نمیتوان نادیده گرفت.

                   وعجیب تر این است که تعداد مخاطبان کثیر این نوع سریالها را نیز دلیلی بر موفقیت سازه های خود میدانند!!آری این دیگر نورعلانوراست!چرا که من همین فردا یک میکروفون به دست میگیرم ودر میان مردم (ازهمه قشر)سوال میکنم که مثلأ همین شبکه مبتذل فارسی وان چگونه است ،وخودتان هم میدانید که این نظرسنجی چه نتیجه ئی دارد.بله شبکه ئی که ازآن به عنوان یک پنجره خانوادگی یاد میشود ومأموریتش آموزش فحشا ولجن مال کردن خانواده هست وبس.بله شاید هم خانوادگی باشد !اما نه خانواده من مسلمان وایرانی،بلکه یک خانواده امریکائی یا کره ئی..


                  پس بیائید نقد شرع وعرف را ونقد گناه وثواب را به اهلش بسپاریم،ونااهلان را به صرف گذاشتن یک ریش نیم متری و سبیلهائی صوفیانه به هر حوزه ئی راه ندهیم،که این ماجرا سرو ته درازی دارد که مجال نیست.

 

                 اما اصل و اهم طرح مطلب من سینمای پیشروی آمریکا بود در مقابل سینمای واپس زده وکلیشه ما که در دیگر مطلب باعنوان (رقابت زاری واحساس با تکنولوژی وهیجان) !!تصور میکنید کدام پیروزاست؟بخوانید،بی ضرر نیست!!!

   ابوالقاسمی///