سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

ساعت وشناخت تکنیکها(قسمت چهارم)
ساعت ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/٢٥   کلمات کلیدی: ساعت چهارم

قسمت چهارم را در شناخت تکنیک ساعت زمانی آغاز میکنم که گمانم براین است کاملأ از انرژی وچگونگی پیشران یک ساعت آگاهید.////ابوالقاسمی.

حق برداشت هر مطلب تنها با اجازه ویاذکر نام کامل نویسنده و وبلاگ امکان دارد.مسعودابوالقاسمی

برای مطلب ساعت ادامه مطلب را کلیک فرمائید.


قسمت چهارم را در شناخت تکنیک ساعت زمانی آغاز میکنم که گمانم براین است کاملأ از انرژی وچگونگی پیشران یک ساعت آگاهید

،ودر مطالب قبل تا آنجا که با زبان وفن بیان امکان داشت یک قسمت مهم ساعت را تشریح کردم ،ویقینأ برای فراگیری بیشتر وتکمیل دانستنیهای گفتاری باید از نزدیک وبا کمک یک استاد فن به یک متخصص تبدیل شد البته با کار وممارست وعلاقه .


                      اما یقین دارم که اکنون میخواهید بدانید که این توان وچرخش که توسط فنر درساعتهای کوکی وتمام مکانیکی یا توانی که توسط الکتریسیته یک باطری لیتیوم وعدسی ایجادحرکت مینماید چگونه وبا چه تکنیکی تبدیل به
گشتاورهای متفاوت با قدرتهای مختلف میگردد ؛بطوریکه چندین نوع ابزار بقدر خواهش خود از این نیرو سود میبرند.

                     چنانچه عقربه های یک ساعت که حداقل سه نوع آنرا همگی میشناسیم،هرکدام با سرعت معین وحتی توان وقدرتی متفاوت حول محور خود میچرخند،وبرای اینکه بفهمید که هرکدام از این عقربه هاویا به قول من نشانک ها چه قدرت وتوانی دارند یک آزمایش بکنید.ویک ساعت دیواری یا رومیزی که روی آن بازاست با انگشت سبابه خود آنرا نگه دارید واین تفاوت زور وقدرت را بشناسید!!وملاحظه میکنید که عقربه ثانیه شمار را بدون هیچ فشاری میتوان نگه داشت ،وعقربه دقیقه شمار تقریبأبه کمی نیرو جهخت نگهداشتنش نیاز است،اما عقربه ساعت شمار که ازهمه کوچکتراست وزیر همه قرار ذارد بسیار زورمند است وحتی دربعضی ساعتهای بزرگ ودیواری ممکن است که یا بشکند ویا محور ی که این عقربه روی آن نصب شده بدون عقربه به گردش خود ادامه دهد.

 

                    اما چرا اینهارا گفتم ؟بله این شرح را دادم که متوجه شوید که در تکنیک ساخت ساعت چگونه از چرخهای مرکب به بهترین صورت استفاده شده است!!ویا به چه نحو حرکتهای کند اما پرقدرت را به حرکت ویا چرخشی کم توان تر ،امابه سرعتی چندبرابر که نیاز است تبدیل میکنند.بازهم لازم میدانم که بدلیل آشنائی اکثر شما با مثلأ گیربکس یا همان جعبه دنده ماشین مقایسه ئی بکنم !!


                    دنده یک هر ماشینی بسیار زورمند وقویست،اما دور بسیار کمی دارد،اما بعکس هرچه دنده ماشین بالاتر رود دور آن بسیار زیاد وچندین برابر خواهد شد،اما برعکس نیروی موتور بشدت کاهش می یابد،چنانچه برای بالارفتن از یک سربالایی وشیب رو به بالا باید دنده را به نسبت سربالائی برگردانیم به دنده های قویتر اما کم دوران!!

                   در ساعت هم برای تبدیل این نیروها ودوران کمتر یا بیشتر از همین ویژگی سود برده اند.یعنی مثلأ عقربه ساعت شمار اگر چه نیروی اولیه وزیادی دارد اما در عوض سرعت دوران آن بسیار کمتر است .یعنی سرعت گردش آین چرخ دقیقأ یک دوازدهم سرعت چرخ عقربه دقیقه شمار است.وهمینطور با یک دور کامل چرخ دقیقه شمار ،چرخ ثانیه شصت دور را طی خواهد کرد!!


                    ((استفاده مهم دیگری که از این ویژگی چرخهای مرکب شده است در جراثقیل های دستی است ،که شما براحتی زنجیر یکطرفرا میکشید وسوی دیگر که یک قلاب دارد یک جسم دویست کیلوئی یا سنگینتر را جابجا میکند!!))

                   اما مجبورم به چیزی اذعان کنم وآنهم اینکه شرح چگونگی قرار گرفتن این چرخهای کار ومرکب کاری مشکل است ،درصورتیکه با دیدن به همراه شرح همانقدر آسان خواهدشد.ودیگر اینکه هرکدام از کارخانجات ساعتساز مانند دیگر لوازم زندگی سلیقه خودرا اعمال کرده اند.اما تمام این تغییرات وسلایق مختلف هم نمیتوانند یک ساعتساز را گمراه کند ،وحتی شمارا که که با توضیحات من ووجود یک ساعت در دستتان خود حتمأ این ابزار را خواهید شناخت.

                  اما قبل از آنکه این چرخهای اصلی را که معمولأ در میانه موتور وسه چرخ زیر یک پل قرار دارند وسر محوری هر چرخ که سوزنی وبسیار ظریف است داخل یک سوراخ قرار دارد.واین چرخها در زیر یعنی روی تخت یا شاسی اصلی ساعت نیز باهمین شکل وبا دقت زیا د ثابت هستند.

                   محل قرار محور بعضی چرخها در بعضی ساعتهای نفیس تر چنانچه مشاهده کنید سنگ قرمز رنگ ومرغوبی است که چنانچه بعداز اینها توضیح خواهم داد که این سوراخها که جای پایه های چرخها هستند دوام بیشتری دارند ودر اثر چرخش پایه های چرخ در این سنگهای یاقوتی گشاد ،دوپهن ویا اکسیده نمیشوند.وبه همین دلیل است که ساعتهای بسیار نفیس محل قرار گرفتن اکثر پایه چرخها سنگ است که در جای خود پرس شدند،وحتی چرخهاهم در چنین تکنیکی روان تر وخوشکارترند.ومعمولأ پشت یا از داخل درب ساعت به تعداد سنگهای بکاررفته اشاره شده است.

                     اما اگرچه دوست ندارم تا سلام بعد فعلأخداحافظی کنم .اما زمانی که قسمت بسیار مهم بعد را که دستگاه تنظیم کننده ساعت میباشد توضیح دادم متوجه میشوید که باید این مطلب ناتمام را در همینجا قطع کنم.پس قول دهید که تا وقتیکه مطلب بعدرا یعنی قسمت پنجم را مطالعه نکردید هیچ ساعتی را باز نکنید،که پشیمانی سودی ندارد.دوستتان دارم مانند جانم..مسعود..

Maso ud_sedasat@yahoo.com////مسعودابوالقاسمی/////

هرگونه برداشت ویا کپی فقط باذکر نام کامل نویسنده ویا پیوندوبلاک امکان دارد واین موضوع در تمام مطالب وبلاگهای من صادق است.