سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

ساعت ساز(قسمت 2دوم)
ساعت ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۱۳   کلمات کلیدی: ساعتهای امروزی

قسمت دوم(انواع متداول ساعتهای امروزی) :منظور ما در این سلسله مطالب صنعت ساعت سازی  نیست!بلکه منظور آموزش تئوریک صنعت کوچک داخل یک ساعت کوچک است! تا با تکنیکهای انواع متداول ساعتهای امروزی وشرح قسمتهای اصلی یک ساعت مکانیکی ویا نیمه مکانیک آشناشویدو با هوش خود بتوانید از این مطالب استفاده کنید.یقینأبا مطالعه دقیق این مطالب بهمراه کمک گرفتن از یکی دو عدد ساعت کهنه برای درک عینی هرمورد بسیار آسانتر میتوانیدصاحب شغلی باکلاس ودرامدی خوب شوید.

masoud_sedasat@yahoo.com//ابوالقاسمی

ادامه قسمت دوم با کلیک ادامه مطلب


تعمیرساعت:
قسمت دوم(انواع متداول ساعتهای امروزی) :منظور ما در این سلسله مطالب صنعت ساعت سازی  نیست!بلکه منظور آموزش تئوریک صنعت کوچک داخل یک ساعت کوچک است! تا با تکنیکهای انواع متداول ساعتهای امروزی وشرح قسمتهای اصلی یک ساعت مکانیکی ویا نیمه مکانیک آشناشویدو با هوش خود بتوانید از این مطالب استفاده کنید.

واین خیلی مهم است که بدانید ساعت یک تفاوت با دیگر لوازم مکانیکی دارد!وآن این است که یک ساعت حتی باز نمودن آن ویا قطعه یی از آن نیاز به آگاهی وصددرصد تجربه  قبلی دارد ،پس توصیه میکنم که در صورت ناآشنائی با تکنیک وشناخت قطعات ساعت هرگز اقدام به بازنمودن پیچها وقطعه آن نکنید .چون دیگر قابل جبران نیست وشاید ساعت قشنگ و یادگاری خودرا ازدست بدهید.ویا اینکه ساعتی که با کمترین صرف وقت وهزینه تعمیرمیشد اکنون  نیاز به تعمیر اساسی داشته باشد.


وحالا بنام خدا:
ساعتهای مچی امروزه ظرافت وزیبائی خاصی پیدا کرده اند،اما از نظر کلی وتیپ کارکرد میتوان گفت که تغییر چندانی با پدربزرگهای خود ندارند وهنوزهم از همان قاعده وروش برخوردارند،وبزرگترین  نقطه عطف وتحول در تکنولوژی ساعت را نیز مانند سایر لوازم الکترونها ونیز دیجیتال در این صنعت ایجادکردند.

                ساعتهای دیجیتال ویا کامپیوتری را که نیاز به شرح نیست وهمگی هزاران نمونه از آنرا میشناسیدوشما که با تکنولوژی کامپیوتر بسیار بیش از من آشنائید،نیازی به گفتار من نیست.اما ساعتهای تیپ مکانیکی ونیمه مکانیکی هم تفاوتهائی دارند،اما این تفاوت به گونه ئی نیست که درک آن سخت باشد! چراکه تنها تفاوت مهم وتدریجی ساعتها در قسمت نیروی محرکه آن وقدرتشان ایجاد شده است.

    1-ساعت کوکی //ساعتهای کوکی که اکنون بسیار کم تولید میشود،وشاید هنوز نمونه هائی از آنها در سوئیس بصورت سنتی ساخته شوند،وبه عنوان نمونه میتوان ساعتهای معروف وستندواچ را مثال زد.
نیروی محرکه وقدرت ساعت کوکی ،
فنر حدودآ پانزده سانتیمتری وبه عرض یک ونیم میلیمتری آن است که این فنر نواری بصورت جمع شده داخل یک قوطی با همین نام (قوطی فنر) قرار دارد،ویک محور که دوسر آن از قوطی فنر بیرون است،واین فنر دور همین میله که زائده آن به فنر گیراست میپیچد،یعنی اینکه جمع میشود،که این جمع شدن فنر در ساعتهای کوکی توسط دست انجام میشود.

         همین فنر جمع شده برای باز شدن فشار می آورد،در نتیجه ایجاد نیرو وقدرت میکند،واین نیرو همان قدرت پیشران ساعت است که در مطالب بعد توزیع آنرا شرح میدهم.
ساعت کوکی چگونه کوک میشود؟ قوطی فنر که درب آن مانند یک قابلمه کم ارتفاع بسته است،بطوریکه فنر دیده نمیشود،یعنی اینکه چهار قطعه
فنر،میله زائده دارمحور،قوطی،درب قوطی که جمع آن میشود قوطی فنر .یکسر میله زیر یعنی در جای خود وروی شاسی یا تخت ساعت قرار میگیرد،وسر دیگرآن که بالاست ،واز سوراخ تخت یا پل مخصوص خودبیرون است ودیده میشود،واین پل با دو عدد پیچ و دربعضی ساعتها سه عدد پیچ روی تخت اصلی ساعت محکم میشود،وقوطی فنر زیر آن ودر جای خود قرار میگیرد.

          ویک عدد چرخ که تقریبآ هم قطر قوطی فنر است بنام (چرخ کوک) که چنانچه از همان پشت موتور ساعت دقت کنید دیده میشود واین چرخ با پیچ روی همان محور وسط قوطی فنر بسته میشود،وتوسط چرخ واسطه دیگری به چرخ غلطک که دور میلهدسته کوک مربوط میباشد،واین دسته کوک همان کلید ساعت است که شما با چرخاندن آن ساعت را کوک میکنید.

            وچنانچه در یک کارگاه یک لحظه به شما نشان دهم تمام این گفتار مانند آب ساده میشود!!!حال خودتان پیداکنید وببینید.پس اکنون میدانید که یک ساعت کوکی به چه ترتیب کوک میشود.اکنون یک آموزش ساعتی دیگر: یک ساعت دیواری کوکی ،ازهمان ساعتهای خوش آهنگ قدیمی را نگاه کنید،همان فنر کوک را در آن میبینیداما تفاوت این است که در ساعتهای دیواری و رومیزی این فنر ها داخل قوطی فنر نیستند،که البته آن فنر دوم متعلق به زنگ های ساعت میباشند. آموزش ساعتی:

            
             هیچوقت ناگهان پیچهای روی پلهای ساعت را باز نکنید! و برای این کار باید قبل از باز کردن ساعت حتمآ کوک ساعت خالی شود،یعنی فنر جمع شده را باز کرد، که در مطالب آینده خواهم گفت.

ابوالقاسمی.masoudwarna@gmail.com