سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

مشکل موادمخدرواعتیاد(زندان)درادامه گربه وعفونتی خطرناک)
ساعت ۱۱:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٠   کلمات کلیدی: زندان

اعتیاد،زندان ومشکلات لاعلاج در ندامتگاهها.شاید تا کنون بطور جدی ویکجا کسی نتوانسته باشد مسئله مواد مخدر واعتیاد را در یک زندان بدرستی به تصویر بکشد وبا انصاف وعدالت این مشکلات را برشمرد!واگرچه بطور موردی روی برخی مسائل وواقعیات در ندامتگاهها دقت شده است ،اما یقینأ این یک ذره از مشکلات وپیچیدگیهای اداره ومدیریت این سازمان را نیز نمی نماید!!

/شاید کسی نداند که مدیریت یک زندان در یک کلانشهر که دادگاههای مختلف آن هر روزه دهها متهم ومجرمین پرخاشگر ونامتعادل را هر ساعت روانه این زندان میکنند،واز این لحظه به بعد این مسوولین این زندان هستند که باید برای این قربانیان جامعه ،واین فدائیان خانواده های نابهنجار وازهم گسسته ویا اشراری که در نگاه اول هیچ رنگ شفقتی در نگاه انتقام گیرشان نمیبینیم برایشان پدری ومادری کنند!!

                 بله درست است ،وهیچ تعجب نکنید،ما مردم خیلی راحت میگوئیم زندانبان ،اما براستی زندانبان کیست ؟وچه مسئولیتی دارد؟ وظیفه واقعی او چگونه تعریف میشود؟ نه هرگز خیال نکنید که میخواهم ازکسی دفاع کنم یا شغل مقدس وسخت یک زندانبان را تشریح نمایم ؟چرا که اصلآ مطلب وبحث من چیز دیگریست .اما برای اینکه به نتیجه بحث خود برسیم لازم است که به برخی موضوعات بپردازیم،که مسئله زندان و زندانبانی یکی از همان موارد مهم است.

                 پس عرض میکنم که چگونه میشود که یک محله ویا یک شهر از آزار وشرارت یک فردشرور بستوه می آیند،ویا یک قاتل فراری که خیلی راحت میتواند جان کسیرا بگیرد!ویا اشخاصی به آندرجه از پستی وجرئت میرسند که خیلی راحت وبدون هیچ رحمی از دیوار کسی بالا میرود وشاید کمترین اموال یک خانواده را که شایدجانشان به آن بسته است سرقت میکند!!ویا کیف قاپ،جیب بر،زورگیر،وهر گونه خلاف که تصورکنید،تا برسیم به قاچاق فروشان بویژه قاچاقچیهای مواد مخدر،که بدون کوچکترین رحم وعاطفه مهلک ترین مواد را وارد ودر دسترس بیچاره ترین ووامانده ترین جوانان فراموش شده در جامعه وخانواده ها قرار میدهند!!

                 خوب،مگر این اشرار وخلافکاران بالفطره دزد وقاتل زاده شدند؟مگر نه اینکه اینها همین فرزندان دلبند ما وشما بوده اند؟ که /حال آنهارا با دستبند وپابند درآستانه درب زندان میبینیم؟مگر ما چگونه عمل کردیم ؟وچه غفلتهائی داشتیم که از عهده آموزش وتربیت یک یا دو فرزند خود نیز برنیامدیم ،واکنون آنقدردرمانده ایم که تنها چاره ما همان عجز وسوزماست.

                 فرزنددلبند خودرا میبینیم که درد و تشنج خماری ونرسیدن مواد اورا درهم پیچیده،بله ،اعتیاد، دردی که آنرا با هیچکس نمیتواند تقسیم کند .اما با کمال تأسف جامعه باید اینگونه آسیبهارا بر پیکرخود تحمل کند!!ودر این رویاروئی ناخوشایند جمعی در خط مقدم این جبهه اند،وایکاش که در یک ابتکار کارشناسانه از ابزار طبقه بندی در انواع جرم وشناخت بیماران به عادت این بار سنگین وسخت که بر دوش مسئولین زندانهاست اندکی سبکتر میشد،

                اگرچه طرح طبقه بندی محکومین وزندانیان بارها بدون برنامه ریزی در زندانها صورت گرفته ،اما متأسفانه بدلائل متعدد به سرانجام نرسیده است،وشاید روزی به این باور برسیم که چنین اموری باید قبل از ورود وتحویل مجرمین به زندانها انجام گیرد،وبوسیله قوانینی ضابطه مندتر باشد..اما فراموش نکنیم که داشتیم از انواع اشرار وخلافکاران میگفتیم،واینکه همه این مجرمین را مخلوط ودرهم وتقریبآ بدون یک جداسازی اساسی آنان را در یک محبس تلمبار میکنیم،وحال افرادی را که حتی یک شهر تحمل یک نفرشان را نداشته به زندانبانانی میسپاریم که برای آنها پدرباشند،مادرباشند،خویشاوند ودوست باشند ومربی وآموزگارباشند!!!

                اجازه دهید کمی هم از زندانیان بگوئیم،این زندانیان کیانند؟ نوع ودرجه ارتکاب به جرم هرکدام چه اندازه هست؟ کدام مجرم حرفه ایست ،وکدامیک دست قضا ویرا به این ناکجا آبادکشانده؟؟ازنظر طول عمر وسن وسال در چه ردیفی قرار دارد؟؟آیا هنوز هم لازم نمیدانیم که در دادگاهها ی ما قبل از قاضی یک مددکار متعهد نظرش را اعلام کند؟

/             گفتنیهای زندانهای کشورما بسیار زیاد وگسترده اند وهرگزنمیتوان دریک مطلب حتی به یکی ازابعاد آن پرداخت،وقول میدهم که در آینده با نظم خاصی به این موضوع بپردازیم.اما اکنون با چندجمله جالب بحث را میبندیم.

             جواب به چند سوال:
 1-موادچگونه به زندانهای بسته راه می یابد؟
هرگزنمیتوان یک کانال ویژه را معرفی نمود(اینجا لازم است که سخنان بالارا یادآوری کنم،چندین زندانبان محدود چگونه میتوانندبا آن اشرار وخلافکاران برخوردکنندوایشانرابازدارند؟)
مواد از کانالهای متعدد ومتفاوت بدست خلافکاران میرسد،مثلأ از طریق ملاقاتهای حضوری ویا شرعی،2از طریق بعضی ورودیهای جدید،
بصورت بلعیدن و...3-توسط برخی مأموران که در دام خلافکاران اسیر میشوندوپول هم هرکسیرا وسوسه میکند،
 4-گاهی در بعضی زندانهای کوچکتر ونزدیک به معابر بیرون بوسیله پرتاب کردن یابادست ویابا فلاخن!!!
5-رفت وآمد زندانی به صورت مرخصیهاکه میتوانند باخود موادرا وارد زندان کنند.مانند تمام آمدوشد دیگری که جهت امور زندان وتهیه مایحتاج لاعلاج است.واما هرگز نمیتوان گفت که تمام این افراد دست به خلاف وچنین گناه پستی میزنند،چرا که اکثرقریب به اتفاق این افراد زحمتکش وپاکند،وما تنها خواستیم امکان انجام جرم را در بعضی کانالها تعریف کنیم.

پس ملاحظه میفرمائید که هیچ سهل انگاری از طرف مسئولین ندامتگاهها صورت نمیگیرد.بلکه این ویژگی مواد مخدر وتقاضای معتاداست که راه را پیدا میکند!!  دنباله داستان زندانها وخلاف بزودی درهمین وب  ....        

    مسعودابوالقاسمی.   / masoud_sedasat@yahoo.com


 

گربه های خانگی که میتوانندناقل عفونتهای کشنده باشند ،زندان و زاویه ئی دیگر از بلای اعتیاد... 

 1/30/2010

                            آیا میدانید (توکسوپلاسما) چیست؟گربه های خانگی سالهاست که بعنوان ناقلان این بیماری عفونی جدی شناخته شده اند،انگل این بیماری قادر است پرندگان وحیوانات را آلوده سازد،اما تکثیرسلولی آن تنهادر گربه ها امکان پذیراست.

                            معمولأ این انگل ازطریق خوردن شیر خام یا گوشت نیمه پزحیوانات آلوده یادر اثر خوردن سبزیجات نشسته که به مدفوع گربه آلوده باشد به انسان منتقل میشود.

                            این انگل به صورت کیست هائی هرعضوی از انسان را میتوانددرگیر سازد،اما اغلب روی ماهیچه های قلب اثر میگذارند!این انگل  دراغلب افرادی که دارای سیستم ایمنی قوی باشند،علائم ونشانی از خودبروز نمیدهند،اما ممکن است که فرد نداند که ناقل انگل است .اما در افرادی هم علائم خفیفی مثل تب،سردرد،بی حالی ودرد عضله بهمراه تورم غدد لنفاوی ظاهرمیشود که گاهأ با سرما خوردگی اشتباه میشود!

                           البته وجوداین انگل درکودکانی که در مادران مبتلایا آلوده متولد میشوندیا افرادی که سیستم ایمنی بدنشان ضعیف است،خصوصآآندسته ازافرادی که حامل ویروس ایدز یا درحال شیمی درمانی هستند میتواندجدی وخطرناک باشد،به طوری که ممکن است موجب تخریب مغز،صرع ،مشکلات ریوی و حتی مرگ باشد!!

                         پس توصیه میکنم که چنانچه باردار هستید ویا تصمیم به باردارشدن دارید حتمآ تست توکسوپلاسموزیس را انجام /دهید.چراکه درصورت ابتلاء درمان بموقع میتواندبطورچشمگیری از احتمال خطر آن به جنین جلوگیری کند،.خوشبختانه این بیماری توسط افرادبه دیگران منتقل نمیشود ولی هرفردی می تواند براحتی به آن مبتلا شود .

راههای پیشگیری

                        -هرگزبه مدفوع گربه دست نزنید!!،واگرخاک گلدان یا باغچه را عوض کرده وباغبانی میکنید،حتمآاین کاررا با دستکش مقاوم انجام دهید وپس از اتمام کار دستهارا با آب وصابون کامل بشوئید.

                       --گوشت هائی را که خام یانیمه پزهستند مصرف نکنید،زیرا اکثر پستانداران خصوصأگوسفند ممکن استآلوده به این انگل باشند،بنابراین گوشتهای قرمز را کاملأ بپزید تاکاملآرنگ قرمزآن عوض شود وآب آن خارج شود.وگوشت خام را مزه نکنید.

                       --اگر در منزل گربه دارید،گوشت خام به او ندهیدونگذارید که به هر محل آلوده ئی رفت وآمدکند.

                       --تمام میوه وسبزیجات را قبل از مصرف کاملآ شسته وضدعفونی کنید،وبا آب روان کاملآآبکشی کنید.

                       --ازمصرف شیرغیرپاستوریزه وفرآورده های آن حتمآ اجتناب کنید،وقابل ذکراست که این انگل برای افرادی نظیر دامداران،قصابان ودامپزشکان یک بیماری شغلی محسوب میشود.

<<قابل توجه>>

                                                                                        

علاوه بر توکسوپلاسموزیس،بیماریهاوعفونتهای دیگری نیزاز گربه به انسان منتقل میشود که یکی ازآنهابه بیماری /خراش گربه معروف است.باکتری این بیماری دربزاق گربه زندگی میکند تا از راه خراش یا گازگرفتن گربه بویژه – بچه گربه به انسان منتقل میشود.علائم آن بزرگ شدن غدد لنفی نزدیک به محل زخم وقرمزی وجوشهای چرکی درمحل زخم بهمراه تب،لرز،سردرد وگاهی تشنج است که خوشبختانه دراغلب اوقات بیماری خودبخود بهبودیافته اما تورم غدد لنفی ممکن است تاماهها بعدادامه یابد.ازآنجائی که این بیماری توسط کک گربه هم منتقل میشود مراقبت حشراتی که در موهای این حیوان هستند هم باشید.

اما توصیه شخصی من (محل زندگی وآرامش وخواب وخور انسانرا هرگز نباید با آلودگیهای حیوانی به محل هراس ونگرانی تبدیل کرد،وچرا کودکان زیبا وسالم ومانند گل خودرا با انگل ونفس وآلودگیهای حیوانات متنوع به مکانی ناامن تبدیل میکنید؟؟؟!!!آیا چه انگلها وآلودگیهای دیگری دربطن همین حیوانات عزیزتان ازجمله سگ گربه وخرگوش وحتی پرندگان زیبائی مانند کبوتر قناری مرغ وخروس موجودباشد که هنوز علم از وجود آنها بیخبراست؟؟   راستی سگ وگربه ملوس شما که با همان پنجه وی که غذامیخورد وبه زمین میمالد وبعد با همان پنجول در ماتحت خودرا میمالد  یا بقول شما میشوید!!روزی چندمرتبه با آب وصابون خودرا نظافت میکند؟وبعداز آن هم با شما یا کودک غنچه شما دهن بدهن وتماس میگیرد؟؟

/آری حیوان بسیارمفید وارزشمنداست اما نه مناسب زندگی در سفره ورختخواب من وشما!!!

پس چرا ما کودک خودرا نمیبریم درلانه موشها ویاسگهازندگی کند؟؟؟؟

فقط کمی تآمل کنید که ما مسلمانیم ودین ومکتب ما خیلی قبل از این دانشمندان ومحققان این آلودگیها وانگلهارا به حلال وحرام ومیکروبها وموجودات ذره بینی مضر وغیر مضر را با پاکی ونجسی به ما امت خود فرموده و گفته اند.پس به مکتب توحیدی وولائی خور با گردنی برافراشته افتخارکنیم.

 

Masoud_sedasat@yahoo.com//1/30/2010مسعودابوالقاسمی..